Одлуки и заключеня зоз штвартей порядней схадзки

Число: 79-00/15
Датум: 28.03.2015.

ОДЛУКИ И ЗАКЛЮЧЕНЯ ЗОЗ 4. ПОРЯДНЕЙ СХАДЗКИ НАЦИОНАЛНОГО СОВИТУ РУСНАЦОХ
отриманей у Руским Керестуре 28.03.2015. року
зоз шлїдуюцим дньовим шором:

1. Прилапйованє Финансийного звиту и закончуюцого рахунку Националного совиту за 2014. рок

2. Прилапйованє Звиту о роботи предсидателя Националного совиту у 2014. року

3. Прилапйованє Плану роботи Националного совиту у 2015. року

4. Прилапйованє Финансийного плану Националного совиту за 2015. рок

5. Прилапйованє Звиту о роботи НВУ «Руске слово» у 2014. року

6. Прилапйованє Финансийного звиту НВУ «Руске слово» за 2014. рок

7. Даванє согласносци на План роботи НВУ «Руске слово» у 2015. року

8. Даванє согласносци на Финансийни план НВУ «Руске слово» за 2015. рок

9. Даванє думаня о Звиту о роботи Завода за културу войводянских Руснацох у 2014. року

10. Даванє думаня о Финансийним звиту Завода за културу войводянских Руснацох за 2014. рок

11. Прилапйованє Звиту о роботи РНТ «Петро Ризнич Дядя» у 2014. року

12. Прилапйованє Финансийного звиту РНТ «Петро Ризнич Дядя» за 2014. рок

13. Даванє согласносци на План роботи РНТ «Петро Ризнич Дядя» у 2015. року

14. Даванє согласносци на Финансийни план РНТ «Петро Ризнич Дядя» за 2015. рок

15. Приношенє одлуки о вименки и дополнєню Статуту Националного совиту

16. Приношенє одлуки о формованю Пододбору за управу и предписаня и вибор членох Пододбору за управу и предписаня

17. Вибор члена Одбору за службене хаснованє язика и писма задлуженого за општину Жабель

18. Приношенє одлуки о предкладаню вименки одлуки о вибору Роботного цела за младеж

19. Приношенє одлуки о шедзиску Подручней канцелариї Националного совиту у Сримскей Митровици

20. Менованє координацийох подручних канцеларийох Националного совиту

21. Потвердзованє одлуки Вивершного одбору о предложених проєктох и предлогох виносох за софинансованє по Конкурсу за софинансованє програмох и проєктох у обласци защити нєматериялного културуного нашлїдства и сучасней уметнїцкей творчосци националних меншинох-заєднїцох у АП Войводини у 2015. року, хтори розписал Покраїнски секретарият за културу и явне информованє

22. Потвердзованє одлуки Вивершного одбору о датим думаню о кандидатови за директора Основней школи „Иво Лола Рибар“ у Новим Садзе

23. Потвердзованє одлуки Вивершного одбору о датим думаню о кандидатови за директора Основней школи „Бранко Радичевич“ у Савиним Селу

24. Потвердзованє одлуки Вивершного одбору о даваню предкладаня за розподзельованє средствох по Конкурсу за софинансованє видавательней дїялносци на язикох националних меншинох-заєднїцох у АП Войводини у 2015. року, хтори розписал Покраїнски секретарият за културу и явне информованє

25. Приношенє одлуки о месту отримованя централних преславох Националного швета од 2016. по 2018. рок

26. Приношенє одлуки о вименки Правилнїка о хаснованю службеного авта

27. Приношенє одлуки о додзельованю поєдинєчних позарядових стипендийох школярком Ґимназиї у Руским Керестуре

28. Информация о можлївосцох розполаганя зоз квартельом Националного совиту у Новим Садзе

29. Рижне

На схадзки присутни 16 члени Националного совиту.

Точка 1.
У складзе зоз членом 8 пасус 1 точка 2 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
Одлуку
Прилапює ше Финансийни звит и закончуюци рахунок Националного совиту рускей националней меншини за 2014. рок.

Точка 2.
У складзе зоз членом 8 пасус 1 точка 16 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
Одлуку
Прилапює ше Звит о роботи Националного совиту рускей националней меншини у 2014. року.

Точка 3.
У складзе зоз членом 24 пасус 1 точка 4 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
Одлуку
Прилапює ше План роботи Националного совиту рускей националней меншини у 2015. року.

Точка 4.
У складзе зоз членом 8 пасус 1 точка 2 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол
Одлуку
Прилапює ше Финансийни план Националного совиту рускей националней меншини за 2015. рок.

Точка 5.
На основи члена 9 пасус 2 точка 12 Одлуки о снованю Новинско-видавательней установи „Руске слово” од 29.01.2014. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Прилапює ше Звит о роботи Новинско-видавательней установи „Руске слово” у 2014. року.

Точка 6.
На основи члена 9 пасус 2 точка 12 Одлуки о снованю Новинско-видавательней установи „Руске слово” од 29.01.2014. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Прилапює ше Финансийни звит Новинско-видавательней установи „Руске слово” за 2014. рок.

Точка 7.
На основи члена 9 пасус 2 точка 4 Одлуки о снованю Новинско-видавательней установи „Руске слово” од 29.01.2014. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Дава ше согласносц на План роботи Новинско-видавательней установи „Руске слово” у 2015. року.

Точка 8.
На основи члена 9 пасус 2 точка 4 Одлуки о снованю Новинско-видавательней установи „Руске слово” од 29.01.2014. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Дава ше согласносц на Финансийни план Новинско-видавательней установи „Руске слово” за 2015. рок.

Точка 9.
На основи членох 18 и 19 Одлуки о снованю Завода за културу войводянских Руснацох од 17.12.2011. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Дава ше позитивне думанє о Звиту о роботи Завода за културу войводянских Руснацох у 2014. року.

Точка 10.
На основи членох 18 и 19 Одлуки о снованю Завода за културу войводянских Руснацох од 17.12.2011. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Дава ше позитивне думанє о Финансийним звиту Завода за културу войводянских Руснацох за 2014. рок.

Точка 11.
На основи члена 5 пасус 1 точка 5 Одлуки о снованю Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” од 30.06.2012. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Прилапює ше Звит о роботи Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” у 2014. року.

Точка 12.
На основи члена 5 пасус 1 точка 5 Одлуки о снованю Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” од 30.06.2012. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Прилапює ше Финансийни звит Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” за 2014. рок.

Точка 13.
На основи члена 5 пасус 1 точка 4 Одлуки о снованю Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” од 30.06.2012. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол

 

Одлуку
Дава ше согласносц на План роботи Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” у 2015. року.

Точка 14.
На основи члена 5 пасус 1 точка 4 Одлуки о снованю Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” од 30.06.2012. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Дава ше согласносц на Финансийни план Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” за 2015. рок.

Точка 15.
На основи члена 8 пасус 1 точка 1 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
о вименки Статуту Националного совиту рускей националней меншини од 06.12.2014. року

  У Статуту Националного совиту рускей националней меншини од 06.12.2014. року, у члену 39 сцера ше точка 4., так же член 39 глаши:

Окремни роботни цела:
1. Роботне цело за младеж
2. Роботне цело за спорт
3. Роботне цело за науку

Точка 16.
На основи члена 45 Статуту Националного совиту, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
У рамикох Одбора за службене хаснованє язика и писма формує ше Пододбор за управу и предписаня, хтори ма предсидателя и 4 членох.

За членох Пододбору за управу и предписаня вибрани:
 Мирослав Кевежди, Нови Сад
 Мирослав Цирба, Шид
 Йоаким Гарди, Руски Керестур
 Ивана Отич, Нови Сад
 Тамара Рамач, Дюрдьов

Пододбор вибера предсидателя зоз шора своїх членох.

Шицки одлуки, заключеня и предкладаня Пододбора за управу и предписаня верификує Одбор за службене хаснованє язика и писма.

Точка 17.
На основи члена 42 Статута Националного совиту, а у складзе зоз Одлуку о вибору членох и предсидателя Одбору за службене хаснованє язика и писма число 239-03-04/14 од 20.12.2014. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол
Одлуку
За члена Одбору за службене хаснованє язика и писма задлуженого за општину Жабель вибера ше Боґдан Виславски зоз Дюрдьова.

Точка 18.
На основи члена 42 Статута Националного совиту, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Роботне цело за младеж ма 13 членох.

За члена Роботного цела за младеж вибера ше Борис Бесерминї зоз Нового Орахова.

Точка 19.
На основи Одлуки о отвераню Подручней канцелариї Националного совиту у Сримскей Митровици од 18.08.2007. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Подручна канцелария Националного совиту у Сримскей Митровици ше зоз адреси Паробродска 15 премесца до парохиялного дому на адреси площа св. Димитрия 30.
Средства за роботу Подручней канцелариї ше буду уплацовац на рахунок число 355-1056027-67.

Точка 20.
Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку

До Координацийох подручних канцеларийох Националного совиту менує ше:

1. Подручна канцелария Сримска Митровица, Зоран Бережни - координатор
   - Станислава Будишин - култура
   - Моника Абодї Митрович - информованє
   - Зоран Бережни - службене хаснованє язика и писма
   - Душанка Костич - образованє

2. Подручна канцелария Коцур, Микола Ґубаш - координатор
   - Микола Ґубаш и Юлиян Малїк - култура
   - Микола Шанта и Микола М. Цап - информованє
   - Ксения Бенце - службене хаснованє язика и писма
   - Серафина Яґлица, Весна Раґаї Цап и др. Юлиян Рамач - образованє
   - Мелания Мали и Желько Фаркаш -  млади

3. Подручна канцелария Вербас, Деян Загорянски - координатор
   - Михайло Тамаш - култура
   - Еуфемия Ґшвенґ - информованє
   - Гелена Папуга - службене хаснованє язика и писма
   - Славко Сабо - образованє

4. Подручна канцелария Нови Сад, Наташа Макаї Мудрох - координаторка
   - Миломир Шайтош - култура
   - Славко Винаї - информованє
   - Боґдан Рац - службене хаснованє язика и писма
   - Мелания Римар - образованє
   - Александра Живкович и Борис Фейди - млади

5. Подручна канцелария Суботица, Ксения Палатинус - координаторка
   - Наташа Ґрунчич - култура
   - Иван Гарди - информованє
   - Ясмина Пеячки - службене хаснованє язика и писма
   -                            - образованє

6. Подручна канцелария Нове Орахово, Татяна Дудаш - координаторка
   - Еделински Михайло - култура
   - Наталия Заґорац - информованє
   - Татяна Дудаш - службене хаснованє язика и писма
   - Ксения Бенчик - образованє
   - Ґовля Любо - спорт
  
7. Подручна канцелария Бикич Дол,  Деян Бобаль - координатор
   - Марина Шолтис и Мирослава Гнатко - култура
   - Дарко Бобаль - информованє
   - о.Владимир Еделински Миколка - службене хаснованє язика и писма
   - проф. Бранислав Лазор и Зденко Лазор - образованє

8. Подручна канцелария Дюрдьов, Мирон Сабадош - координатор
   - Микола Хромиш - култура
   - Хелена Корпаш - информованє
   - Ивана Тиркайла - службене хаснованє язика и писма
   - Єлена Салаґ  - образованє
   - Борис Цап - за младеж
   - Борис Балїнт - за спорт
   - Мирослав Чакан - за демографию
  - Ивана Тиркайла - за управу и предписаня

   9. Подручна канцелария Кула, Владимир Бучко - координатор
   -  Амалия Ковач - култура
   -  Ярослав Ковач - информованє
   -  Владимир Лазор - службене хаснованє язика и писма
   -  Мелания Арваї - образованє

10. Подручна канцелария Шид, Наташа Регак - координаторка
   -  Саня Тиркайло - култура
   -  Весна Данчелович - информованє
   -  Славко Цупер - службене хаснованє язика и писма
   -  Вера Дупало - образованє
   -  Далибор Болдиш - омладина
  -   Юлиян Ковач - спорт
  -   Мирослав Цирба - предписня
  -   о.Владимир Еделински Миколка

Обовязки координациї подручних канцеларийох:
 провадзенє трошеня средствох хтори уплацує Национални совит
 орґанизованє локалней преслави Националного швета Руснацох
 формованє орґанизацийного одбору манифестациї хтора у Календару манифестацийох и приношенє финансийного плану истей
 формованє Управного одбору Подручней канцелариї хтори будзе сотрудзовац з Националним совитом на локалним уровню у образованю, култури, информованю, службеним хаснованю язика и писма и других обласцох. Управни одбор у своїм составе обовязно муши мац представнїкох зоз тих штирох обласцох
 подношенє звиту о роботи подручней канцелариї раз мешачно Националному совиту

Точка 21.
У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Потвердзує ше Одлука Вивершного одбору о предкладаню проєктох и предкладаню виносох средствох за софинасованє по Конкурсу за софинансованє програмох и проєктох у обласци защити нєматериялного културного нашлїдства и сучасней уметнїцкей творчосци националних меншинох-заєднїцох у АП Войводини у 2015. року, принєшена на схадзки отриманей 23.01.2015. року.

Точка 22.
У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Потвердзує ше Одлука Вивершного одбору о даваню думаня о кандидатови за директора у Основней школи „Иво Лола Рибар” у Новим Садзе, принєшена на схадзки отриманей 23.01.2015. року.

Точка 23.
У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Потвердзує ше Одлука Вивершного одбору о даваню думаня о кандидатови за директора у Основней школи „Бранко Радичевич” у Савиним Селу, принєшена на схадзки отриманей 03.02.2015. року.

Точка 24.
У складзе зоз членом 30 пасус 3 Статута Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Потвердзує ше Одлука Вивершного одбору о предкладаню проєктох и предкладаню виносох средствох за софинасованє по Конкурсу за софинансованє видавательней дїялносци на язикох националних меншинох-заєднїцох у АП Войводини у 2015. року, принєшена на схадзки отриманей 20.02.2015. року.

Точка 25.
У складзе зоз членом 10 точка 5 Закона о националних совитох националних меншинох и членом 8 точка 5 Статута Националного совиту, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
Централна преслава Националного швета Руснацох ше у наступних трох рокох отрима у шлїдуюцих местох:

 2016. року Кула
 2017. року Бикич Дол
 2018. року Суботица

Точка 26.
У складзе зоз Статутом Националного совиту рускей националней меншини од 06.12.2014. року, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
о вименки Правилнїка о способе и условийох хаснованя службеней превозки

  У Правилнїку о способе и условийох хаснованя службеней превозки од 23.10.2010. року, у члену 3 став 2, 4 и 5 ше слова: „Предсидательство Националного совиту заменює зоз словами „Вивершни одбор Националного совиту” у одвитуюцим припадку.

Точка 27.
У складзе зоз членом 7 Правилнїка о додзельованю стимулацийох и наградох у форми стипендийох, Национални совит рускей националней меншини принєсол

Одлуку
  Национални совит рускей националней меншини додзелює два позарядово єднократни награди школярком Ґимназиї у Руским Керестуре як награду за одход на Европску математичну конференцию штредньошколцох EVROMATH, хтора ше отримує у Атини, и то:

 Татяни Ґовля 10.000 динари
 Марияни Колошняї 10.000 динари

 

Предсидатель Националного совиту Руснацох
Славко Рац