Одлуки и заключеня зоз 11. порядней схадзки Националного совиту Руснацох

 
 
 
ОДЛУКИ И ЗАКЛЮЧЕНЯ ЗОЗ 11. ПОРЯДНЕЙ СХАДЗКИ НАЦИОНАЛНОГО СОВИТУ РУСНАЦОХ
отриманей у Руским Керестуре 18.05.2017. року
зоз шлїдуюцим дньовим шором:
 
 
1.        Даванє предкладаня за менованє членох Управного одбору Завода за културу войводянских Руснацох
2.        Менованє Управного и Надпатраюцого одбору Новинско-видавательней установи “Руске слово“
3.        Розришенє и менованє членох Управного одбору Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя“
4.        Менованє директора Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя“
 
5.         Потвердзованє одлукох Вивершного одбору
 
1.      Даванє думаня о проєктох посланих на Конкурс за софинансованє проєктох за витворйованє явного интересу у обласци явного информованя у општини Вербас
2.      Даванє предкладаня за розподзельованє средствох хтори ше додзелюю прейґ Явного конкурсу у обласци култури за 2017. рок у городу Суботици
3.      Предкладанє препоручених проєктох по приоритетох по Конкурсу за финансованє и софинансованє проєктох з обласци сучасней творчосци - културни дїялносци националних меншинох у Републики Сербиї у 2017. року, хтори розписало Министерство култури и информованя
4.      Даванє думаня о проєкту хтори сцигол на Явни конкурс за софинансованє проєктох зоз средствох буджету Городу Нового Саду з цильом витворйованя явного интересу у обласци явного информованя у 2017. року
5.      Даванє думаня о проєктох по Конкурсу за софинансованє проєктох з обласци явного информованя на националних меншинох у 2017. року, хтори розписало Министерство култури и информованя
6.      Предкладанє за розподзельованє средствох по Явним конкурсу за финансованє и софинансованє проєктох и програмох у култури, як и проєкти уметнїцких, односно фахових и наукових виглєдованьох у култури у 2017 року, хтори розписал Город Нови Сад
7.      Предкладанє за додзельованє средствох по Конкурсу за дотациї орґанизацийом етнїчним заєднїцом у Автономней Покраїни Войводини у 2017 року
8.      Даванє думаня о проєктох по Конкурсу за подзвигованє квалитету информованя припаднїкох националних меншинох у 2017. року, хтори розписал Покраїнски секретар за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами
9.      Даванє думаня о предкладох проєктох и предкладанє виносох за проєкти послани на Конкурс за софинансованє програми и проєктох од значеня за културу и уметносц националних меншинох – заєднїцох у АП Войводини у 2017. року
6.      Даванє думаня о кандидатох за одвичательного редактора РТВ Треца програма радия, Редакция на руским язику
7.      Предкладанє члена Совиту за медзинационални одношеня у општини Бачка Тополя
8.      Рижне
 
На схадзки присутни 17 члени Националного совиту.
 
Точка 1.
            На основи члена 11 Одлуки о снованю Завода за културу войводянских Руснацох од 17.12.2011. року, члена 16 пасус 1 Закона о националних совитох националних меншинох („Сл. глашнїк РС“, ч. 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014) и члена 41 пасус 3 Закона о култури („Сл. глашнїк РС“, ч. 72/2009, 13/2016 и 30/2016-випр.), Национални совит рускей националней меншини принєсол
Одлуку
 
            Национални совит рускей националней меншини предклада Влади Автономней покраїни Войводини шлїдуюцих кандидатох за членох Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох:
 

 1. Миломир Шайтош з Нового Саду - за предсидателя Управного одбору

 
и за членох Управного одбору
 

 1. Мирослав Чакан з Дюрдьова
 2. Миряна Дєкич з Нового Саду
 3. Ґабриєла Саянкович з Руского Керестура
 4. Весна Раґаї-Цап з Коцура
 5. Далибор Болдиш зоз Шиду
 6. Йоаким Стрибер з Беоґраду
 7. Наташа Макаї Мудрох зоз Сримскей Каменїци
 8. Борислав Сакач з Нового Саду

 

 1. Зденко Лазор зоз Бикичу
 2. др Юлиян Тамаш з Вербасу
 3. Саня Тиркайло зоз Шиду

 
Точка 2.
            У складзе зоз членом 8 пасус 2 и пасус 3 Одлуки о снованю Новинско-видавательней установи „Руске слово“ од 14.02.2017. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол
Ришенє
о розришеню членох Управного одбору Новинско-видавательней установи „Руске слово“
 
I
            Розришую ше длужносци члени Управного одбору НВУ „Руске слово“:
 
предсидатель:

 1. Мирон Сабадош, з Дюрдьова

 
члени:

 1. Златица Няради, з Петроварадину
 2. Ксения Медєши, з Коцура
 3. Еуфемия Ґшвенґ з Вербасу
 4. Наташа Еделински Миколка, з Беркасова
 5. Лидия Пашо, з Руского Керестура
 6. Славица Фейса, з Нового Саду
 7. Ясмина Дюранїн, зоз Сримскей Каменїци
 8. Блажена Хома Цветкович, з Нового Саду.

 
II
            Ришенє о розришеню ступа на моц 05.07.2017. року.
 
******
 
            У складзе зоз членом 8 пасус 2 и пасус 3 Одлуки о снованю Новинско-видавательней установи „Руске слово“ од 14.02.2017. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол
Ришенє
о менованю членох Управного одбору Новинско-видавательней установи „Руске слово“
 
I
            До Управного одбору НВУ „Руске слово“ меную ше на период у тирваню штири роки:
 
за предсидателя:

 1. Мирон Сабадош з Дюрдьова, на предкладанє снователя

 
за членох на предкладанє снователя:

 1. Наташа Еделински Миколка з Беркасова
 2. Александар Мудри з Кули
 3. Анамария Ранкович з Нового Саду
 4. Александар Саванович з Нового Саду
 5. др Янко Рамач з Кисачу

 
за членох з шора занятих:

 1. Татяна Чулум з Нового Саду
 2. Микола Цап з Коцура
 3. Блажена Хома Цветкович з Нового Саду

 
II
            Ришенє о менованю ступа на моц 06.07.2017. року.
 
******
            У складзе зоз членом 8 пасус 2 и пасус 3 Одлуки о снованю Новинско-видавательней установи „Руске слово“ од 14.02.2017. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол
 
Ришенє
о розришеню членох Надпатраюцого одбору Новинско-видавательней установи „Руске слово“
 
I
            Розришую ше длужносци члени Надпатраюцого одбору НВУ „Руске слово“:
 
предсидатель:

 1. Яким Голик з Темерину

члени:

 1. Весна Еделински, з Руского Керестура, представнїк снователя
 2. Иван Сабадош з Нового Саду, представнїк занятих

 
II
            Ришенє о розришеню ступа на моц 05.07.2017. року.
 
******
            У складзе зоз членом 8 пасус 2 и пасус 3 Одлуки о снованю Новинско-видавательней установи „Руске слово“ од 14.02.2017. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол
 
Ришенє
о менованю членох Надпатраюцого одбору Новинско-видавательней установи „Руске слово“
 
I
            До Надпатраюцого одбору НВУ „Руске слово“ меную ше на период у тирваню штири роки:
 
за предсидателя:

 1. Яким Голик з Темерину

 
за членох:

 1. Весна Еделински, з Руского Керестура, представнїк снователя
 2. Иван Сабадош з Нового Саду, представнїк занятих

 
II
            Ришенє о менованю ступа на моц 06.07.2017. року.
 
Точка 3.
            На основи члена 12 Одлуки о снованю Руского народного театру ²Петро Ризнич Дядя² од 30.06.2012. року, члена 16 пасус 1 Закона о националних совитох националних меншинох (²Сл. глашнїк РС² ч. 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014) и члена 41 пасус 3 Закона о култури (²Сл. глашнїк РС² ч. 72/2009, 13/2016 и 30/2016-випр.), Национални совит рускей националней меншини принєсол
 
одлуку
 
            Славко Орос з Руского Керестура ше розришує длужносци члена Управного одбору Руского народного театру "Петро Ризнич Дядя".
 
******
            На основи члена 12 Одлуки о снованю Руского народного театру ²Петро Ризнич Дядя² од 30.06.2012. року, члена 16 пасус 1 Закона о националних совитох националних меншинох (²Сл. глашнїк РС² ч. 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014) и члена 41 пасус 3 Закона о култури (²Сл. глашнїк РС² ч. 72/2009, 13/2016 и 30/2016-випр.), Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
            До Управного одбору Руского народного театру ²Петро Ризнич Дядя², по вицек мандату меную ше члени:
 

 1. Таня Арва-Планчак з Руского Керестура
 2. Владимир Варґа з Руского Керестура

 
Точка 4.
            На основи члена 11 Одлуки о снованю Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя“ од 30.06.2012. року, Национални совит рускей националней меншини приноши
 
Одлуку
 
            Таня Арва-Планчак з Руского Керестура розришує ше з длужносци окончователя длужносци директора Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя“.
 
******
 
            На основи члена 9 пасус 2 Одлуки о снованю Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя“ од 30.06.2012. року, Национални совит рускей националней меншини приноши
 
Одлуку
 
            Славко Орос з Руского Керестура ше менує за директора Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя“.
 
Точка 5.
           
            Потвердзованє одлукох Вивершного одбору
2)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 58-01/17 од 21.03.2017. року о даваню предкладаня за розподзельованє средствох хтори ше додзелюю прейґ Явного конкурсу у обласци култури за 2017. рок у городу Суботици.
 
3)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 51-01/17 од 27.03.2017. року о предкладаню препоручених проєктох по приоритетох по Конкурсу за финансованє и софинансованє проєктох з обласци сучасней творчосци - културни дїялносци националних меншинох у Републики Сербиї у 2017. року, хтори розписало Министерство култури и информованя.
 
4)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
 
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 84-01/17 од 10.04.2017. року о даваню думаня о проєкту хтори сцигол на Явни конкурс за софинансованє проєктох зоз средствох буджету Городу Нового Саду з цильом витворйованя явного интересу у обласци явного информованя у 2017. року.
 
5)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
 
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 87-01/17 од 13.04.2017. року о даваню думаня о проєктох по Конкурсу за софинансованє проєктох з обласци явного информованя на националних меншинох у 2017. року, хтори розписало Министерство култури и информованя.
 
6)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
 
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 88-01/17 од 13.04.2017. року о предкладаню за розподзельованє средствох по Явним конкурсу за финансованє и софинансованє проєктох и програмох у култури, як и проєкти уметнїцких, односно фахових и наукових виглєдованьох у култури у 2017 року, хтори розписал Город Нови Сад.
 
7)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
 
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 73-01/17 од 13.04.2017. року о предкладаню за додзельованє средствох по Конкурсу за дотациї орґанизацийом етнїчним заєднїцом у Автономней Покраїни Войводини у 2017 року.
 
8)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
 
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 96-01/17 од 20.04.2017. року о даваню думаня о проєктох по Конкурсу за подзвигованє квалитету информованя припаднїкох националних меншинох у 2017. року, хтори розписал Покраїнски секретар за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами.
 
9)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
 
            Потвердзую ше одлуки Вивершного одбору число 100-01/17 и 100-02/17 од 20.04.2017. року о даванє думаня о предкладох проєктох и предкладанє виносох за проєкти послани на Конкурс за софинансованє програми и проєктох од значеня за културу и уметносц националних меншинох – заєднїцох у АП Войводини у 2017. року.
 
Точка 6.
             У складзе зоз членом 23 пасус 1 точка 10 Закона о явних медийних сервисох („Сл. глашнїк РС“ ч. 83/2014, 103/2015 и 108/2016), Национални совит рускей националней меншини принєсол
 
Одлуку
            Национални совит рускей националней меншини дава позитивне думанє о Владимирови Римарови и Татяни Беук-Латяк, кандидатох за одвичательного редактора, РТВ Треца програма радия, Редакция на руским язику.
 
Точка 7.
            У складзе зоз членом 10 пасус 1 точка 7 Закона о националних совитох националних меншинох (²Сл. глашнїк РС² ч. 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014), национални совит рускей националней меншини приноши
 
Одлуку
            Предклада ше Татяна Дудаш з Нового Орахова за члена Совиту за медзинационални одношеня у општини Бачка Тополя.
 
 
 
 
 
                                                                                     Национални совит Руснацох
                                                                                       Славко Рац, предсидатель