Одлуки и заключеня зоз 10. порядней схадзки Националного совиту Руснацох

ОДЛУКИ И ЗАКЛЮЧЕНЯ ЗОЗ 10. ПОРЯДНЕЙ СХАДЗКИ НАЦИОНАЛНОГО СОВИТУ РУСНАЦОХ
отриманей у Руским Керестуре 07.03.2017. року
зоз шлїдуюцим дньовим шором:
 
 
1.      Прилапйованє Финансийного звиту, закончуюцого рахунку Националного совиту Руснацох за 2016. рок
2.      Прилапйованє Звиту о роботи предсидателя Националного совиту у 2016. року
3.      Прилапйованє Плану роботи Националного совиту Руснацох за 2017. рок
4.      Прилапйованє Финансийного плану Националного совиту Руснацох за 2017. рок
5.      Прилапйованє звиту о роботи Вивершного одбору и одборох Националного совиту у 2016. року
6.      Прилапйованє звиту о роботи секретара Националного совиту у 2016. року
7.      Даванє думаня о Финансийним звиту Заводу за културу войводянских Руснацох у 2016. року
8.      Даванє думаня о Звиту о роботи Заводу за културу войводянских Руснацох у 2016. року
9.      Даванє думаня о Правилнїку о орґанизациї и систематизациї роботох у Заводу за културу войводянских Руснацох
10.  Прилапйованє Звиту о роботи Руского народного театру „Петро Ризнич  Дядя“ у 2016. року
11.  Прилапйованє Финансийного звиту Руского народного театру „Петро Ризнич  Дядя“ у 2016. року
12.  Даванє согласносци на Одлуку о вименки и дополнєньох Статуту Руского народного театру „Петро Ризнич  Дядя“
13.  Даванє согласносци на Звит о роботи НВУ «Руске слово» у 2016. року
14.  Даванє согласносци на Финансийни звит НВУ «Руске слово» за 2016. рок
15.  Даванє согласносци на План роботи НВУ «Руске слово» у 2017. року
16.  Даванє согласносци на Финансийни план НВУ «Руске слово» за 2017. рок
17.  Даванє согласносци на Статут Новинско-видавательней установи ²Руске слово²
18.  Приношенє одлуки о розришеню Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох
19.  Приношенє одлуки о менованю членох Роботного цела за родну ровноправносц
20.  Приношенє одлуки о розришеню и менованю членох Роботного цела за младих
 
21.   Потвердзованє одлукох Вивершного одбору
 
1.       Даванє думаня о предлогу Одлуки о преширеню назви постояцей улїци Симеона Пищевича у Шидзе до конца будовательного рейону населєня Шид.
2.       Даванє предкладаня о предлогу наслова и предкладу виносу средствох на КОНКУРС ЗА СУФИНАНСОВАНЄ ВИДАВАТЕЛЬНЕЙ ДЇЯЛНОСЦИ НА ЯЗИКОХ НАЦИОНАЛНИХ МЕНШИНОХ - ЗАЄДНЇЦОХ У АП ВОЙВОДИНИ У 2016. року.
3.       Даванє думаня на предложених кандидатох за Управни одбор Установи Студенского културного центра у Новим Садзе.
4.       Даванє думаня о Славици Шестович, кандидатки за директорку Основней школи ²Братство єдинство² у Вербаше
5.       Даванє думаня о Слободанови Стоилковичови, кандидатови за директора Основней школи ²Йован Попович² у Сримскей Митровици
 
22.  Рижне
 
На схадзки присутни 14 члени Националного совиту.
 
Точка 1.
            У складзе зоз членом 10 пасус 1 точка 2 Закона о националних совитох националних меншинох („Сл. глашнїк РС“, ч. 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014) и членом 8 пасус 1 точка 2 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
Одлуку
 
            Прилапює ше Финансийни звит и закончуюци рахунок Националного совиту рускей националней меншини за 2016. рок.
 
Точка 2.
            У складзе зоз членом 8 пасус 1 точка 16 и членом 24 пасус 1 точка 5 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
Одлуку
 
            Прилапює ше Звит о роботи предсидателя Националного совиту рускей националней меншини у 2016. року.
 
Точка 3.
            У складзе зоз членом 24 пасус 1 точка 4 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит принєсол
 
одлуку
            Прилапює ше План роботи Националного совиту рускей националней меншини у 2017. року.
 
            У складзе зоз Планом роботи Националного совиту у 2017. року, Национални совит єдногласно принєсол
 
заключенє
            Одбор за образованє будзе формовац Акцийну ґрупу за премосцованє препреченьох за приход дзецох з України на школованє до Ґимназиї у Руским Керестуре. Члени ґрупи буду представителє Националного совиту, Одбору за образованє и школи „Петро Кузмяк“.
 
Точка 4.
            У складзе зоз членом 8 пасус 1 точка 2 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
Одлуку
            Прилапює ше Финансийни план Националного совиту Руснацох за 2017. рок.
 
Точка 5.
            У складзе зоз членом 8 пасус 1 точка 2 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
Одлуку
            Прилапює ше Звит o роботи Вивершного одбору и одборох Националного совиту у 2016. року.
 
Точка 6.
            У складзе зоз членом 8 пасус 1 точка 2 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
Одлуку
            Прилапює ше Звит o роботи секретара Националного совиту у 2016. року.
 
Точка 7.
            На основи членох 18 и 19 Одлуки о снованю Завода за културу войводянских Руснацох од 17.12.2011. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол
Одлуку
            Дава ше позитивне думанє о Финансийним звиту Заводу за културу войводянских Руснацох за 2016. рок.
 
Точка 8.
            На основи членох 18 и 19 Одлуки о снованю Заводу за културу войводянских Руснацох од 17.12.2011. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол
Одлуку
            Дава ше позитивне думанє о Звиту о роботи Заводу за културу войводянских Руснацох у 2016. року.
 
Точка 9.
            На основи члена 18 Одлуки о снованю Заводу за културу войводянских Руснацох од 17.12.2011. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол
Думанє
            Национални совит розпатрал и прилапел Правилнїк о орґанизациї и систематизациї роботох у Заводу за културу войводянских Руснацох.
 
            Национални совит у форми думаня препоручує Покраїнскей влади же би прилапела предкладанє и дала согласносц на Правилнїк о орґанизациї и систематизациї роботох у Заводу за културу войводянских Руснацох.
 
Точка 10.
            На основи члена 5 пасус 1 точка 5 Одлуки о снованю Руского народного театру ²Петро Ризнич Дядя² од 30.06.2012. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол
 
Одлуку
            Прилапює ше Звит о роботи Руского народного театру ²Петро Ризнич Дядя² у 2016. року.
 
Точка 11.
            На основи члена 5 пасус 1 точка 5 Одлуки о снованю Руского народного театру ²Петро Ризнич Дядя² од 30.06.2012. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол
 
Одлуку
            Прилапює ше Финансийни звит Руского народного театру ²Петро Ризнич Дядя² у 2016. року.
 
Точка 12.
            На основи члена 15 пасус 2 Одлуки о снованю Руского народного театру ²Петро Ризнич Дядя² од 30.06.2012. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол
 
Одлуку
            Дава ше согласносц на Одлуку о вименки и дополнєньох Статуту Руского народного театру ²Петро Ризнич Дядя².
 
Точка 13.
            На основи члена 9 пасус 2 точка 4 Одлуки о снованю Новинско-видавательней установи ²Руске слово² число 27-03/17 од 10.02.2017. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол
 
Одлуку
            Дава ше согласносц на Звит о роботи Новинско-видавательней установи ²Руске слово² у 2016. року.
 
Точка 14.
            На основи члена 9 пасус 2 точка 4 Одлуки о снованю Новинско-видавательней установи ²Руске слово² число 27-03/17 од 10.02.2017. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол
 
Одлуку
            Дава ше согласносц на Финансийни звит Новинско-видавательней установи ²Руске слово² за 2016. рок.
 
Точка 15.
            На основи члена 9 пасус 2 точка 4 Одлуки о снованю Новинско-видавательней установи ²Руске слово² число 27-03/17 од 10.02.2017. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол
 
Одлуку
            Дава ше согласносц на План роботи Новинско-видавательней установи ²Руске слово² у 2017. року.
 
Точка 16.
            На основи члена 9 пасус 2 точка 4 Одлуки о снованю Новинско-видавательней установи ²Руске слово² число 27-03/17 од 10.02.2017. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол
 
Одлуку
                        Дава ше согласносц на Финансийни план Новинско-видавательней установи ²Руске слово² за 2017. рок.
 
Точка 17.
            На основи члена 9 пасус 2 точка 4 Одлуки о снованю Новинско-видавательней установи ²Руске слово² число 27-03/17 од 10.02.2017. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол
 
Одлуку
                        Дава ше согласносц на Одлуку о вименкох Статуту Новинско-видавательней установи ²Руске слово² число 62-2/17 од 27.02.2017. року.
 
Точка 18.
            На основи члена 11 Одлуки о снованю Завода за културу войводянских Руснацох, члена 16 пасус 1 Закона о националних совитох националних меншинох (²Сл. глашнїк РС² ч. 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014), члена 41 пасус 3 и члена 44а пасус 1 точка 2 Закона о култури (²Сл. глашнїк РС² ч. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – випр.), Национални совит рускей националней меншини принєсол
 
одлуку
            Национални совит рускей националней меншини предклада Покраїнскей влади розришенє предсидателя и членох Управного одбору Завода за културу войводянских Руснацох:
 
      1.            Анамария Регак з Нового Саду, предсидатель Управного одбору, и члени
      2.            Любица Отич з Дюрдьова
      3.            Сашо Сабадош зоз Зомбора
      4.            Йоаким Стрибер з Беоґраду       
      5.            Иван Канюх з Нового Саду
      6.            Лидия Пашо з Руского Керестура          
      7.            Деян Загорянски з Вербасу
      8.                        Дюра Винаї з Нового Саду
      9.            Михаил Римар з Петроварадину
 
Точка 19.
            У складзе зоз членом 45 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
 
Одлуку
 
    Роботне цело за ровноправносц ма 9 членох. За членох Роботного цела за ровноправносц вибрани:
-        Наташа Макаї-Мудрох;
-        Александра Колбас;
-        Блаженка Хома Цветкович;
-        Александар Човс;
-        Елемир Джуджар;
-        Борис Фейди;
-        Ивана Дудаш;
-        Анита Ґовля и
-        Єлена Перкович.
 
Точка 20.
            На основи членох 39 и 45 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
 
Одлуку
 
    На основи задзекованя, престава членство у Роботним целу за младеж:
-        Мария Хромиш з Дюрдьова
-        Желько Фаркаш з Коцура
-        Сенка Надь з Руского Керестура
 
            На основи предкладаня Роботного цела за младеж, за членох вибрани:
-        Милош Малеш з Дюрдьова
-        Емилия Чизмар з Коцура
-        Ясна Медєши з Руского Керестура
 
Точка 21.
            Потвердзованє одлукох Вивершного одбору
1)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 45-01/16 од 25.11.2016. року о даваню позитивного думаня о Предлогу одлуки о преширеню назви постояцей улїци Симеона Пишчевича у Шидзе по конєц будовательного реону Населєня Шид.
 
2)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 388-01/16 од 01.12.2016. року о даваню предкладаня Покраїнскому секретарияту за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами за розподзельованє средствох по Конкурсу за софинансованє видавательней дїялносци на язикох националних меншинох у АП Войводини у 2016. року.
 
3)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 390-01/16 од06.12.2016. року о даваню позитивного думаня о предложених кандидатох за предсидателя и членох Управного одбору Установи Студентски културни центер у Новим Садзе.
 
4)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
 
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число ВО-48-01/16 од 29.12.2016. року о даваню позитивного думаня о Славици Шестович, кандидаткинї за директорку Основней школи „Братство єдинство“ у Вербаше.
 
5)
            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
 
            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 24-01/17 од 06.02.2017. року о даваню позитивного думаня о Слободанови Стоилковичови, кандидатови за директора Основней школи „Йован Попович“ у Сримскей Митровици.
 
 
 
 
                                                                                     Национални совит Руснацох
                                                                                       Славко Рац, предсидатель