ВО дал согласносц на розподзельованє средствох по Конкурсох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Националного совиту Руснацох у Руским Керестуре штверток 20. юния отримана штварта порядна схадзка Вивершного одбору (ВО) Националного совиту (НС) Руснацох.

Схадзку отворел предсидатель ВО Желько Ковач зоз предкладаньом шейсц точкох дньового шору. После прилапйованя записнїка зоз предходних схадзкох, принєшена одлука о висини средствох хтори ше у 2019. року розподзеля за проєкти по Конкурсу Одбору за културу и по Конкурсу Роботного цела за младих.

Понеже НС Руснацох, як и други НС у Сербиї, нє достал ришенє о висини средствох з котрим будзе розполагац у буджету за тот рок, а ище вше достава мешачни рати на прешлорочним уровню, за финансованє репрезентативних манифестацийох з боку НС будзе видвоєна иста сума пенєжу як и прешлого року. Предклад же би ше у рамикох Конкурсу Одбору за културу видвоєло милион 250 тисиячи динари, а у рамикох Конкурсу Роботного цело за младих 300 000 динари – єдногласно прилапени.

З оглядом же буджет НС Руснацох ище нє познати, и нєт нагадованя же кеди то будзе, а исную реални обаваня же годзен буц зменшани у односу на прешли рок, вец догварене же шпорованє будзе запровадзене зоз других средствох, понеже тоти суми нє цалосни зоз кельо Одбор за културу, односно Роботне цело за младих розполагали 2018. року. Прешлого року Одбор за културу розполагала зоз милион 800 тисячи динари, а Роботне цело за младих зоз 380 000, та остава простора и кед буджет будзе менши.

После схадзки ВО, остава на Одбору за културу и Роботним целу за младих же би ше зишли и принєсли одлуки о розподзельованю средствох по Конкурсох котри уж заварти, а за чим ше чекало пре нєвигодну финансийну ситуацию. Вшелїяк же така одлука принєшена зоз реалним роздумованьом же на Конкурс Одбору за културу сцигли и велї проєкти котри уж реализовани, а ту и тоти котри пред самим отримованьом, цо орґанизаторох кладло до нєзавидней ситуациї.

По шлїдуюцей точки дньового шору єдногласно прилапени предклад же спред локалней самоуправи Кула, однсно НС Руснацох, нови члени Школского одбору Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, буду Мария Стребер, Желько Ковач и Наталия Ґовля.

На схадзки предложени и кандидати спред НС Руснацох за члена Управного и Надпатраюцого одбору Дома култури Руски Керестур. Потрим дати позитивни думаня и о других предложених кандидатох за членох Управного одбору (УО). З боку снователя за членох УО предложени Биляна Ковачевич, Сашо Палєнкаш, Янко Варґа, Илона Зарубица шицки зоз Руского Керестура. Зоз шору занятих у установи за членох УО предложени – Мирон Хрин и Михайло Бодянєц обидвоме з Руского Керестура.

З боку занятих у Установи за членох Надпатраюцого одбора предложени Владимир Малацко, з боку Локалней самоуправи предложени Александар Тасич, а з боку НС предложена Снежана Сабо Йолич. За члена Управного одбору НС предложел Маю Зазуляк Гарди.

Гласанє о пиятей точки дньового шора, даванє согласносци за трох членох УО Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре, одложене, понеже єден кандидат можебуц у зраженю интересох, та ушлїдзи консултация зоз локалну самоуправу Вербас.

По остатнєй точки дньового шору, дата согласносц на хаснованє службеного авта за одход до України до Поляни на Медзинародни фестивал у рамикох преславйованя Дня Руснацох. У складзе зоз одлуку ВО, скромним буджетом НС Руснацох и догварку о шпорованю, драгово трошки будзе зношиц орґанизатор з України, яка була пракса и даскельораз скорей кед ше хасновал авто НС Руснацох. Тоту одлуку прилапели штири члени ВО, док єден член бул процив.