Конєц схадзки на електронски способ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прейґ сучасней електронскей платформи, Зум апликациї, закончена 10. порядна схадзка Националного совиту рускей националней заєднїци. Перша часц схадзки отримана у просторийох Руского културного центра у Новим Садзе 12. марца, алє пре мири безпечносци и пре вельо дискусиї и зауваги, пейц точки преложени за предлуженє схадзки хтора отримана вчера.

Пейц точки дньового шора одношели ше на розпатранє и приношенє одлуки о функционованю Подручней канцелариї у Сримскей Митровици, приношенє одлуки вязаних за преставанє важеня Националней стратеґиї Руснацох по 2020. рок, приношенє одлуки о активносцох у вязи зоз Пописом жительства у Републики Сербиї 2021. року и потвредзованє одлукох Вивершного одбору. У точки под рижне члени Совиту поинформовани о подписованю Меморандуму о сотруднїцтве нашого Совиту зоз Националним совитом Словацох.

Кед слово о Националней стратеґиї, члени Совиту вигласали одлуку по хторей би одбори и цела Совиту направели анализу потерашнєй стратеґиї и же би ше аж потим почало твориц нову.

Як предсидатель Националного совиту Борислав Сакач надпомнул, Попис жительства у Републики Сербиї будзе запровадзени на єшень, а перши крочаї уж направени кед бешедоване зоз представителями медийох. Нєодлуга треба одредзиц локалну самоуправу дзе би требал буц наш представитель у Пописовательней комисиї. Пописни лїсток уж виробени и остало лєм же би ше го преложело и послало до Заводу за статистику Републики Сербиї. Члени Совиту на схадзки предложели вельо добри идеї, алє на тоту тему будзе отримана и позарядова схадзка Совиту.

На схадзки принєшена позитивне думанє о шицких одлукох Вивершного одбору, медзи хторима и менованє директора Дома култури у Руским Керестуре и Основней школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре.

У точки под рижне предсидатель Совиту Борислав Сакач поинформовал членох о подписованю Меморандуму о сотруднїцтве зоз предсидательом Националного совиту Словацох.