Од 36 проєктох пейц уж подписани

НОВИ САД – У Руским културним центре у Новим Саду пияток, 20. мая, отримана седма порядна схадзка Роботного цела Проєктни биро. Схадзки присуствовали штверо члени Цела, як и предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач, предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач и технїчни секретар НС Таня Арва Планчак.

На схадзки члени Цела анализовали резултати хтори посцигнути на конкурсох у тим року, односно у першим тогорочним конкурсним циклусу. Як поведзене на схадзки, Цело апликовало зоз 36 проєктами, а потераз за пейц уж подписани проєкти, цо значи же буду реализовани. Но, надпомнуте же ище голєм дзешец проєкти достаню потримовку и „желєне” шветло за реализацию. З другима словами, кед за голєм трецину од спомнутих 36 проєктох буду подписани контракти о реализациї, за нашу малу заєднїцу то будзе вельки успих.

З другого боку, Цело на початку идуцого мешаца апликує з вецей проєктами хтори у вязи з прейґгранїчним сотруднїцтвом. Тиж так важне надпомнуц же достата ИПА лиценца хтора отвера ище вецей можлївосци за нови проєкти тей файти.

На схадзки бешедоване и о дзепоєдних проблемох у вязи зоз податками хтори статистичного характеру, як и з вше обачлївшим проблемом нєдостатку пенєжу хтори на розполаганю нашим институцийом за реализацию своїх програмох. То ше одноши на средства хтори доставаю зоз рижни фондох.

Двойо члени уж длугши час пре оправдани причини нє сполнюю обовязки хтори маю у роботи Цела. За идуцу схадзку, як порадзене, буду порихтани и предклади за пополньованє Цела зоз новима членами.  

The post Од 36 проєктох пейц уж подписани first appeared on Руске слово.