Позитивне думанє о Звитох и Планох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На 10. порядней схадзки Националного совиту рускей националней меншини (НСРНМ) хтора вчера вечар отримана прейґ ЗУМ платформи дате позитивне думанє о Звитох за прешли и Планох за тот рок, двох наших институцийох. Прилапени и Финансийни звит НС за 2022. рок.

Слово о даваню думаня на звити и плани институцийох, Руски народни театер „Петро Ризнич Дядя” и НВУ „Руске слово”, котрим НС снователь. Так на схадзки попри 15 членох НС були присутни и директоре спомнутих установох Славко Орос и Борис Варґа як и шеф рахунководства Ясна Ковач, хтори були готови участвовац у отвореней дискусиї о роботи своїх установох.

Схадзку водзел предсидатель НС Йоаким Рац, а присутни були 15 члени Совиту котри скоро шицки точки єдногласно потримали тє. дали о нїх позитивне думанє.

Понеже шицок материял члени Совиту мали скорей доступни на схадзки директоре установох винєсли лєм начални акценти. Директор Театру наглашел же у нєстабилних финансийних условийох у яких роби Театер найвекше богатство тераз його подмладзени ансамбл, а членох Совиту поволал же рахує на їх потримовку пробовац конєчно розришиц статус Театру.

Директор Борис Варґа акцентовал же установа прешлорочну финансийну кризу цо виволало подрагшенє основней сировини, амортизовала дзекуюци насампредз потримовки держави, хтору зєдинєни достали шицки меншински хижи, дзекуюци и потримовки спонзорох и донаторох, а тиж и власному успишному дїлованю.

Цо ше дотика Финансийного звиту Националного совиту за 2022. рок, цалосни приходи зоз вецей уровньох були 15.460.848 динари, а розходи кус менши. Финансийни план члени Совиту прилапели з єдним стриманим гласом.

Як у дискусиї потолковала Олена Папуґа, стримана була понеже нє потримує штири заняти особи у НС место трох.

The post Позитивне думанє о Звитох и Планох first appeared on Руске слово.