Виберанки за национални совити тей єшенї

БЕОҐРАД – Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ вчера видало сообщенє у котрим ше наводзи же виберанки за национални совити националних меншинох буду отримани на єшень, у превидзеним термину.

Як ше наводзи у сообщеню, з оглядом на термини за конституованє Народней скупштини и Влади Републики Сербиї, нєможлїве запровадзованє порядно предписаней процедури за предкладанє и усвойованє Закона о вименкох Закона о националних совитох националних меншинох котри Министерство пририхтало, а з котрима би ше виберанки одложело.

У складзе зоз тима терминами, одлука о розписованю виберанкох приноши ше найскорей 7. авґуста, а найпознєйше 6. септембра, а виберанки треба же би ше отримали по 13. новембер 2022. року.

О дальших крочайох у виборним процесу национални совити буду благочасово обвисцени.

The post Виберанки за национални совити тей єшенї first appeared on Руске слово.