Одлуки и заключеня зоз 13. порядней схадзки Националного совиту Руснацох

 
ОДЛУКИ И ЗАКЛЮЧЕНЯ ЗОЗ 13. ПОРЯДНЕЙ СХАДЗКИ НАЦИОНАЛНОГО СОВИТУ РУСНАЦОХ
отриманей у Новим Садзе 21.03.2018. року
зоз шлїдуюцим дньовим шором:
 

 1. Прилапйованє Финансийного звиту и закончуюцого рахунку Националного совиту Руснацох за 2017. рок
 2. Прилапйованє Звиту о роботи предсидателя Националного совиту у 2017. року
 3. Прилапйованє Плану роботи Националного совиту Руснацох за 2018. рок
 4. Прилапйованє Финансийного плану Националного совиту Руснацох за 2018. рок
 5. Прилапйованє звиту о роботи Вивершного одбору и одборох Националного совиту у 2017. року
 6. Прилапйованє звиту о роботи секретара Националного совиту у 2017. року
 7. Приношенє одлуки о предкладаню кандидата за директора Заводу за културу войводянских Руснацох
 8. Даванє думаня о Финансийним звиту Заводу за културу войводянских Руснацох у 2017. року 
 9. Даванє думаня о Звиту о роботи Заводу за културу войводянских Руснацох у 2017. року
 10. Даванє согласносци на Звит о роботи НВУ «Руске слово» у 2017. року
 11. Даванє согласносци на Финансийни звит НВУ «Руске слово» за 2017. рок
 12. Даванє согласносци на План роботи НВУ «Руске слово» у 2018. року
 13. Даванє согласносци на Финансийни план НВУ «Руске слово» за 2018. рок
 14. Прилапйованє Звиту о роботи Руского народного театру „Петро Ризнич  Дядя“ у 2017. року
 15. Прилапйованє Финансийного звиту Руского народного театру „Петро Ризнич  Дядя“ у 2017. року
 16. Менованє члена УО Руского народного театру „Петро Ризнич  Дядя“

 

 1.  Потвердзованє одлукох Вивершного одбору

 

 1. Даванє думаня о Предлогу Одлуки о утвердзованю назви новей улїци у Шидзе
 2. Даванє думаня о кандидатови за директора Основней школи „Йожеф Атила“ у Новим Садзе
 3. Даванє думаня о Предлогу ришеня о даваню назви улїци на териториї Городу Нового Саду
 4. Даванє думаня о Предлогу ришеня о даваню назви улїци на териториї Городу Нового Саду
 5. Даванє думаня о Предлогу ришеня о даваню назви улїци на териториї Городу Нового Саду
 6. Даванє думаня о Предлогу ришеня о даваню назви улїци на териториї Городу Нового Саду - Руменка
 7. Даванє думаня о Предлогу ришеня о даваню назви улїци на териториї Городу Нового Саду – Ветерник
 8. Даванє думаня о проєктох посланих на Явни конкурс у обласци явного информованя у 2018. року на язикох националних меншинох у општини Кула
 1. Даванє предкладаня за розподзельованє средствох з буджету Городу Нового Саду по Явним конкурсу за финансованє и софинансованє проєктох у култури
 2. Рижне

 
На схадзки присутни 15 члени Националного совиту.
 
Точка 1.
На основи членa 8 пасус 1 точка 2 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини приноши
Одлуку
            Прилапює ше Финансийни звит и закончуюци рахунок Националного совиту рускей националней меншини за 2017. рок
 
Точка 2.
На основи члена 8 пасус 1 точка 16 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини приноши
Одлуку
            Прилапює ше Звит о роботи предсидателя Националного совиту рускей националней меншини у 2017. року.
 
Точка 3.
У складзе зоз членом 8 пасус 1 точка 2 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини приноши
Одлуку
Прилапює ше План роботи Националного совиту Руснацох за 2018. рок.
 
Точка 4.
На основи члена 8 пасус 1 точка 2 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини приноши
Одлуку
Прилапює ше Финансийни план Националного совиту Руснацох за 2018. рок.
 
Точка 5.
На основи члена 8 пасус 1 точка 16 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини приноши
Одлуку
Прилапює ше Звит o роботи Вивершного одбору и одборох Националного совиту у 2017. року.
 
Точка 6.
На основи члена 8 пасус 1 точка 16 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини приноши
Одлуку
Прилапює ше Звит o роботи секретара Националного совиту у 2017. року.
           
Точка 7.
На основи члена 9 пасус 2 Одлуки о снованю Завода за културу войводянских Руснацох, Национални совит рускей националней маншини принєсол
Одлуку
            Национални совит рускей националней меншини предклада же би ше Анамария Ранкович, мастер инженєр менаджмента у медийох зоз Нового Саду, меновала за директорку Заводу за културу войводянских Руснацох.
 
Точка 8.
На основи членох 18 и 19 Одлуки о снованю Завода за културу войводянских Руснацох од 17.12.2011. року, Национални совит рускей националней меншини приноши
Одлуку
            Дава ше позитивне думанє о Финансийним звиту Заводу за културу войводянских Руснацох за 2017. рок.
 
Точка 9.
На основи членох 18 и 19 Одлуки о снованю Заводу за културу войводянских Руснацох од 17.12.2011. року, Национални совит рускей националней меншини приноши
Одлуку
            Дава ше позитивне думанє о Звиту о роботи Заводу за културу войводянских Руснацох у 2017. року.
 
Точка 10.
На основи члена 9 пасус 2 точка 4 Одлуки о снованю Новинско-видавательней установи ²Руске слово² од 10.02.2017. року, Национални совит рускей националней меншини приноши
Одлуку
            Дава ше согласносц на Звит о роботи Новинско-видавательней установи ²Руске слово² у 2017. року.
 
Точка 11.
На основи члена 9 пасус 2 точка 4 Одлуки о снованю Новинско-видавательней установи ²Руске слово² од 10.02.2017. року, Национални совит рускей националней меншини приноши
Одлуку
            Дава ше согласносц на Финансийни звит Новинско-видавательней установи ²Руске слово² за 2017. рок.
 
Точка 12.
На основи члена 9 пасус 2 точка 4 Одлуки о снованю Новинско-видавательней установи ²Руске слово² од 10.02.2017. року, Национални совит рускей националней меншини приноши
Одлуку
            Дава ше согласносц на План роботи Новинско-видавательней установи ²Руске слово² у 2018. року.
 
Точка 13.
На основи члена 9 пасус 2 точка 4 Одлуки о снованю Новинско-видавательней установи ²Руске слово² од 10.02.2017. року, Национални совит рускей националней меншини приноши
Одлуку
            Дава ше согласносц на Финансийни план Новинско-видавательней установи ²Руске слово² за 2018. рок.
 
Точка 14.
На основи члена 5 пасус 1 точка 5 Одлуки о снованю Руского народного театру ²Петро Ризнич Дядя² од 30.06.2012. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол
Одлуку
            Прилапює ше Звит о роботи Руского народного театру ²Петро Ризнич Дядя² у 2017. року.
 
Точка 15.
На основи члена 5 пасус 1 точка 5 Одлуки о снованю Руского народного театру ²Петро Ризнич Дядя² од 30.06.2012. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол
Одлуку
            Прилапює ше Финансийни звит Руского народного театру ²Петро Ризнич Дядя² за 2017. року.
 
Точка 16.
На основи члена 12 Одлуки о снованю Руского народного театру ²Петро Ризнич Дядя² од 30.06.2012. року, члена 16 пасус 1 Закона о националних совитох националних меншинох (²Сл. глашнїк РС² ч. 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014) и члена 41 пасус 3 Закона о култури (²Сл. глашнїк РС² ч. 72/2009, 13/2016 и 30/2016-випр.), Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
            До Управного одбору Руского народного театру ²Петро Ризнич Дядя², по вицек мандату менує ше:
 
Александар Мудри зоз Кули.
 
Точка 17.
 
            Потвердзованє одлукох Вивершного одбору
1)
У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 358-01/17 од 28.12.2017. року о даваню думаня о Предлогу Одлуки о утвердзованю назви новей улїци у Шиду.
 
2)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 55-01/18 од 07.03.2018. року о даваню думаня о кандидатови за директора Основней школи „Йожеф атила“ у Новим Садзе.
 
3)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 53-02/18 од 07.03.2018. року о Предлогу ришеня о даваню назви улїци у Новим Садзе.
 
4)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 53-02-02/18 од 07.03.2018. року о Предлогу ришеня о даваню назви улїци у Новим Садзе.
 
5)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 53-03/18 од 07.03.2018. року о Предлогу ришеня о даваню назви улїци у Новим Садзе.
 
6)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 53-04/18 од 07.03.2018. року о Предлогу ришеня о даваню назви улїци у Новим Садзе.
 
7)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
 одлуку
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 53-05/18 од 07.03.2018. року о Предлогу ришеня о даваню назви улїци у Новим Садзе.
 
8)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 57-01/18 од 16.03.2018. року о даваню думаня о проєктох по Явним конкурсу у обласци явного информованя у 2018. року, хтори розписала општина Кула.
 
Точка 18.
На основи члена 18. пасус 1 точка 10. Закона о националних совитох националних меншинох („Сл. глашнїк РС“, ч. 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014), Национални совит рускей националней меншини приноши
 
одлуку
            Дава ше позитивне думанє о проєктох рускей националней заєднїци посланим на Явни конкурс за финансованє и софинансованє проєктох у култури:
 

 1. Руски културни центер - Стретнуца 2018
 2. Руски културни центер - Дзецински фестивал „Веселинка“.

 
Точка 19.
Национални совит рускей националней меншини принєсол
 
Заключенє
            Обовязує ше директорка Новинско-видавательней установи „Руске слово“ же би послала вимогу предсидательови Покраїнскей влади за додзельованє средствох за преселєнє установи до своїх просторийох.
            Док Национални совит достанє будовательне допущенє, будзе ше глєдац од предсидателя Покраїнскей влади обецани средства за реновиранє просторийох на адреси Матици сербскей 15 у Новим Садзе. Накадзи сцигнє ришенє о додзельованю тих средствох, будзе розписана явна набавка за виводзача роботох и аж теди ше НВУ „Руске слово“ годно преселїц до просторийох у Футожскей 2/3.
           
 
 
 
                                                                                     Национални совит Руснацох
                                                                                       Славко Рац, предсидатель