Одлуки и заключеня зоз дзевятей порядней схадзки

  Число: 356-00/16

Датум: 03.11.2016.

 

ОДЛУКИ И ЗАКЛЮЧЕНЯ ЗОЗ 9. ПОРЯДНЕЙ СХАДЗКИ НАЦИОНАЛНОГО СОВИТУ РУСНАЦОХ

отриманей у Руским Керестуре 03.11.2016. року

зоз шлїдуюцим дньовим шором:

 

 

      1.            Приношенє одлуки о вименки Финансийного плану Националного совиту Руснацох за 2016. рок

      2.            Даванє думаня о вименки Финансийного плану и Програми роботи Заводу за културу войводянских Руснацох за 2016. рок

      3.            Даванє думаня на вименки Статуту Заводу за културу войводянских Руснацох

      4.            Приношенє Одлуки о утвердзованю традицийних назвох општинох и населєних местох на руским язику

      5.            Приношенє одлуки о додзельованю позарядовей стипендиї

      6.            Предкладанє Правилнїка о реґулованю менованя почесного члена Националного совиту рускей националней меншини

      7.            Потвердзованє одлукох Вивершного одбору

                          1)          Даванє думаня о проєктох посланих на Конкурс за подзвигованє квалитету информованя припаднїкох националних меншинох, хтори розписал Покраїнски секретарият за културу и явне информованє

                          2)          Даванє думаня о проєктох посланих на Конкурс за софинансованє проєктох з обласци явного информованя на язикох националних меншинох, хтори розписало Министерство култури и информованя

                          3)          Даванє думаня о предкладаню проєктох и предкладу виносу средствох за проєкти послани на Конкурс за софинансованє програмох и проєктох у обласци защити нєматериялного културного нашлїдства и сучасней уметнїцкей творчосци припаднїкох националних меншинох – заєднїцох у АП Войводини

                          4)          Даванє думаня о проєктох хтори сцигли на Явни конкурс за додзельованє средствох з буджету општини Кула за проєкти з хторима ше витворює явни интерес у обласци явного информованя у 2016. року

                          5)          Даванє думаня за додзельованє средствох з буджету городу Сримска Митровица за 2016. рок прейґ Явного конкурсу з обласци култури

                          6)          Даванє думаня о предложених кандидатох за членох Управного одбору ПУ „Бошко Буха“ з Вербасу

                          7)          Даванє думаня о кандидатови за директора Основней школи ²Йован Йованович Змай² у Дюрдьове

                          8)          Даванє думаня о предложеним кандидатови за члена Управного одбору Дому култури у Руским Керестуре зоз шора занятих

                          9)          Даванє предкладаня о розподзельованю средствох на проєкти хтори сцигли на Явни конкурс за финансованє и софинансованє програмох и проєктох у култури, як и за проєкти уметнїцких, односно фахових и наукових виглєдованьох у култури за Город Нови Сад

 

      8.            Звит зоз путованя до Свиднїку, Словацка и Звит зоз семинару „Политики родней ровноправносци“

      9.            Даванє думаня о кандидатох за членох Школского одбору Основней школи „Бранко Радичевич“ у Шиду

 10.            Даванє думаня о проєкту посланим на Явни конкурс за софинансованє проєктох зоз средствами буджету Городу Нового Саду з цильом витворйованя явного интересу у обласци явного информованя у 2016. року

 11.            Рижне

 

На схадзки присутни 17 члени Националного совиту.

 

Точка 1.

            У складзе зоз членом 10 пасус 1 точка 2 Закона о националних совитох националних меншинох („Сл. глашнїк РС“, ч. 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014) и членом 8 пасус 1 точка 2 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

 

            Прилапює ше Одлука о вименки Финансийного плану Националного совиту рускей националней меншини за 2016. рок. Таблїчка зоз вименку Финансийного плану состойна часц тей Одлуки.

 

Точка 2.

            На основи члена 18 Одлуки о снованю Завода за културу войводянских Руснацох, Национални совит рускей националней меншини принєсол

 

Одлуку

            Дава ше позитивне думанє о Вименкох и дополнєньох Финансийного плану Заводу за културу войводянских Руснацох за 2016. рок.

 

********

            На основи члена 18 Одлуки о снованю Завода за културу войводянских Руснацох, Национални совит рускей националней меншини принєсол

 

Одлуку

            Дава ше позитивне думанє о Вименкох и дополнєньох Програми роботи Заводу за културу войводянских Руснацох за 2016. рок

 

Точка 3.

            На основи одлуки Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох, дискусийох и двох предкладаньох присутних членох, Национални совит рускей националней меншини принєсол шлїдуюцу

 

Одлуку

 

            Нє дава ше думанє о Одлуки о вименкох и дополнєньох Статуту Заводу за културу войводянских Руснацох.

            Препоручує ше Управному одбору Заводу же би у члену 20 Статуту у 4. пасусу, вязане за фахову приготовку директора, була преписана формулация зоз Закона о култури, без огранїчованя обласци школованя.

 

Точка 4.

            Национални совит рускей националней меншини, на основи члена 22 точка 1 Закона о националних совитох националних меншинох („Службени глашнїк Републики Сербиї“, число 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014) на своєй порядней схадзки отриманей 03.11.2016. року приноши

 

 

ОДЛУКУ О УТВЕРДЗОВАНЮ ТРАДИЦИЙНИХ НАЗВОХ ОПШТИНОХ И НАСЕЛЄНИХ МЕСТОХ ПО РУСКИ

 

Члан 1.

            Утвердзує ше лїстина традицийних назвох населєних местох по руски на териториї локалних самоуправох у котрих руски язик у службеним хаснованю, и то:

 

р.бр.

Назва општини по сербски

Назва населєного места по сербски

Назив општине на русинском језику

Назив насељеног места на русинском језику

1

Бачка Топола

Бачка Топола

Бачка Тополя

Бачка Тополя

 

Бачка Топола

Багремово

Бачка Тополя

Баґремово

 

Бачка Топола

Бајша

Бачка Тополя

Байша

 

Бачка Топола

Бачки Соколац

Бачка Тополя

Бачки Соколац

 

Бачка Топола

Богарош

Бачка Тополя

Боґарош

 

Бачка Топола

Горња Рогатица

Бачка Тополя

Горня Роґатица

 

Бачка Топола

Гунарош

Бачка Тополя

Ґунарош

 

Бачка Топола

Зобнатица

Бачка Тополя

Зобнатица

 

Бачка Топола

Карађорђево

Бачка Тополя

Карадьордєво

 

Бачка Топола

Кавило

Бачка Тополя

Кавило

 

Бачка Топола

Криваја

Бачка Тополя

Кривая

 

Бачка Топола

Мали Београд

Бачка Тополя

Мали Беоґрад

 

Бачка Топола

Мићуново

Бачка Тополя

Мичуново

 

Бачка Топола

Ново Орахово

Бачка Тополя

Нове Орахово

 

Бачка Топола

Његошево

Бачка Тополя

Нєґошево

 

Бачка Топола

Оборњача

Бачка Тополя

Оборняча

 

Бачка Топола

Томиславци

Бачка Тополя

Томиславци

 

Бачка Топола

Панонија

Бачка Тополя

Панония

 

Бачка Топола

Пачир

Бачка Тополя

Пачир

 

Бачка Топола

Победа

Бачка Тополя

Побида

 

Бачка Топола

Светићево

Бачка Тополя

Светичево

 

Бачка Топола

Средњи Салаш

Бачка Тополя

Штреднї Салаш

 

Бачка Топола

Стара Моравица

Бачка Тополя

Стара Моравица

2

Врбас

Врбас

Вербас

Вербас

 

Врбас

Бачко Добро Поље

Вербас

Бачке Добре Польо

 

Врбас

Змајево

Вербас

Змаєво

 

Врбас

Косанчић

Вербас

Косанчич

 

Врбас

Куцура

Вербас

Коцур

 

Врбас

Равно Село

Вербас

Равне Село

 

Врбас

Савино Село

Вербас

Савине Село

3

Жабаљ

Жабаљ

Жабель

Жабель

 

Жабаљ

Чуруг

Жабель

Чурoґ

 

Жабаљ

Ђурђево

Жабель

Дюрдьов

 

Жабаљ

Госпођинци

Жабель

Ґосподїнци

4

Кула

Кула

Кула

Кула

 

Кула

Крушчић

Кула

Крущич

 

Кула

Липар

Кула

Липар

 

Кула

Нова Црвенка

Кула

Нова Червинка

 

Кула

Руски Крстур

Кула

Руски Керестур

 

Кула

Сивац

Кула

Сивец

 

Кула

Црвенка

Кула

Червинка

5

Нови Сад

Нови Сад

Нови Сад

Нови Сад

 

Нови Сад

Футог

Нови Сад

Футоґ

 

Нови Сад

Ветерник

Нови Сад

Ветерник

 

Нови Сад

Бегеч

Нови Сад

Беґеч

 

Нови Сад

Кисач

Нови Сад

Кисач

 

Нови Сад

Руменка

Нови Сад

Руменка

 

Нови Сад

Степановићево

Нови Сад

Степановичево

 

Нови Сад

Каћ

Нови Сад

Кач

 

Нови Сад

Ченеј

Нови Сад

Ченей

 

Нови Сад

Будисава

Нови Сад

Будисава

 

Нови Сад

Ковиљ

Нови Сад

Ковиль

 

Нови Сад

Петроварадин

Нови Сад

Петроварадин

 

Нови Сад

Сремска Каменица

Нови Сад

Сримска Каменїца

 

Нови Сад

Буковац

Нови Сад

Буковец

 

Нови Сад

Лединци

Нови Сад

Лединци

 

Нови Сад

Стари Лединци

Нови Сад

Стари Лединци

6

Шид

Шид

Шид

Шид

 

Шид

Адашевци

Шид

Адашевци

 

Шид

Бачинци

Шид

Бачинци

 

Шид

Батровци

Шид

Батровци

 

Шид

Беркасово

Шид

Беркасово

 

Шид

Бикић До

Шид

Бикич

 

Шид

Бингула

Шид

Бинґула

 

Шид

Вашица

Шид

Вашица

 

Шид

Вишњићево

Шид

Вишнїчево

 

Шид

Гибарац

Шид

Ґибарац

 

Шид

Ердевик

Шид

Ердевик

 

Шид

Илинци

Шид

Илинци

 

Шид

Јамена

Шид

Ямена

 

Шид

Кукујевци

Шид

Куковци

 

Шид

Љуба

Шид

Люба

 

Шид

Моловин

Шид

Моловин

 

Шид

Моровић

Шид

Морович

 

Шид

Привина Глава

Шид

Привина Глава

 

Шид

Сот

Шид

Сот

 

Члан 2.

            Ова одлука ступа на снагу даном усвајања, а објавиће се у „Службеном листу АП Војводине“.

 

Точка 5.

            У складзе зоз членом 7 Правилнїка о додзельованю стимулацийох и наградох у форми стипендийох, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

 

 Национални совит рускей националней меншини додзелює позарядову єднократну награду Леонели Цифрич, школярки 7. класи Основней школи „Петро Кузмяк“ у Руским Керестуре як награду за участвованє на Европским першенстве зоз транспорту у Праги у виносу од 10.000 динари.

 

Точка 6.

            Национални совит рускей националней меншини принєсол

 

Заключенє

 

            Предложени текст Правилнїка о реґулованю менованя почесного члена Националного совиту рускей националней меншини доробиц зоз суґестийами винєшенима на схадзки, а после усоглашованя будзе ше го прилапйовац на електронскей схадзки.

 

Точка 7.

            Потвердзованє одлукох Вивершного одбору

1)

            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку

            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 120-01/16 од 17.05.2016. року о даваню позитивного думаня о проєктох посланих на конкурси з обласци явного информованя хтори розписал Покраїнски секретарият за културу и явне информованє.

 

*********

2)

            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку

            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 124-01/16 од 17.05.2016. року даваню позитивного думаня о проєктох посланих на конкурс за софинансованє проєктох з обласци явного информованя на язикох националних меншинох хтори розписало Министерство култури и информованя.

 

*********

3)

            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку

            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 156-01/16 од 01.06.2016. року о предкладаню розподзельованя средствох за проєкти хтори послани на конкурс за софинансованє програмох и проєктох у обласци защити нєматериялного културного нашлїдства и сучасней уметнїцкей творчосци припаднїкох националних меншинох – заєднїцох у АП Войводини у 2016. року, хтори розписал Покраїнски секретарият за културу и явне информованє.

 

*********

4)

            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку

            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 180-01/16 од 30.06.2016. року о даваню позитивного думаня о проєкту посланим на Явни конкурс за додзельованє средствох з буджету општини Кула за проєкти з хторима ше витворює явни интерес у обласци явного информованя.

 

*********

5)

            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку

            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число ВО-36-01/16 од 13.07.2016. року о даваню позитивного думаня о проєктох посланих на Явни конкурс НВО на териториї городу Сримска Митровица.

 

*********

6)

            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку

            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 199-01/16 од 13.07.2016. року о даваню позитивного думаня о предложених кандидатох за членох Управного одбору Предшколскей установи „Бошко Буха“ Вербаше.

 

*********

7)

            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку

            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число ВО-39-01/16 од 29.08.2016. року о даваню позитивного думаня о Вукици Петрович, кандидатки за директора Основней школи „Йован Йованович Змай“ у Дюрдьове.

 

*********

8)

            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку

            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число ВО-42-01/16 од 24.10.2016. року о даваню позитивного думаня о кандидатови за члена Управного одбору Дома култури у Руским Керестуре.

 

*********

9)

            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку

            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 342-01/16 од 01.11.2016. року о даваню позитивного думаня о проєкту посланим на Явни конкурс за финансованє и софинансованє програмох и проєктох у култури хтори розписал Город Нови Сад.

 

*********

10)

            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку

            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 51-01/16 од 11.03.2016. року о даваню позитивного думаня о проєкту „Вецейязичне информованє“ Информативно пропаґандного центру Кула, посланим на Явни конкурс за додзельованє средствох за проєкти з хторима ше витворює явни интерес у обласци явного информованя.

 

*********

11)

            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку

            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 72-01/16 од 30.03.2016. року о даваню думаня о проєктох посланих на Явни конкурс Городу Нового Саду за финансованє и софинансованє програмох и проєктох у култури и за проєкти уметнїцких, односно фахових и наукових виглєдованьох у култури.

 

*********

12)

            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

 

 

одлуку

            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 77-01/16 од 30.03.2016. року о даваню думаня Городу Новому Саду о проєкту Новинарскей асоцияциї Руснацох НАР, хтори послани на Явни конкурс за софинансованє проєктох з цильом витворйованя явного интересу у обласци явного информованя у 2016. року.

*********

13)

            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку

            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 88-01/16 од 14.04.2016. року о даваню думаня Городу Новому Саду о проєкту Каналу 9, хтори послани на Явни конкурс за софинансованє проєктох з цильом витворйованя явного интересу у обласци явного информованя у 2016. року.

 

*********

14)

            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку

            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 84-01/16 од 15.04.2016. року о предкладаню Покраїнскому секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци за софинансованє проєктох хтори послани на Конкурс за дотациї орґанизацийом етнїчних заєднїцох у АП Войводини у 2016. року.

 

*********

15)

            У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку

            Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 101-01/16 од 26.04.2016. року о предкладаню препоручених проєктох за розподзельованє средствох по Конкурсу з обласци сучасней творчосци - културни дїялносци националних меншинох хтори розписало Министерство култури и информованя.

 

Точка 8.

            На основи звиту зоз семинару „Политики родней ровноправносци у роботи националних совитох националних меншинох“ и предкладаня Наташи Макаї - Мудрох , Национални совит рускей националней меншини принєсол

 

одлуку

            Национални совит рускей националней меншини будзе формовац Роботне цело за родну ровноравносц.

 

Точка 9.

            У складзе зоз членом 12 пасус 1 Закона о националних совитох националних меншинох (²Сл. глашнїк РС² число 72/09, 20/14 - одлука УС и 55/14) и членом 54 пасус 4 Закона о основох системи образованя и воспитаня (²Сл. глашнїк РС² число 72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – автентичне толмаченє и 68/15 и 62/16 – одлука УС), Национални совит рускей националней меншини принєсол

 

Одлуку

            Дава ше позитивне думанє о прдложених кандидатох за членох Школского одбору Основней и штреднєй школи „Бранко Радичевич“ у Шиду.

 

Точка 10.

            На основи члена 21 пасус 2 точка3 Закона о националних совитох националних меншинох (“Сл. глашнїк РС” ч. 72/2009, 20-2014 - одлука УС и 55/2014) и члена 24 пасус 2 Закона о явним информованю и медийох (“Сл. глашнїк РС” ч. 83/2014 и 58/2015), Национални совит рускей националней меншини принєсол

 

Одлуку

 

            Дава ше позитивне думанє о проєкту число X-6-7/16-184, хтори на явни конкурс за софинансованє проєктох зоз средствох буджету Городу Нового Саду з цильом витворйованя явного интересу у обласци явного информованя у 2016. року послало Дружтво новинарох Войводини.

 

 

 

 

                                                                                     Национални совит Руснацох

                                                                                       Славко Рац, предсидатель