Документи

Статут
Пословник о раду
Закон Националних савета националних мањина.
Пројектна форма Савета
Информатор о раду Националног савета русинске националне мањине