Информатор о раду Националног савета русинске националне мањине

ИНФОРМАТОР О РАДУ Националног савета русинске националне мањине (PDF) (doc)