Саша Сабадош предложени за нового директора Заводу за културу

НОВИ САД – У Руским културним центре у Новим Садзе, штварток 28. априла, отримани 16. схадзка Вивершного одбору, а потим и 26. схадзка Националного совиту Руснацох. Зволани су пре значносц и процедурални часово огранїченя хтори накладаю предписаня з хторима ше предклада кандидата за директора Заводу за културу войводянских Руснацох, а хторому НС снователь.

Члени Вивершного одбору, по першей точки, єдногласно прилапели предкладанє же би член Совиту за медзинационални одношеня у општини Бачка Тополя була Таня Дудаш зоз Нового Орахова, хтора и у прешлим мандату окончовала тоту функцию, а кед слово о предкладу кандидата за директора Заводу за културу, члени ВО єдногласно прилапели предклад же би кандидата за тоту одвичательну функцию вигласали члени Националного совиту.

Схадзка Националного совиту, на хторей були присутни 17 од 19 членох, отримана зоз истима точками Дньового шора. Єдногласно прилапене предкладанє же би Таня Дудаш зоз Нового Орахова и у идуцим мандатау була член Совиту за медзинационални одношеня општини Бачка Тополя.

На конкурс за директора Завода за културу войводянских Руснацох явели ше двойо кандидати – Анамария Ранкович, потерашня директорка, хтора достала потримовку Управного одбору ЗКВР и Саша Сабадош.

По тайним гласаню, вибрана Комисия утвердзела же два лїстки були нєважаци, Анамария Ранкович достала штири гласи, а Саша Сабадош єденац гласи.

Тото предкладанє Националного совиту ше посила до Покраїнскей Влади, хтора ма меновац предложеного кандидата.

Под точку рижне були поставени питаня и винєшени проблеми у вязи зоз наиходзацим пописом, нашим школстве и роботу Роботного цела Проєктни биро. На дзепоєдни питаня дати одвит, а дзепоєдни буду окремни теми наиходзацих схадзкох Националного совиту Руснацох.     

The post Саша Сабадош предложени за нового директора Заводу за културу first appeared on Руске слово.