Контакт

Cедиште Националног сaвeтa русинске националне мењине

Адреса: Фрушкогорска 64, 25233 Руски Крстур
Тел.: +381 25 705 222
Тел./факс: +381 25 705 333
E-mail: rusovit@mts.rs
Web site: www.rusini.rs
Радно време: 09:00 - 16:00