Крочай блїжей за лєпше сотруднїцтво

НОВИ САД – У просторийох Руского културного центру у Новим Саду, пияток, 16. априла отримана схадзка Роботного цела Проєктни биро зоз предсидателями, представителями одборох и других роботних целох Националного совиту Руснацох.

Як у уводних викладаньох надпомли члени РЦ Проєктни биро, Анита Ґовля и Елемир Джуджар, тото роботне цело сноване зоз цильом розвою цалей рускей заєднїци през аплицированє на рижни конкурси, лобиранє и розвой сотруднїцтва зоз рижнима институциями, орґанизациями, фондациями.

Кед слово о проблемох хтори на схадзки винєсли представителє целох и одборох, очиглядне було же векшина з нїх маю насампредз буджетну потримовку Националного совиту. Од пенєжох хтори Совит на початку рока розподзелї векшина програмох и проєктох ше вифинансує. Медзитим, од прилапйованя нових предписаньох у обласци националних совитох, у нєвигодней ситуациї ше нашло Роботне цело за спорт, а индиректно и Спортске здруженє Спортских бавискох „Яша Баков”.

Як надпомнул предсидатель РЦ за спорт Иван Папуґа, Цело як орґан Совита анї нє постої у законских предписаньох. Спрам того Цело нє ма анї буджетни прилїв, а як таке би нє требало анї исновац. З другима словами, законодавец нє видзи у спорту витворйованє меншинских правох. Кед слово о Бавискох „Яша Баков”, вони уж длугши час примушени знайсц ше за нєобходни средства за отримованє турнирох.

Кед ше нє винайдзе ришенє за финансийни проблем дойдзе ше по утаргованє РЦ за спорт, а потим би Спортске здруженє Спортских бавискох „Яша Баков” нє функционовало на потерашнї способ, алє на єден цалком иншаки.

Учашнїки у дискусиї тиж надпомли же тот рок нє бул вигодни за витворйованє запланованого и пре вирус корона хтори пре пандемийни розмири хороти велї манифестациї зопар.

На концу схадзки шицки присутни у писаней форми були анкетовани о обчекованьох од РЦ Проєктни биро. Одвити були углавним у вимаганю заєднїцтва, потримовки, повязованю, комуникациї… З одвитох заключене же шицки обчекованя реални и шицки мож витвориц.