Одлуки и заключеня зоз шестей порядней схадзки

Число: 340-00/15
Датум: 05.12.2015.

ОДЛУКИ И ЗАКЛЮЧЕНЯ ЗОЗ 6. ПОРЯДНЕЙ СХАДЗКИ НАЦИОНАЛНОГО СОВИТУ РУСНАЦОХ
отриманей у Руским Керестуре 05.12.2015. року
зоз шлїдуюцим дньовим шором:

1. Констатованє мандату членови Националного совиту
2. Прилапйованє Плану роботи Националного совиту Руснацох за 2016. рок
3. Прилапйованє Финансийного плану Националного совиту Руснацох за 2016. рок
4. Даванє думаня о вименки Финансийного плану Заводу за културу войводянских Руснацох за 2015. рок
5. Даванє думаня о Програми роботи Заводу за културу войводянских Руснацох у 2016. року
6. Даванє думаня о Финансийним плану Заводу за културу войводянских Руснацох за 2016. рок
7. Даванє предкладаня за розришенє и менованє членох Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох
8. Даванє предкладаня за розришенє и менованє членох Надпатраюцого одбору Заводу за културу войводянских Руснацох
9. Приношенє одлуки о розришеню и менованю членох Управного одбору Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя”
10. Приношенє одлуки о розришеню и менованю членох Надпатраюцого одбору Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя”
11. Даванє согласносци на План роботи НВУ „Руске слово” у 2016. року
12. Даванє согласносци на Финансийни план НВУ „Руске слово” за 2016. рок
13. Приношенє Одлуки о вименки Одлуки о снованю Новинско-видавательней установи „Руске слово”
14. Приношенє одлуки о менованю члена Управного одбору Новинско-видавательней установи „Руске слово” - представитель занятих
15. Розпочинанє Явней розправи о додзельованю припознаньох визначним Руснацом за їх доприношенє рускому народу
16. Потвердзованє Одлуки ВО о даваню предкладаня за розподзельованє средствох хтори ше додзелює прейґ явного конкурсу Городу Нови Сад
17. Потвердзованє Одлуки ВО о даваню думаня о кандидатови за директора Основней школи „18. октобер” у Новим Орахове
18. Потвердзованє Одлуки ВО о даваню думаня о предлогох ришеньох о даваню назвох улїцох на териториї Городу Нови Сад
19. Приношенє одлуки о розпочинаню поступка за доставанє радио-фреквенциї
20. Даванє думаня о предлогох ришеньох о даваню назвох улїцох и преходох на териториї Городу Нови Сад
21. Рижне

На схадзки присутни 17 члени Националного совиту.

Точка 1.
У складзе з членом 41 пасус 6 Закона о националних совитох националних меншинох и Ришеня о додзельованю манадата членови Националного совиту рускей националней меншини число 013-51/15 од 25.09.2015. року, Национални совит рускей националней меншини констатує мандат членови Националного совиту Борисови Фейдийови з Коцура.

Точка 2.
У складзе з членом 24 став 1 точка 4 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит принєсол

одлуку
Прилапює ше План роботи Националного совиту рускей националней меншини у 2016. року.

Точка 3.
У складзе зоз членом 8 став 1 точка 2 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит принєсол

одлуку
Прилапює ше Финансийни план Националного совиту рускей националней меншини за 2016. рок.

Точка 4.
На основи члена 18 Одлуки о снованю Заводу за културу войводянских Руснацох, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку
Дава ше позитивне думанє о Вименки Финансийного плану Заводу за културу войводянских Руснацох за 2015. рок.

Точка 5.
На основи члена 18 Одлуки о снованю Заводу за културу войводянских Руснацох, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку
Дава ше позитивне думанє о Програми роботи Заводу за културу войводянских Руснацох за 2016. рок.

Точка 6.
На основи члена 18 Одлуки о снованю Заводу за културу войводянских Руснацох, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку
Дава ше позитивне думанє о Финансийним плану Заводу за културу войводянских Руснацох за 2016. рок.

Точка 7.
На основи члена 11 Одлуки о снованю Заводу за културу войводянских Руснацох, члена 16 пасус 1 Закона о националних совитох националних меншинох („Сл. глашнїк РС” ч. 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014) и члена 41 пасус 3 Закона о култури („Сл. глашнїк РС” ч. 72/2009), Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку
Национални совит рускей националней меншини предклада Покраїнскей влади розришенє предсидателя и членох Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох, пре виходзенє мандату:
Владимира Варґу, предсидателя и членох
Александра Мудрия
Зденка Лазора
Ивану Дудаш
Александру Лендєр
Лидию Пашо
Бориса Маґоча
Ваню Дула
Борис Варґу

*********
На основи члена 11 Одлуки о снованю Заводу за културу войводянских Руснацох, члена 16 пасус 1 Закона о националних совитох националних меншинох („Сл. глашнїк РС” ч. 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014) и члена 41 пасус 3 Закона о култури („Сл. глашнїк РС” ч. 72/2009), Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку
Национални совит рускей националней меншини предклада Покраїнскей влади шлюдуюцих кандидатох за членох Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох:

Анамарию Регак з Нового Саду за предсидателя Управного одбору, а за членох
Любицу Отич з Дюрдьова
Сашу Сабадоша зоз Зомбора
Йоакима Стрибера з Беоґраду
Ивана Канюха з Нового Саду
Миколу Шанту з Коцура
Ваню Дула з Дюрдьова
Лидию Пашо з Руского Керестура
Деяна Бобаля з Бикич Долу
Владимира Варґу з Руского Керестура
Ану Папуґа Маркович з Вербасу
Мирослава Папа з Нового Саду

Точка 8.
На основи члена 11 Одлуки о снованю Завода за културу войводянских Руснацох, члена 16 пасус 1 Закона о националних совитох националних меншинох („Сл. глашнїк РС” ч. 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014) и члена 41 пасус 3 Закона о култури („Сл. глашнїк РС” ч. 72/2009), Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку
Национални совит рускей националней меншини предклада Покраїнскей влади розришенє предсидателя и членох Надпатраюцого одбору Заводу за културу войводянских Руснацох, пре виходзенє мандату:

Ивана Гардия, предсидателя и членох
Татяну Симунович
Владимира Тимка

**********
На основи члена 11 Одлуки о снованю Заводу за културу войводянских Руснацох, члена 16 пасус 1 Закона о националних совитох националних меншинох („Сл. глашнїк РС” ч. 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014) и члена 41 пасус 3 Закона о култури („Сл. глашнїк РС” ч. 72/2009), Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку
Национални совит рускей националней меншини предклада Покраїнскей влади менованє предсидателя и членох Надпатраюцого одбору Заводу за културу войводянских Руснацох:

Ивана Гардия зоз Суботици за предсидателя и членох
Татяну Симунович Чулум з Нового Саду
Емилия Чизмар з Коцура
Владимира Тимка з Дюрдьова.

Точка 9.
На основи члена 12 Одлуки о снованю Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” од 30.06.2012. року, члена 16 пасус 1 Закона о националних совитох националних меншинох („Сл. глашнїк РС” ч. 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014) и члена 41 пасус 3 Закона о култури („Сл. глашнїк РС” ч. 72/2009), Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку
Розришуе ше предсидателя и членох Управного одбору Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя”:

Янка Лендєра, предсидателя и членох
Михайла Зазуляка
Йоакима Чапку
Ирину Гарди Ковачевич
Таню Арва - Планчак
Славка Ороса
Ксению Палатинус
Таниту Ходак
Директора Дому култури Руски Керестур

Одлука о розришеню ступа на моц 16. марца 2016. року.

*********
На основи члена 12 Одлуки о снованю Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” од 30.06.2012. року, члена 16 пасус 1 Закона о националних совитох националних меншинох („Сл. глашнїк РС” ч. 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014) и члена 41 пасус 3 Закона о култури („Сл. глашнїк РС” ч. 72/2009), Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку
Менує ше предсидателя и членох Управного одбору Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя”:

Янка Лендєра за предсидателя и за членох:
Михайла Зазуляка з Руского Керестура
Ирину Гарди Ковачевич з Нового Саду
Славка Ороса з Руского Керестура
Таниту Ходак з Коцура
Йоакима Чапка з Дюрдьова
Таню Арва - Планчак з Руского Керестура
Сашу Емедия зоз Суботици
Директора Дому култури Руски Керестур
Одлука о менованю ступа на моц 17. марца 2016. року.

Точка 10.
На основи члена 15 Одлуки о снованю Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” од 30.06.2012. року, члена 16 пасус 1 Закона о националних совитох националних меншинох („Сл. глашнїк РС” ч. 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014), члена 41 пасус 3 Закона о култури („Сл. глашнїк РС” ч. 72/2009) и Одлуки Одбору за културу од 18. новембра 2015. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку
Розришує ше предсидательку и членох Надпатраюцого одбору Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя”:
Ґабриєлу Саянкович, и членох
Весну Еделински
Марию Майхер

Одлука о розришеню ступа на моц 16. марца 2016. року.

*********
На основи члена 15 Одлуки о снованю Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” од 30.06.2012. року, члена 16 пасус 1 Закона о националних совитох националних меншинох („Сл. глашнїк РС” ч. 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014), члена 41 пасус 3 Закона о култури („Сл. глашнїк РС” ч. 72/2009) и Одлукох Одбору за културу од 18.11.2015. року и 02.12.2015. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку
Менує ше предсидателя и членох Надпатраюцого одбору Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя”:

Марию Майхер з Руского Керестура за предсидательку и за членох:
Весну Еделински з Руского Керестура
Михайла Шовша з Руского Керестура

Одлука о менованю ступа на моц 17. марца 2016. року.

Точка 11.
На основи члена 19 Закона о националних совитох националних меншинох и члена 9 пасус 2 точка 4 Одлуки о снованю Новинско-видавательней установи „Руске слово” од 29.01.2014. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку
Дава ше согласносц на План роботи Новинско-видавательней установи „Руске слово” у 2016. року.

Точка 12.
На основи члена 19 Закона о националних совитох националних меншинох и члена 9 пасус 2 точка 4 Одлуки о снованю Новинско-видавательней установи „Руске слово” од 29.01.2014. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку
Дава ше согласносц на Финансийни план Новинско-видавательней установи „Руске слово” за 2016. рок.

Точка 13.
Нa oснoви членa 10 точкa 6 и членa 19 Зaкoнa o нaциoнaлних совитох нaциoнaлних меншинох („Службени гл. РС” число 72/2009, 20/2014-УС и 55/2014), членa 16 пасус 1 точкa 3, a у вязи зоз пасусом 3 истoго членa Зaкoнa o явним инфoрмовaню и мeдийох („Службeни гл. РС” число 43/2003, 83/2014), членa 8 точкa 6 Стaтуту Нaциoнaлнoго совиту рускeй нaциoнaлнeй меншини од 06.12.2014. року  и  нa oснoви Oдлуки o сновaню Нoвинскo-видaвaтельнeй устaнoви „Рускe слoвo” число 14-04-1/14 oд 29. януaрa 2014. року, Нaциoнaлни совит рускeй нaциoнaлнeй меншини нa схадзки oтримaней 05. дeцeмбрa 2015. року принєсол

O Д Л У К У
o вимeнки Oдлуки o сновaню НВУ „Рускe слoвo” oд 29. януaрa 2014. року

Член 1
У Oдлуки o сновaню НВУ „Рускe слoвo” мeня шe у члену 6 пасус 2 тaк же ше мeстo слова  „e-рускe” пише „сaйт НВУ Рускe слoвo”

Член 2
У члену 8 у пасусу 3 сцера шe „Нa прeдлoг зaнятих”

У члену 8 дoдaваю шe пасуси 6 и 7 и глaша:
„Дирeктoрa НВУ „Рускe слoвo” виберa и розришує Упрaвни oдбoр НВУ „Рускe слoвo” нa oснoви явнoго кoнкурсу.”
„Maндaт дирeктoрa тирвa штири роки, з мoжлївосцу пoвторнoго вибoру.”

Член 3
У члену 9 у пасусу 2 мeняю шe точки 6 и 8 тaк же глaша:
точкa 6: „виберa и розришує дирeктoрa НВУ „Рускe слoвo” нa пeриoд oд штири роки, a нa oснoви явнoго кoнкурсу”
точкa 8: „виберa и розришує oдвичательнoго рeдaктора нoвинох „Рускe слoвo” нa пeриoд oд штири роки, a нa oснoви явнoго кoнкурсу и нa способ з хтoрим шe oбeзпeчує полнa ушорйовaцкa нeзaвиснoсц мeдию.”

Член 4
У члену 11 мeня шe пасус 1 и глaши: „Дирeктoрa НВУ „Рускe слoвo” мeнує и розришує Упрaвни oдбoр НВУ „Рускe слoвo”.
У пасусу 5 истoго членa слова „кед Нaциoнaлни совит рускeй нaциoнaлнeй меншини” зaмeнюю шe зоз словами „кед Упрaвни oдбoр НВУ „Рускe слoвo””.
У пасусу 8 истoго членa слово „сновaтель” зaмeнює шe зоз словом „Упрaвни oдбoр”.
У пасусу 9 истoго членa слово „сновaтель” зaмeнює шe зоз словами „Упрaвнoго oдбoру”.

Член 5
У члену 17 дoдaва шe пасус 2 и глaши:
„Дирeктoр НВУ „Рускe слoвo” oстaва нa длужнoсци дирeктoрa НВУ „Рускe слoвo” пo виходзенє мaндaту нa хтори є вибрaни.”

Член 6
Тотa Одлукa ступa нa моц з дньoм принoшeня.

Точка 14.
На основи члена 8 Одлуки о снованю Новинско-видавательней установи „Руске слово” од 29.01.2014. року, члена 19 Закона о националних совитох националних меншинох („Сл. глашнїк РС” ч. 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014) и предкладаня Синдикату Новинско-видавательней установи „Руске слово”, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку
Блажена Хома-Цветкович менує ше за члена Управного одбора Новинско-видавательней установи „Руске слово” як представитель занятих, по конєц мандату терашнього Управного одбору.

Точка 15.
У складзе зоз членом 8 пасусу 1 точка 8 и членом 22 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

заключенє
Задлужує ше Микола Шанта же би у сотруднїцтве з Мирославом Кевеждийом по шлїдуюцу схадзку Националного совиту обдумал и утвердзел критериюми и текст правилнїка за додзельованє припознаньох Националного совиту.

Точка 16.
У складзе зоз членом 30 пасусом 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку
Потвердзує ше Одлуку Вивершного одбору число ВО-13-02/15 од 30.09.2015. року о предкладаню Городу Нови Сад же би за проєкт число Х-6-4/15-965, хтори послал Завод за културу войводянских Руснацох, опредзелєл глєдани средства, у складзе зоз своїма можлївосцами.

Точка 17.
У складзе з членом 30 пасусом 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку
Потвердзує ше Одлуку Вивершного одбору число ВО-13-03/15 од 30.09.2015. року о даваню позитивного думаня о Жужани Шавелин Зелеи, кандидатки за директора Основней школи „18. октобер” у Новим Орахове.

Точка 18.
У складзе зоз членом 30 пасусом 3 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

одлуку
Потвердзує ше Одлуку Вивершного одбору число ВО-14-01/15 од 13.11.2015. року о даваню думаня о предлогох ришеньох о даваню назвох улїцох на териториї Городу Нови Сад.

Точка 19.
У складзе зоз членом 8 пасус 1 точка 6 и точка 14 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, препоруки Одбора за информованє и препоруки Вивершного одбору од 01.12.2015. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол
одлуку
Национални совит рускей националней меншини розпочнє поступок за доставанє радио-фреквенциї, як тирвацого ришеня за информованє на руским язику на локалним уровню.

Точка 20.
На основи члена 22 пасус 1 точка 5 Закона о националних совитох националних меншинох („Сл.Глашнїк РС” ч. 72/2009, 20/2014 - Одлука УС и 55/2014) и Одлуки Одбору за службене хаснованє язика и писма ч. СЛ-04-01/15 од 13.11.2014. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол 

одлуку
У поглядзе:
Предлогу ришеня о даваню назви улїци у Новим Садзе, число 020-465/2015-I
Предлогу ришеня о даваню назви улїци у Новим Садзе, число 020-466/2015-I
Предлогу ришеня о даваню назви улїци у Новим Садзе, число 020-467/2015-I
Предлогу ришеня о даваню назви улїци у Новим Садзе, число 020-468/2015-I
Предлогу ришеня о даваню назви улїци у Ветернику, число 020-469/2015-I
Предлогу ришеня о даваню назви преходу у Новим Садзе, число 020-470/2015-I
Предлогу ришеня о даваню назви преходу у Новим Садзе, число 020-471/2015-I
Национални совит рускей националней меншини дава позитивне думанє.

Точка 21.
На основи Одлуки о видаваню квартеля у Новим Садзе у власносци Националного совиту и звиту Комисиї за видаванє квартеля, Национални совит принєсол

одлуку
Национални совит рускей националней меншини дочасово одустава од предаваня квартелю у Новим Садзе. Квартель ше будзе видавац на 12 мешаци, з можлївосцу предлужованя тирваня закупу.

Национални совит Руснацох
Славко Рац, предсидатель