18. Порядна схадзка Вивершного одбору Националного совиту Руснацох

НОВИ САД – У просторийох РКЦ у Новим Садзе, пияток 28. октобра отримана 18. порядна схадзка Вивершного одбору Националного совиту. То була и остатня схадзка Одбору у тим зволаню нашого парламенту.

Окрем узвичаєних, процедуралних точкох, на Дньовим шоре схадзки було штири точки. То насампредз, приношенє одлуки о вименки Финансийного плану Националного совиту за 2022. рок, даванє предкладаня за кандидата за члена Совиту за медзинационални одношеня општини Кула, приношенє одлуки о Звиту ревизиї финансийного дїлованя Националного совиту Руснацох у 2021. року и приношенє одлуки о виборе Ревизиї за 2022. рок.

Як мож заключиц зоз звитох фахових службох Националного совиту, вименки у буджету настали пре звекшаня у приходох зоз буджетох Републики Сербиї, АП Войводини и Єдинкох локалней самоуправи. Кед ше на ребалансу подцагнє смужку у каси було и потрошене 15 460 848 динари. По обласцох хтори ше по предписаньох финансує, за културу видвоєне 3 724 612 динари, у обласци образованя 1 684 794 динари, обласци информованя 350 000 динари и у обласци службеного хаснованя язика и писма 170 280 динари.

У структури трошкох треба спомнуц же ше зявели и дзепоєдни хтори ше по тераз нїґда нє зявйовали. Слово о трошкох закупу линку на Зум платформи прейґ хторого ше отримовало схадзки на далєко у виносу динарскей процивредносци од 149 евра. Кед слово о ставки горива, хтори припада стаємним трошком за цали рок наш парламент потрошел горива у вредносци од 180 000 динари.

На вимогу Скупштини оптини Кула на место члена Совиту за медзинационални одношеня меновани Желько Ковач, хтори и по тераз окончовал тоту длужносц.

У звиту о ревизиї финансийного дїлованя Националного совиту Руснацох нє було нїяки пригварки, а цо найважнєйше ище ше нє случело же ше муша врациц пенєжи пре нєадекватне пласованє, трошенє. Прето и за идуци период члени Вивершного одбору предложели одлуку же би иста аґенция преверйовала исправносц дїлованя Совиту.

Шицки предклади одлукох були прилапени єдногласно, а конєчну одлуку принєшу члени Националного совиту на схадзки хтора будзе отримана початком идуцого мешаца.

На концу предсидател Вивершного одбору, Желько Ковач, а потим и Националного совиту Руснацох, Борислав Сакач, подзековали членом Одбору на одвичательней роботи.

The post 18. Порядна схадзка Вивершного одбору Националного совиту Руснацох first appeared on Руске слово.