Промоция Приручнїка за роботу националних совитох

БЕОҐРАД – Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ и Канцелария Совиту Европи у Беоґраду, стреду 14. априла отримали промоцию важного виданя за шицки национални меншини. Слово о Приручнїку за роботу националних совитох националних меншинох у Републики Сербиї. Промоция була отримана у Палати Сербиї.

Як поведзене на промоциї, Приручнїк ма циль же би бул хасновите средство националним совитом. Насампредз же би бул од помоци совитом и потримовка у окончованю овласценьох хтори им припадаю. Поєдноставено поведзено, мож го присподобиц ґу алату значним у каждодньовим дїлованю совитох. Приручнїк виробени як дайджест, понука швидки поради и ришеня проблемох, а пририхтани є у рамикох заєднїцкого проєкта Европскей униї и Совиту Европи – Промоция розличносци и ровноправносци у Сербиї.

На промоциї з тей нагоди окрем министерки за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Ґордани Чомич, єй найблїзших сотруднїкох и тиму хтори творел Приручнїк, були присутни и представителє Канцелариї Совиту Европи у Беоґраду и делеґация Европскей униї у Републики Сербиї, як и представителє националних совитох националних меншинох.