Одбор анализовал актуални питаня нашого образованя

РУСКИ КЕРЕСТУР – Одбор за образованє Националного совиту рускей националней меншини на своєй другей порядней схадзки хтора отримана вчера вечар у шедзиску НС, през дньови шор од 9 точкох розпатрал найактуалнєйши питаня вязани за образованє на руским язику.

Предсидателька Мелания Римар подзековала же ше на схадзку одволали скоро шицки члени Одбору, а було и заинтересованих госцох, и винєсла информациї о велїх порядних активносцох хтори Одбор орґанизує, а хтори одказани пре епидемиолоґийну ситуацию у жеми.

Так нє будзе отримана Лєтня школа руского язика хтора мала буц у Словацкей, тиж анї стретнуце предшколских дзецох, а нє були отримани анї медзиокружне и републичне змаганє з руского язика.

Винєшени и информациї о Закончуюцим испиту у трох наших школох, у Керестуре, Коцуре и Дюрдьове, дзе було стандардни зауваги та инициране сотруднїцтво тих цо рихтаю задатки зоз наставнїками у настави.

Члени Одбору поинформовани и о уписох до предшколских установох у спомнутих местох, як и до основних школох и до Ґимназиї на руским язику. Оддзелєнє першей класи у Коцуре будзе, а вецей нє будзе у Дюрдьове, а проблеми єст зоз числом школярох у других оддзелєньох у Коцуре, як и Ґимназиї, та Одбор потримал вимаганє окремних допущеньох.

Бешеди було и о пририхтованю учебнїкох за 3. и 7. класу. Предсидателька Римарова винєсла информацию же преложени учебнїки буду готови по септембер, док за ориґинални за руски язик и музичну културу ище далєко од конєчней реализациї.

Секретар НС Таня Арва Планчак поинформовала Одбор и о нєдавно отриманей схадзки зоз Министерством просвити о знїманю годзинох руского язика хторе було под час позарядового стану, як и о планох Министерства за наступни школски рок. Ище ше чека конєчну одлуку Министерства, алє тенденция така же ше годзини буду мушиц знїмац.

Схадзка отримана на отвореним просторе пре препоручени епидемиолоґийни мири.