Национални совит конституовани, Борислав Сакач предсидатель

РУСКИ КЕРЕСТУР – З потвердзованьом мандатох членом вчера, 28. новембра, у Руским Керестуре конституовани Национални совит (НС) рускей националней меншини у Сербиї, вибрани на директних виберанкох 4. новембра, и творя го 19 члени хтори були на шейсц виберанкових лїстинох. На вчера отриманей першей порядней схадзки за предсидателя вибрани Борислав Сакач.

Шицки 19 члени присуствовали на конститутивней схадзки, хтору водзело Роботне предсидательство у хторим були найстарши и двойо наймладши члени нового Совиту – Йоаким Рац, Борис Фейди и Марина Дудаш.

Потим як Роботне предсидательство шицким членом НС потвердзело мандати принєшена одлука же би ше по краткей павзи отримало и першу порядну схадзку нового Совиту. На дньовим шоре бул вибор предсидателя Совиту и даванє думаня за вибор директорох у ОШ “Светозар Тоза Маркович” у Новим Садзе и у ОШ Светозар Милетич у Вербаше.

Понеже єдногласно принєшена одлука же ше за вибор предсидателя будзе гласац явно, на писмено поднєшеней вимоги 10-ерих членох Совиту за тоту функцию предложени Борислав Сакач зоз Нового Саду. Як єдини предложени кандидат вибрани є зоз 15 гласами док штверо члени гласали процив.

Нови НС после кратшей розправи з векшину гласох дал позитивне думанє предложеним кандидатом за директорох у спомнутих школох, у хторих ше виучує и руски язик з елементами националней култури як виборни предмет, прецо тота обовязка у компетенциї НС.

Секретар Совиту Таня Арва Планчак потим поинформовала членох нового Совиту о наиходзацих процедурох, а перша то обовязка за найпознєйше 20 днї принєсц нови Статут у хторим нове же Совит муши точно назначиц число членох за кажди Одбор.