Нєшка будзе конститутивна схадзка Одбору за службене хаснованє язика и писма

НОВИ САД – Конститутивна схадзка Одбору за службене хаснованє язика и писма будзе нєшка, 28. априла на 18:00 годзин у Новим Садзе, у просторийох Руского културного центру, Йована Суботича 8.

На Дньовим шоре Конституованє Одбору за службене хаснованє язика и писма, одредзованє заменїка предсидателя Одбору и записнїчара, як и розправа о плану роботи у наступним периодзе.

The post Нєшка будзе конститутивна схадзка Одбору за службене хаснованє язика и писма first appeared on Руске слово.