Одлуки и заключеня з трецей порядней схадзки

Число: 239-00/14
Датум: 20.12.2014.

ОДЛУКИ И ЗАКЛЮЧЕНЯ ЗОЗ 3. ПОРЯДНЕЙ СХАДЗКИ НАЦИОНАЛНОГО СОВИТУ РУСНАЦОХ
отриманей у Руским Керестуре 06.12.2014. року
зоз шлїдуюцим дньовим шором:

1. Менованє подпредсидательох Националного совиту
2. Менованє предсидателя и членох Вивершного одбору
3. Менованє предсидательох и членох одборох Националного совиту
4. Менованє членох роботних целох и пододборох
5. Менованє секретара Националного совиту
6. Прилапйованє Вименкох Финансийного плану Националного совиту за 2014. рок
7. Прилапйованє Правилнїка о надополнєньох членом Националного совиту, одборох и роботних целох
8. Даванє думаня о кандидатох за директора у ОШ „Светозар Милетич” у Вербаше.
9. Рижне

На схадзки присутни 19 члени Националного совиту.

Точка 1.
У складзе зоз членом 28 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит принєсол

Одлуку

За подпредсидательох Националного совиту Руснацох вибрани:
 Йовґен Мудри з Нового Саду,
 Микола Шанта з Коцура,
 Наташа Регак з Беркасова.

Предсидатель Националного совиту одредзує Йовґена Мудрия за заменїка предсидателя Националного совиту.

Точка 2.
На основи члена 31 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит принєсол

 

Одлуку

Вивершни одбор ма пейц членох. За членох Вивершного одбору вибрани:
 Желько Ковач з Руского Керестура,
 Йовґен Мудри з Нового Саду,
 Микола Шанта з Коцура,
 Наташа Регак з Беркасова,
 Наташа Макаї Мудрох зоз Сримскей Каменїци.

За предсидателя Вивершного одбору вибрани Желько Ковач.

Точка 3.
• На основи членох 38 и 42 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит принєсол

Одлуку

Одбор за образованє ма 13 членох. За членох Одбору за образованє вибрани:
 Мелания Римар з Петроварадину,
 Емилия Костич з Руского Керестура, предшколске образованє,
 Серафина Яґлица з Коцура, предшколске образованє,
 Марина Сабадош з Дюрдьова, предшколске образованє,
 Каролина Папуґа з Руского Керестура, основна школа,
 Весна Раґаї з Коцура, основна школа,
 Єлена Салаґ з Дюрдьова, основна школа,
 Татяна Бучко-Рац з Руского Керестура, штредня школа,
 Анамария Рамач Фурман з Нового Саду, високошколске образованє,
 Славко Сабо з Вербасу, учебнїки на руским язику,
 Златица Малацко з Руского Керестура, виронаука,
 Славица Мали з Вербасу, виучованє руского язика,
 Марина Гайдук з Руского Керестура, нєформалне образованє и представитель студентох.

За предсидателя Одбору за образованє вибрана Мелания Римар.

• На основи членох 38 и 42 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит принєсол

Одлуку

Одбор за културу ма 14 членох. За членох Одбору за културу вибрани:
 Ґабриєла Саянкович з Руского Керестура,
 Лидия Пашо з Руского Керестура,
 Амалия Варґа з Нового Саду,
 Михайло Зазуляк з Руского Керестура,
 Мария Тот з Петроварадину,
 Сашо Палєнкаш з Руского Керестура,
 Йоаким Стрибер з Беоґраду,
 Любица Отич з Дюрдьова,
 Мирослав Кевежди з Нового Саду,
 Йоаким Рац з Руского Керестура,
 Мирослав Пап з Нового Саду,
 Микола М. Цап з Коцура,
 Деян Бобаль з Бикич Долу,
 Сандра Барань з Дюрдьова.

За предсидателя Одбору за културу вибрана Ґабриєла Саянкович.

• На основи членох 38 и 42 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит принєсол

Одлуку

Одбор за информованє ма 7 членох. За членох Одбору за информованє вибрани:
 Иван Сабадош з Руского Керестура,
 Златко Рамач з Нового Саду,
 Анамария Ранкович з Ветернику,
 Еуфемия Ґшвенґ з Вербасу,
 Мария Стрибер з Руского Керестура,
 Мая Зазуляк з Руского Керестура,
 Михал Рамач з Нового Саду.

За предсидателя Одбору за информованє вибрани Иван Сабадош.

• На основи членох 38 и 42 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит принєсол

Одлуку

Одбор за службене хаснованє язика и писма ма 7 членох. За членох Одбору за службене хаснованє язика и писма вибрани:
 Зоран Бережни зоз Сримскей Митровици,
 Славко Цупер зоз Шиду,
 Йоаким Грубеня з Нового Саду,
 Татяна Дудаш зоз Нового Орахова,
 Деян Загорянски з Вербасу,
 Владислав Салак з Руского Керестура.

За предсидателя Одбору за службене хаснованє язика и писма вибрани Зоран Бережни.
На шлїдуюуцей схадзки Националного совиту будзе вибрани ище єден член Одбору, хтори будзе задлужени за општину Жабель.

Точка 4.
• На основи членох 39 и 45 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит принєсол

Одлуку

Роботне цело за младеж ма 12 членох. За членох Роботного цела за младеж вибрани:
 Сашо Сабадош зоз Зомбора,
 Яким Винаї з Руского Керестура,
 Сенка Надь з Руского Керестура,
 Мелания Мали з Коцура,
 Желько Фаркаш з Коцура,
 Мария Хромиш з Дюрдьова,
 Борис Цап з Дюрдьова,
 Иван Канюх Нового Саду,
 Соня Гудак з Нового Саду,
 Александра Лендєр з Вербасу,
 Гелена Папуґа з Вербасу,
 Далибор Болдиш зоз Шиду.

За предсидателя Роботного цела за младеж вибрани Сашо Сабадош.

• На основи членох 39 и 45 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит принєсол

Одлуку

Роботне цело за спорт ма 5 членох. За членох Роботного цела за спорт вибрани:
 Звонко Салаґ з Дюрдьова,
 Иван Папуґа з Вербасу,
 Юлиян Ковач зоз Шиду,
 Борис Шайтош з Руского Керестура,
 Кирил Симунович зоз Суботици.

За предсидателя Роботного цела за спорт вибрани Звонко Салаґ.

• На основи членох 39 и 45 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит принєсол

Одлуку

Роботне цело за науку ма 5 членох. За членох Роботного цела за науку вибрани:
 др Янко Рамач зоз Кисачу,
 др Дюра Гарди з Нового Саду,
 др Яков Кишюгас з Нового Саду,
 др Юлиян Тамаш з Вербасу,
 др Юлиян Рамач з Коцура.

За предсидателя Роботного цела за науку вибрани др Янко Рамач.

• На основи членох 39 и 45 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит принєсол

Одлуку

Роботне цело за управу и предписаня ма 5 членох. За членох Роботного цела за управу и предписаня вибрани,
 Мирослав Кевежди з Нового Саду,
 Мирослав Цирба зоз Шиду.

Други члени буду вибрани на шлїдуюцей схадзки Националного совиту.

• На основи члена 44 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит принєсол

Одлуку

У рамикох Одбору за службене хаснованє язика и писма формує ше Пододбор за демоґрафию. Пододбор нє ма огранїчене число членох. За членох Пододбору за демоґрафию вибрани:
 Ксения Бесерминї з Коцура,
 Дария Медєши з Вербасу,
 о. Михайло Малацко з Руского Керестура,
 Борислав Сакач з Нового Саду,
 о. Владимир Еделински Миколка зоз Беркасова,
 Мирослав Чакан з Дюрдьова.

Точка 5.
На основи члена 47 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит принєсол

Одлуку

За секретара Националного совиту вибрана Таня Арва-Планчак з Руского Керестура, по конєц мандату терашнього Националного совиту.

Точка 6.
На основи члена 10 став 1 точка 2 Закона о националних совитох националних меншинох и члена 8  точка 2 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит принєсол

Одлуку

Прилапюю ше Вименки Финансийного плану Националного совиту за 2014. рок.

У складзе зоз членом 10 став 1 точка 2 Закона о националних совитох националних меншинох и членом 8  точка 2 Статуту Националного совиту рускей националней меншини и предкладаня предсидателя, Национални совит принєсол

Одлуку

По приношенє Одлуки о Финансийним плану за 2015. рок, Национални совит рускей националней меншини будзе применьовац дочасове финансованє.
Дочасове финансованє ше будзе окончовац найвецей по єдну штварцину виносу планованих розходох у Финансийним плану Националного совиту за 2014. рок.

У складзе зоз членом 8 точка 3 Статуту Националного совиту, Национални совит принєсол

Одлуку

Предсидатель Националного совиту може самостойно одлучовац о розподзельованю финансийних средствох у висини до 50.000,00 динари, з обовязку же би на шлїдуюцей схадзки Националного совиту о одобрених средствох поинформовал Национални совит.
Вивершни одбор Националного совиту може самостойно одлучовац о розподзельованю финансийних средствох у висини до 100.000,00 динари, з обовязку же би на шлїдуюцей схадзки Националного совиту о одобрених средствох поинформовал Национални совит.

Точка 7.
У складзе зоз членом 20 став 2 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит принєсол

Одлуку

Прилапює ше Правилнїк о виносу надополнєньох членом Националного совиту, одборох и роботних целох.

Точка 8.
На основи члена 60 Закона о основох образованя и воспитаня и вимоги Основней школи „Светозар Милетич” з Вербасу, Национални совит принєсол

Одлуку

Дава ше позитивне думанє о Ружици Маркович, кандидатки за директора Основней школи „Светозар Милетич” з Вербасу.

На основи члена 60 Закона о основох образованя и воспитаня и вимоги Основней школи „Душан Радович” з Нового Саду, Национални совит принєсол

Одлуку

Дава ше позитивне думанє о Славолюпки Михайлович, кандидатки за директора Основней школи „Душан Радович” з Нового Саду.

Предсидатель Националного совиту
Славко Рац