Чланови Националног савета Русина од 17. 11. 2014. год.

1. Славко Рац, председник, Нови Сад (slavko.rac@gmail.com)

2. Јовген Мудри, потпредседник и заменик председника, Нови Сад (jovgen.mudri@gmail.com)

3. Наташа Еделински Миколка, потпредседник, Беркасово (natasarehak@yahoo.com)

4. Никола Шанта, потпредседник, Куцура (sannik@eunet.rs)

5. Жељко Ковач, председник Извршног одбора (zeljkokelja@gmail.com)

6. Никола Губаш, Куцура (vodemedo@gmail.com)

7. Мирон Сабадош, Ђурђево (sabados.miron@gmail.com)

8. Олена Папуга, Руски Крстур (olpapuga@gmail.com)

9. Хелена Пашо Павлович, Руски Крстур (helenapp@ptt.rs)

10. Владимир Олејар, Руски Крстур (olejarmarina@open.telekom.rs)

11. Меланија Римар, Петроварадин (melanijarimar@gmail.com)

12. Габријела Сајанкович, Руски Крстур (gsajankovic@gmail.com)

13. Тихомир Фејди, Руски Крстур (fejdit@neobee.net)

14. Јулијан Ковач, Шид (julijankovac@neobee.net)

15. Миломир Шајтош, Нови Сад (compysoft@gmail.com)

16. Наташа Макаји Мудрох, Сремска Каменица (natasa.makaji.mudroh@gmail.com)

17. Мирослав Кевежди, Нови Сад (mir@nspoint.net)

18. Борис Фејди, Куцура (multipita@gmail.com)

19. Саша Сабадош, Сомбор (sabadossasa@ymail.com)

 

Чланови Извршног одбора Националног савета Русина од 6. 12. 2014. год.

1. Жељко Ковач, председник

2. Јовген Мудри

3. Никола Шанта

4. Наташа Еделински Миколка

5. Наташа Макаји Мудрох

 

Секретар Националног савета Русина од 6. 12. 2014. год.

Тања Арва-Планчак (rusovit@open.telekom.rs)

 

Чланови Одбора за образовање од 6. 12. 2014. год.

1. Меланија Римар, председник, Петроварадин

2. Емилија Костић, Руски Крстур

3. Марина Сабадош, Ђурђево

4. Каролина Папуга, Руски Крстур

5. Весна Рагаји, Куцура

6. Јелена Салаг, Ђурђево

7. Татјана Бучко Рац, Руски Крстур

8. Анамарија Рамач Фурман, Нови Сад

9. Славко Сабо, Врбас

10. Златица Малацко, Руски Крстур

11. Славица Мали, Врбас

12. Марина Дудаш, Руски Крстур

 

Чланови Одбора за културу од 6. 12. 2014. год.

1. Габријела Сајанкович, председник, Руски Крстур

2. Лидија Пашо, Руски Крстур

3. Амалија Варга, Нови Сад

4. Михајло Зазуљак, Руски Крстур

5. Марија Тот, Петроварадин

6. Саша Паљенкаш, Руски Крстур

7. Јоаким Стрибер, Београд

8. Љубица Отић, Ђурђево

9. Мирослав Кевежди, Нови Сад

10. Јоаким Рац, Руски Крстур

11. Мирослав Пап, Нови Сад

12. Никола Н. Цап, Куцура

13. Дејан Бобаљ, Бикич До

14. Сандра Саламун, Ђурђево

 

Чланови Одбора за информисање од 6. 12. 2014. год.

1. Иван Сабадош, Р. Крстур/Н. Сад

2. Златко Рамач, Нови Сад

3. Анамарија Ранковић, Ветерник

4. Еуфемија Гшвенг, Врбас

5. Марија Стрибер, Руски Крстур

6. Маја Зазуљак, Руски Крстур

7. Михал Рамач, Нови Сад

 

Чланови Одбора за службену употребу језика и писма од 6. 12. 2014. год.

1. Зоран Бережни, Сремска Митровица

2. Славко Цупер, Шид

3. Јоаким Хрубења, Нови Сад

4. Татјана Дудаш, Ново Орахово

5. Дејан Захорјански, Врбас

6. Владислав Салак, Руски Крстур

 

Чланови Радног тела за омладину од 6. 12. 2014. год.

1. Саша Сабадош, председник, Сомбор

2. Јаким Винаји, Руски Крстур

3. Јасна Међеши, Руски Крстур

4. Меланија Мали, Куцура

5. Емилија Чизмар, Куцура

6. Милош Малеш, Ђурђево

7. Борис Цап, Ђурђево

8. Иван Кањух, Нови Сад

9. Соња Худак, Нови Сад

10. Александра Ленђер, Врбас

11. Хелена Папуга, Врбас

12. Далибор Болдиш, Шид

 

Чланови Радног тела за спорт од 6. 12. 2014. год.

1. Звонко Салаг, председник, Ђурђево

2. Иван Папуга, Врбас

3. Јулијан Ковач, Шид

4. Борис Шајтош, Руски Крстур

5. Кирил Симунович, Суботица

 

Чланови Радног тела за науку од 6. 12. 2014. год.

1. Др Јанко Рамач, Кисач

2. Др Ђура Харди, Нови Сад

3. Др Јаков Кишјухас, Нови Сад

4. Др Јулијан Тамаш, Врбас

5. Др Јулијан Рамач, Куцура

 

Чланови Радног тела за управу и прописе

1. Мирослав Кевежди, Нови Сад

2. Мирослав Цирба, Шид

 

Чланови Пододбора за демографију Одбора за службену употребу језика и писма

1. Ксенија Бесермињи, Куцура

2. Дарија Међеши, Врбас

3. О. Михајло Малацко, Руски Крстур

4. Борислав Сакач, Нови Сад

5. О. Владимир Еделински Миколка, Беркасово

6. Мирослав Чакан, Ђурђево