На крочай блїжей ґу ришованю просторного проблему

НОВИ САД – У Заводу за културу войводянских Руснацох вчера, 5. октобра, отримана схадзка Роботного цела за нєрухомосци Националного совиту Руснацох.

На схадзки розпатрани информациї о закончених и наступних активносцох вязаних за просториї у Матици сербскей 15, як и шлїдуюци крочаї у вязи зоз  унапрямованьом средствох хтори достати од Покраїнского секретарияту за културу. Достати пенєж наменєни за преселєнє НВУ Рускe словo до своїх просторийох и тирваце ришенє дїловного простора Заводу за културу войводянских Руснацох.

На схадзки Цела заключене же би достати средства требало вихасновац за купованє другого квартелю у Матици сербскей 15, з чим би цали будинок могол буц у заводовей власносци, односно нашого Националного совиту. Же би ше то покончело, Роботне цело дало два алтернативи котре Национални совит треба же би розпатрел – перша же би Завод купел нєрухомосц, а друга же би ше пенєжи преруцели на рахунок нашого Националного совиту хтори би потим купел спомнуту нєрухомосц.

У тим контексту Завод треба же би ше презнал чи може купиц нєрухомосц зоз средствох котри достати и чи потребне достац согласносц сновательох. Тиж, чи маєток Заводу по законских предписаньох преходзи до власносци Покраїни кед придзе до його гашеня.

На схадзки прилапене и заключенє же би ше, накадзи буду формовани орґани Покраїнскей скупштини, наявело приєм при предсидательови Покраїнскей Влади Иґорови Мировичови и вимагали обецани средства за адаптацию обєкта у улїци Матици сербскей у Новим Саду.