Схадзка националних совитох з министром просвити

БЕОҐРАД – У Влади Републики Сербиї на ютре на 10 годзин будзе отримане стретнуце представительох националних совитох з министром просвити Бранком Ружичом. Национални совит Руснацох будзе представяц член Олена Папуґа.

Стретнуце будзе отримане на поволанку министра Ружича шицким националним совитом а на нїм ше будзе бешедовац о предлуженю и унапредзеню иснуюцих механїзмох сотруднїцтва медзи Министерством просвити Републики Сербиї и националних совитох националних меншинох.

The post Схадзка националних совитох з министром просвити first appeared on Руске слово.