У Новим Садзе будзе схадзка Вивершного одбору

НОВИ САД – У просторийох Руского културного центру у Новим Садзе, нєшка на 11 годзин будзе отримана 13. порядна схадзка Вивершного одбору Националного совиту Руснацох.

На Дньовим шоре буду углавном точки хтори ше одноша на менованє, лєбо розришованє членох орґанох установох хторим Национални совит Руснацох снователь – Завод за културу войводянских Руснацох, Руски народни театер Петро Ризнич Дядя и НВУ Руске слово, а будзе и точка у хторей ше дава думанє о предлогох одлукох о числу студентох за упис на перши рок студийох.