Одлуки и заключеня з осмей порядней схадзки

Число: 132-00/16
Датум: 14.05.2016.

ОДЛУКИ И ЗАКЛЮЧЕНЯ ЗОЗ 8. ПОРЯДНЕЙ СХАДЗКИ НАЦИОНАЛНОГО СОВИТУ РУСНАЦОХ
отриманей у Руским Керестуре 14.05.2016. року
зоз шлїдуюцим дньовим шором:

1. Прилапйованє Финансийного звиту, закончуюцого рахунку и звиту ревизиї Националного совиту Руснацох за 2015. рок

2. Прилапйованє Звиту о роботи предсидателя Националного совиту у 2015. року

3. Прилапйованє звиту о роботи Вивершного одбору и одборох Националного совиту у 2015. року

4. Прилапйованє звиту о роботи секретара Националного совиту у 2015. року

5. Даванє думаня о Финансийним звиту Заводу за културу войводянских Руснацох у 2015. року

6. Даванє думаня о Звиту о роботи Заводу за културу войводянских Руснацох у 2015. року

7. Прилапйованє Звиту о роботи Руского народного театру „Петро Ризнич  Дядя“ у 2015. року

8. Прилапйованє Финансийного звиту Руского народного театру „Петро Ризнич  Дядя“ у 2015. року

9. Даванє согласносци на План роботи Руского народного театру „Петро Ризнич  Дядя“ у 2016. року

10. Приношенє одлуки о понїщованю одлуки о видаваню квартеля у Новим Садзе од 05.12.2015. року и приношенє Одлуки о предаваню квартеля у Новим Садзе

11. Информация о донацийох наменєних Националному совиту и його подручним канцеларийом и приношенє одлукох о хаснованю средствох донациї

12.  Приношенє Одлуки о купованю хижи у Новим Садзе

13.  Потвердзованє одлукох Вивершного одбору
1) Даванє предкладаня за розподзельованє средствох хтори ше додзелюю прейґ явного конкурсу городу Нового Саду, з цильом витворйованя явного интересу у обласци явного информованя
2) Даванє думаня о предлогу Одлуки о преширеню назви постояцей улїци Святого Сави у Шидзе до конца будовательного рейону населєня Шид у напряме населєня Ґибарац
3) Даванє думаня о Александрови Малетинови, кандидатови за директора Основней школи „Бранко Радичевич” у Новим Садзе
4) Даванє думаня о кандидатки за директора Предшколскей установи „Бошко Буха” у Вербаше
5) Даванє думаня о предлогох ришеньох о даваню назвох улїцом на териториї Городу Нового Саду
6) Даванє думаня о Предлогу одлуки о преширеню назви постояцей Войводянскей улїци у Вашици
7) Даванє думаня о кандидатки за директора Предшколскей установи „Дзецинство” у Жаблю
8) Даванє предкладаня за розподзельованє средствох хтори ше додзелюю спрам явного конкурсу Городу Суботици у обласци култури
9) Даванє думаня о кандидатох приявених на конкурс за вибор Главного и одвичательного редактора РТВ трецей програми радия.
10) Даванє думаня о проєктох хтори сцигли на Явни конкурс за додзельованє средствох з буджету Општини Кула за проєкти по хторих ше витворює явни интерес у обласци явного информованя.
11) Даванє предкладаня о розподзельованю средствох на проєкти хтори сцигли на Явни конкурс за финансованє и софинансованє програмох и проєктох у култури, як и за проєкти уметнїцких, односно фахових и наукових виглєдованьох у култури за город Нови Сад. 
12) Даванє думаня о проєкту хтори сцигол на Явни конкурс за додзельованє средствох з буджету городу Нового Саду за проєкти по хторих ше витворює явни интерес у обласци явного информованя у 2016 року.
13) Даванє думаня о проєкту хтори сцигол на Явни конкурс за додзельованє средствох з буджету городу Нового Саду за проєкти по хторих ше витворює явни интерес у обласци явного информованя у 2016 року.
14) Даванє предкладаня за додзельованє средствох по Конкурсу за дотациї орґанизацийом етнїчних заєднїцох у АПВ у 2016. року, хтори розписал Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци.
15) Предкладанє препоручених проєктох по приоритетох по Конкурсу за финансованє и софинансованє проєктох з обласци сучасней творчосци - културни дїялносци националних меншинох у Републики Сербиї у 2016. року, хтори розписало Министерство култури и информованя.

14. Приношенє одлуки о преставаню членства у Одборе за информованє

15. Информация о отриманим Округлим столє „Национална стратеґия и єй имплементация”

16. Рижне

На схадзки присутни 17 члени Националного совиту.

 

Точка 1.
У складзе зоз членом 10 пасус 1 точка 2 Закона о националних совитох националних меншинох („Сл. глашнїк РС“, ч. 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014) и членом 8 пасус 1 точка 2 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
Одлуку

Прилапює ше Финансийни звит и закончуюци рахунок Националного совиту рускей националней меншини за 2015. рок

***
У складзе зоз членом 117 пасус 4 Закона о националних совитох националних меншинох („Сл. глашнїк РС“, ч. 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014) и членом 8 пасус 1 точка 2 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

Прилапює ше Звит ревизиї о финансийним дїлованю Националного совиту рускей националней меншини у 2015. року.

Точка 2.
У складзе зоз членом 8 пасус 1 точка 16 и членом 24 пасус 1 точка 5 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
Одлуку

Прилапює ше Звит о роботи предсидателя Националного совиту рускей националней меншини у 2015. року.

Точка 3.
У складзе зоз членом 8 пасус 1 точка 16 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

Прилапює ше Звит о роботи Вивершного одбору и одборох Националного совиту рускей националней меншини у 2015. року.

Точка 4.
У складзе зоз членом 8 пасус 1 точка 16 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

Прилапює ше Звит о роботи секретара Националного совиту рускей националней меншини у 2015. року.

Точка 5.
На основи членох 18 и 19 Одлуки о снованю Завода за културу войводянских Руснацох од 17.12.2011. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

Дава ше позитивне думанє о Финансийним звиту Завода за културу войводянских Руснацох за 2015. рок.

Точка 6.
На основи членох 18 и 19 Одлуки о снованю Заводу за културу войводянских Руснацох од 17.12.2011. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

Дава ше позитивне думанє о Звиту о роботи Заводу за културу войводянских Руснацох у 2015. року.

Точка 7.
На основи члена 5 пасус 1 точка 5 Одлуки о снованю Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” од 30.06.2012. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

Прилапює ше Звит о роботи Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” у 2015. року.

Точка 8.
На основи члена 5 пасус 1 точка 5 Одлуки о снованю Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” од 30.06.2012. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

Прилапює ше Финансийни звит Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” за 2015. рок.

Точка 9.
На основи члена 5 пасусв 1 точка 4 Одлуки о снованю Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” од 30.06.2012. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

Дава ше согласносц на План роботи Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” у 2016. року.

Точка 10.
У складзе зоз членом 5 Закона о националних совитох националних меншинох („Сл. глашнїк РС“ ч. 72/2009, 20/2014-одлука УС и 55/2014), Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Национални совит рускей националней меншини понїщує свою Одлуку о дочасовим одуставаню од предаваня квартеля и його видаваню на 12 мешаци, зоз можлївосцу предлужованя тирваня закупу, принєшену 05. децембра 2015. року.

*********
У складзе зоз членом 5 Закона о националних совитох националних меншинох („Сл. глашнїк РС“ ч. 72/2009, 20/2014-одлука УС и 55/2014), Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

Национални совит рускей националней меншини преда квартель у своєй власносци у Новим Садзе, на адреси Миленка Грчича 9, за 35.000 €, у динарскей проциввредносци по штреднїм курсу НБС на дзень виплацованя.

Точка 11.
У складзе зоз членом 5 и членом 114 Закона о националних совитох националних меншинох („Сл. глашнїк РС“ ч. 72/2009, 20/2014-одлука УС и 55/2014), Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

Национални совит рускей националней меншини средства донациї Апостолского еґзархату у виносу од 11.500 € унапрямує за купованє квартелю у Новим Садзе, на адреси Матици сербскей 15 и плаценє припадаюцих трошкох.

*********
У складзе зоз членом 5 и членом 114 Закона о националних совитох националних меншинох („Сл. глашнїк РС“ ч. 72/2009, 20/2014-одлука УС и 55/2014), Национални совит рускей националней меншини  принєсол

Одлуку

Национални совит рускей националней меншини прилапює донацию Апостолского еґзархату у виду Комби превозки марки Volkswagen Transporter 1.9 TDI.
Комби ше будзе хасновац за привоженє руских дзецох зоз сримских населєньох на єдно место, дзе буду орґанизовани заєднїцки активносци за нїх з обласци руского язика и култури.

*********
У складзе зоз членом 5 и членом 114 Закона о националних совитох националних меншинох („Сл. глашнїк РС“ ч. 72/2009, 20/2014-одлука УС и 55/2014), Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

До Роботней ґрупи хтора будзе надпатрац роботи на реновираню просторийох за Подручну канцеларию у Коцуре и провадзиц трошенє пенєжу з донациї Апостолского еґзархату у виносу од 6.000€, меную ше Микола Ґубаш, Юлиян Зупко и Бернардица Орихан.

Точка 12.
У складзе зоз членом 5 Закона о националних совитох националних меншинох („Сл. глашнїк РС“ ч. 72/2009, 20/2014-одлука УС и 55/2014), Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

Национални совит рускей националней меншини купи квартель у Новим Садзе, на адреси Матици сербскей 15, за 45.000 €, у динарскей проциввредносци по штреднїм курсу НБС на дзень виплацованя.
За купованє квартеля похасную ше средства достати од предаваня квартеля на адреси Миленка Ґрчича 9 и донациї Апостолского еґзархату.

Точка 13.
1)
У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число ВО-17-02/15 од 10.12.02015. року о предкладаню Городу Новому Саду же би за проєкт число Х-6-4/2015-1043 хтори послал Канал 9 Д.О.О. за маркетинґ, радио и телевизию, Нови Сад опредзелєл глєдани средства, у складзе зоз своїма можлївосцами.

*********
2)
У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 361-01/15 од 28.12.2015. року даваню позитивного думаня о Предлогу Одлуки о преширеню назви постояцей улїци Святого Сави у Шиду по конєц будовательного реону населєня Шид, у напряме населєня Ґибарац.

*********
3)
У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 06--01/16 од 14.01.2016. року о даваню позитивного думаня о Александрови Малетинови, кандидатови за директора Основней школи „Бранко Радичевич“ у Новим Садзе.

*********
4)
У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 24-01/16 од 01.02.2016. року о даваню позитивного думаня о Милияни Ґруїч, кандидатки за директора Предшколскей установи „Бошко Буха“ у Вербаше.

*********
У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число ВО-21-07/16 од 09.02.2016. року о даваню позитивного думаня о Драґици Ґоранович, кандидатки за директора Предшколскей установи „Бошко Буха“ у Вербаше.

*********
5)
У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 34-01/16 од 09.02.2016. року о даваню позитивного думаня о предлогох ришеньох о даваню назвох улїцох, преходох и платоу на териториї Городу Нового Саду.

*********
6)
У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 39-01/16 од 23ж02.2016. року о даваню позитивного думаня о Предлогу Одлуки о преширеню назви постояцей улїци Войводянска по конєц будовательного реону Вашица у Шиду.

*********
7)
У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 45-01/16 од 02.03.2016. року о даваню позитивного думаня о Светлани Бошков, кандидатки за директора Предшколскей установи „Дзецинство“ у Жаблю.

*********
8)
У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 44-01/16 од 02.03.2016. року о предкладаню Городскей управи Суботица за софинансованє проєктох по Явним конкурсу за финансованє або софинансованє програмох и проєктох у култури за 2016. рок.

*********

9)
У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 50-01/16 од 11.03.2016. року о даваню позитивного думаня о Воїнови Поповичови, кандидатови за Главного и одвичательного редактора медия на язикох националних меншинох - РТВ трецей програми радия.

*********
10)
У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 51-01/16 од 11.03.2016. року о даваню позитивного думаня о проєкту „Вецейязичне информованє“ Информативно пропаґандного центру Кула, посланим на Явни конкурс за додзельованє средствох за проєкти з хторима ше витворює явни интерес у обласци явного информованя.

*********
11)
У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 72-01/16 од 30.03.2016. року о даваню думаня о проєктох посланих на Явни конкурс Городу Нового Саду за финансованє и софинансованє програмох и проєктох у култури и за проєкти уметнїцких, односно фахових и наукових виглєдованьох у култури.

*********
12)
У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 77-01/16 од 30.03.2016. року о даваню думаня Городу Новому Саду о проєкту Новинарскей асоцияциї Руснацох НАР, хтори послани на Явни конкурс за софинансованє проєктох з цильом витворйованя явного интересу у обласци явного информованя у 2016. року.
*********
13)
У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 88-01/16 од 14.04.2016. року о даваню думаня Городу Новому Саду о проєкту Каналу 9, хтори послани на Явни конкурс за софинансованє проєктох з цильом витворйованя явного интересу у обласци явного информованя у 2016. року.

*********
14)
У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 84-01/16 од 15.04.2016. року о предкладаню Покраїнскому секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци за софинансованє проєктох хтори послани на Конкурс за дотациї орґанизацийом етнїчних заєднїцох у АП Войводини у 2016. року.

*********
15)
У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

Потвердзує ше одлука Вивершного одбору число 101-01/16 од 26.04.2016. року о предкладаню препоручених проєктох за розподзельованє средствох по Конкурсу з обласци сучасней творчосци - културни дїялносци националних меншинох хтори розписало Министерство култури и информованя.

Точка 14.
На основи члена 43 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

Констатує ше задзекованє Михала Рамача на членство у Одборе за информованє.

Точка 15.
Винєшена информация о отриманим Округлим столє „Национална стратеґия и   єй имплементация”.

Точка 16.
На основи дискусиї, Национални совит принєсол шлїдуюци заключеня:

 Предсидателє одборох, роботних целох и пододборох треба же би до єшенї анализовали роботу своїх членох, а потим же би Националному совиту предложели евентуалну реконструкцию одбора, роботного цела або пододбора.
 Молбу Гелени Папуґа зоз Вербасу же би була член Одбору за образованє прешлїдзиц тому Одбору на розпатранє.
 Одбор за културу най розпатри можлївосц уключованя манифестациї „Петровски дзвон” до нашого Календару репрезентативних манифестацийох Руснацох.

На основи вимоги Руского културного центру з Нового Саду, Национални совит рускей националней меншини принєсол шлїдуюцу

Одлуку

Зоз средствох Националного совиту будзе ше финансовац пилот-проєкт - анґажованє превожнїка з комбийом за привоженє дзецох до Руского културного центру на проби фолклору, у виносу 28.000 динари.

 

Национални совит Руснацох
Славко Рац, предсидатель