Одбор за културу предложел розподзелєнє средствох на Покраїнским конкурсу

РУСКИ КЕРЕСТУР – По законскей обовязки, Одбор за културу Националного совиту (НС) Руснацох на своєй електронскей схадзки предложел, а Вивершни одбор (НС) потримал розподзельованє средствох хтори були понукнути на Конкурсу за руску националну меншину хтору розписал Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами.

По 50 000 дин. достали 59. Фестивал култури „Червена ружа”, госцованє представи „Случай нєвиней ґдовици” у Словацкей, по 55 000 дин. достаню Фестивал хорского шпиваня у Вербаше, „Коцурска жатва” з Коцура и „Най ше нє забудзе” з Дюрдьова, а 60 000 Фестивал „Мелодиї руского двору” зоз Шиду.

За видавательни проєкти 100 000 динари опредзелєне за видаванє кнїжкох НВУ „Руске слово”, а 50 000 за Часопис „Шветлосц”. По 50 000 одобрени и за Зборнїк „Студия рутеника” Дружтва за руски язик, литературу и културу и Завичайному клубу „Шид” за „Руски фамелиї у општини Шид”.

Того року були понукнути нїґда менши средства, а конкуровали нїґда вецей проєкти. За понукнути 325 000 динари за обласц защити нєматериялного културного нашлїдства и сучасней уметнїцкей творчосци. Конкуровали аж 17 проєкти зоз велїх наших местох, КУД-ох и здруженьох, алє така мала спомнута сума розподзелєна на шейсц проєкти.

Друга часц Конкурсу була наменєна за видавательну дїялносц, дзе сцигли седем вимоги, а тиж скромни 250 000 розподзелєни на штири проєкти.