Први сазив Националног савета Русина (2002-2004)

Први Национални савет Русина изабран је 2. новембра 2002. год., на Електорској скупштини, одржаној у Студиу М РНС у Новом Саду. Електорску скупштину чинили су 102 електора из места где живе Русини, а на Скупштини су присуствовали и гости из тадашњих југословенских и светских организација. Домаћин Електорске скупштине било је Савезно министарство за националне и етничке заједнице.
Скупштина је изабрала 18 чланова Нционалног савета са две листе. Листа "А" Рафаила Русковског на гласању је добила 73 гласа и 13 места у Савету, а Листа "Б" др Јулијана Рамача 28 гласова и 5 места у Савету.

Чланови првог Националног савета Русина у Србији

Са Листе "А":
1. Рафаил Русковски, Куцура
2. др Јанко Рамач, Нови Сад
3. др Јоаким Сабадош, Руски Крстур
4. Звонко Хнатко, Шид
5. Мирон Сабадош, Ђурђево
6. Славко Орос, Руски Крстур
7. Никола Шанта, Куцура
8. Звонко Сабо, Врбас
9. Јулијан Лазор, Руски Крстур
10. Тања Бучко Рац, Руски Крстур
11. мр Ђура Папуга, Нови Сад
12. Љубослав Еделински, Руски Крстур
13. Владимир Тимко, Ђурђево
Са Листе "Б":
14. др Јулијан Рамач, Куцура
15. Наташа Холошњај, Ђурђево
16. Ирина Папуга, Нови Сад
17. Јанко Холик, Нови Сад
18. Златица Њаради, Петроварадин

За првог председника Националног савета Русина изабран је Рафаил Русковски тадашњи покрајински секретар за информисање. Послове техничког секретара обављала је Ана Марија Рехак.

Други сазив Нациоланог савета Русина (2004-2010)

На Ванредној електорској скупштини русинске националне заједнице у Србији и Црној Гори, која је одржана 30. октобра 2004. год., изабран је други сазив Националног савета Русина од 18. чланова. Ванредна електорска скупштина одржана је у Руском Крстуру, присуствовала су 57, од 72 верификована електора из свих места где живе Русини.

Ванредна електорска скупштина имала је протоколарни и радни део. У протоколарном делу говорио је председник Иницијативног одбора за сазивање и Организационог
одбора за припрему и одржавање Ванредне електорске скупштине Михајло Варга, председник Матице русинске.

Већина електора - 56, тај статус добила су са 100 подписа подршке својих суграђана, 11 електора су били представници русинских организација и 5 електора су били одборници у локалним самоуправама.

Носилац листе и кандидат за председника Националног савета Русина био је Славко Орос, директор Дома културе Руски Крстур. У други сазив НС изабрани су:

1. Славко Орос, директор Дома културе, Руски Крстур
2. Татјана Бучко Рац, директор ОШ и Гимназије "Петро Кузмјак", Р. Крстур
3. Ирина Олејар, руководилац крстурског одељења ШОМО Кула, Р. Крстур
4. Владимир Нађ Аћим, директор РНТ "Петро Ризнич Ђађа", Р. Крстур
5. Јоаким Рац Мими, кореограф и уметнички руководилац у Д. културе, Р. Крстур
6. Ксенија Мијачич, в.д.директора ИПЦ Кула, Руски Крстур
7. Јанко Хома, одговорни уредник Русинске редакције РНС, Нови Сад
8. Јарослав Сабол, новинар, Нови Сад
9. Владимир Сивч, директор РКПД, Нови Сад
10. Ксенија Међеши, директор ОШ "Братство-јединство", Куцура
11. Славица Бесермињи, приватни предузетник, Куцура
12. Никола Сакач, члан КУД "Жетва", Куцура
13. Мирослав Чакан, председник КУД "Тарас Шевченко", Ђурђево
14. Наташа Холошњај, вероучитељ, Ђурђево
15. Звонко Саво, адвокат, Врбас
16. Јулијан Ковач, шредседник КПД "Ђура Киш", Шид
17. Ксенија Палатинус, преседник Друштва Русина, Суботица
18. Сенка Славчев, професор разредне наставе, Ново Орахово

За председника је изабран Славко Орос, за потпредседнике су изабрани Татјана Бучко Рац, за област образовања, Ирина Олејар, за област културе, Јарослав Сабол, за област информисања и Звонко Сабо, за област службене употребе језика и писма. За секретара НС изабран је Јоаким Рац. Потпредседници су истовремено били и председници стручних одбора за области над којима НС има компетенције.