Одлуки и заключеня з другей порядней схадзки

ОДЛУКИ И ЗАКЛЮЧЕНЯ ЗОЗ 2. ПОРЯДНЕЙ СХАДЗКИ НАЦИОНАЛНОГО СОВИТУ РУСНАЦОХ
отриманей у Новим Садзе 06.12.2014. року
зоз шлїдуюцим дньовим шором:

1. Прилапйованє Статуту Националного совиту
2. Прилапйованє Дїловнїка о роботи Националного совиту
3. Предкладанє за вибор члена Совиту за медзинационални одношеня Городу Нового Саду.
4. Даванє думаня о предлогох ришеньох о даваню назвох улїчком у Футоґу, Лединцох и Руменки
5. Рижне

На схадзки присутни 18 члени Националного совиту.

Точка 1.
У складзе зоз членом 6 Закона о националних совитох националних меншинох, Национални совит єдногласно принєсол

Одлуку
Прилапює ше Статут Националного совиту.
Статут ше обяви на интернет сайту Националного совиту www.rusini.rs

Точка 2.
На основи члена 8 став 1 точка 15 Статуту Националного совиту рускей националней меншини, Национални совит зоз 17 гласами „за” и 1 „стримани” принєсол

Одлуку
Прилапює ше Дїловнїк о роботи Националного совиту.
Дїловнїк о роботи ше обяви на интернет сайту Националного совиту www.rusini.rs

Точка 3.
На основи члена 10 став 1  точка 7 Закона о националних совитох националних меншинох и вимоги Комисиї за кадрово, административни и мандатно-имунитетни питаня Скупштини Городу Нового Саду, Национални совит принєсол
Одлуку
Национални совит за вибор члена Совиту за медзинационални одношеня Городу Нового Саду предклада Ирину Папуґа з Нового Саду.

Точка 4.
На основи члена 22 став 1 точка 5 Закона о националних совитох националних меншинох и на основи вимоги Комисиї за назви часцох населєних местох и явних службох Скупштини Городу Нового Саду, Национални совит єдногласно принєсол

Одлуку
Дава ше позитивне думанє о предложених назвох улїчком у Футоґу, Лединцох и Руменки.

 

Предсидатель Националного совиту
Славко Рац