Бешедовало ше о вецей проблемох

КУЛА – Делеґация Националного совиту рускей националней заєднїци, у хторей бул предсидатель Борислав Сакач, предсидатель ВО Желько Ковач, предсидателька Одбору за образованє Мелания Римар и Олена Папуґа, предсидателька Одбору за службене хаснованє язика и писма стреду, 26. мая, нащивела Предшколску установу Бамби у Кули. Домашня була директорка тей предшколскей установи Снежана Булатович.

На самим уходзе такой обачене же назва Установи нє виписана по руски, гоч руски  язик у службеним хаснованю у Општини Кула. Зоз директорку Булатович найвецей ше бешедовало о оводи у Руским Керестуре, дзе ходзи 161 дзецко у рижних воспитних ґрупох.

Того року проблем настал кед бул упис, бо еУправа нє положела руски язик до упитнїка у воспитно-образовней роботи у оводи у Керестуре. Гоч тот проблем ришени, догварене же Установа будзе информовац Национални совит Руснацох о активносцох и проблемох же би ше их вєдно ришовало.

Представителє Националного совиту виражели застараносц же даєдни кадри хтори робя у керестурскей оводи нє знаю бешедовац по руски, та ше тоту тему положи пред Координацию националних совитох на даєдней од шлїдуюцох схадзкох.

Цо ше дотика анкетованя на хторим язику дзеци буду ходзиц до оводи, директорка наглашела же ше од 161 уписаних, лєм коло 7 вияшнєли же сцу най дзеци ходза до оводи по сербски. Понеже тоти 7 дзеци розличних возростох – од яшелькох по предшколске образованє, чежко орґанизовац  наставу на другим язику окрем по руски.

Представителє Националного совиту Руснацох предложели за нови школски рок, же би ше у тей Установи у оддзелєню у Кули учело факултативно руски язик, а директорка обецала же направи анкету за родичох. Факултативна настава у кулскей оводи уж була орґанизована, алє з часом щезла.

Пре транспортну нєбезпечносц у центре Керетура дзе дзеци преходза драгу кед иду до оводи, порадзене же Национални совит Руснацох и управа Предшколскей установи Бамби вєдно напишу допис до Општини Кула, до Совиту за безпечносц, же би ше у валалє огранїчело швидкосц и положело лєжацих полицайох, або семафори.