Увод

Mapa vojvodine

Русини у Републици Србији имају, као и други припадници националних заједница, могућност очувања и развоја свог националног идентитета у областима које им Устав и одговарајући закони гарантују. Русинска заједница има изграђен систем најважнијих институција у четири области у којима има гарантована права у очувању културне традиције, језика, образовања и информисања. Ове институције и установе изграђене су непрестаним настојањем русинске стваралачке елите и свих припадника заједнице да се достигну највиши стандарди у очувању властите духовности и њeног повезивања са духовношћу народа и националних заједница са којима русинска заједница вековима хармонично живи у овдашњем окружењу.