Отримана схадзка Роботного цела за младеж НС

Млади

Пияток, 9. децембра, у Руским доме у Шидзе отримана шеста порядна схадзка Роботного цела за младеж Националного совиту (НС) рускей националней меншини, на хторей прилапени План роботи Роботного цела за 2017.

Координация будзе провадзиц запровадзованє Акцийного плану за национални меншини

Координация

На схадзки Координациї националних совитох (НС) националних меншинох у Сербиї, хтора 30. новембра отримана у Ковачици под предшедованьом предшедуюцого Координациї др Сулеймана Уґлянина, предсидателя НС Бошнякох, присуствовали представителє штернац з двацец єдного НС-у, а спред НС Руснацох на схадзки присуствовала секретар Совиту Таня Арва Планчак.

Отримана дзевята порядна схадзка Националного совиту Руснацох

У Руским Керестуре вчера, 3. новембра, отримана порядна, дзевята схадзка Националного совиту (НС) Руснацох у тим зволаню, на хторей прилапени ребаланс буджету Совиту за тот рок, а дати и позитивни думаня на ребаланс Финансийного плану Заводу за културу войводянских Руснацох (ЗКВР) и на вименки Програми роботи ЗКВР за тот рок. На схадзки присуствовали 17 з 19 членох Совиту.

Схадзка Националного совиту 3. новембра

На вчерайшей 13. порядней схадзки Вивершного одбору (ВО) Националного совиту (НС) Руснацох, хтора отримана у Заводзе за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе, гварене же по ребалансу буджету АП Войводини НС Руснацох достал 150 000 динари за розвойну и 584 000 динари за порядну дїялносц, так же ушлїдзи и ребаланс буджету НС.

Конкурс за додзельованє наградох у форми стипендийох у школским 2016/2017. року

На основу Правилнїка о додзельованю стимулацийох и наградох у форми стипендийох число 226-20/15 од 12.09.2015. року и Одлуки о финансийним плану Националного совиту число 40-02-31-01/16 од 05.08.2016. року
 
 
НАЦИОНАЛНИ СОВИТ РУСКЕЙ НАЦИОНАЛНЕЙ МЕНШИНИ
 
розписує
 
 
К О Н К У Р С
 

Уручени контракти о финансованю националних совитох

НОВИ САД – Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович и подпредсидатель Покраїнскей влади и покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини- национални заєднїци Михаль Нїлаш вчера у Покраїнскей влади представительом националних совитох (НС) уручели контракти о додзельованю средствох за финансованє їх порядней роботи и за розвойну дїялносц.

Нащива Подручней канцелариї у Дюрдьове

Дюрдьов

У рамикох порядних нащивох подручним канцеларийом Националного совиту (НС) Руснацох по наших местох, предсидатель Вивершного одбору (ВО) НС Желько Ковач и секретар Совиту Таня Арва Планчак пияток, 14. октобра нащивели Подручну канцеларию (ПК) и КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове.

Приєм при предсидательови Одбору за образованє Народней скупштини

Odbor

Представительох Координациї Националних совитох (НС-ох) националних меншинох 11.

Отримана схадзка Одбору за информованє

Одбор

Одбор за информованє Националного совиту (НС) Руснацох штварток, 6. октобра, отримал свою другу порядну схадзку, а найвецей бешедоване о потримовки медийним проєктом и стану у локалних медийох.

Означованє 200-рочнїци народзеня Петра Кузмяка

Петро Кузмяк

З нагоди 200-рочнїци народзеня Петра Кузмяка, 1. октобра того року будзе отримани Округли стол з тему „200 роки од народзеня Петра Кузмяка” (на 10 годзин), а домашня му будзе Основна и штредня школа з домом школярох з Руского Керестура, хтора и ноши мено свойого першого школованого учителя - утвердзене пондзелок, 12. септембра на схадзки Роботней ґрупи за орґанизованє тей подїї.

Кадрово пременки у Заводзе за културу ВР и РНТ

НС

Понеже директора Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР) мр Серґея Тамаша Покраїнска влада 20.

Лєтня школа руского язика други раз у Попрадзе, у Словацкей

Попрад

Од 18. по 24. юлий у Попрадзе, у Словацкей, отримана Лєтня школя руского язика Одбору за образованє Националного совиту Руснацох.

Почало адаптованє Дому Руснацох у Коцуре

Коцур

У Коцуре 20. юлия почали роботи на адаптованю просторийох у хторих будзе шедзиско Подручней канцелариї Националного совиту (НС) Руснацох у тим месце. До адаптованя буду уложени 6 000 еври, а плановане же роботи буду закончени на єшень.

Прилапени звити о роботи орґанох Националного совиту, значни одлуки о маєтку Совиту

НС

На порядней, осмей схадзки Националного совиту (НС) Руснацох у тим зволаню, хтора всоботу, 14. мая отримана у Руским Керестуре, прилапени Финансийни звит, закончуюци рахунок и звит ревизиї о дїлованю НС за 2015. рок, Звит о роботи Совиту, хтори поднєсол його предсидатель Славко Рац, звити о роботи Вивершного одбору и фахових одборох НС, як и Звит о роботи секретара НС Руснацох за прешли рок.

Национални совит придал комби-превозку Руснацом у шидскей општини

Шид

По осмей схадзки Националного совиту (НС) Руснацох, представителє Совиту восботу, 14. мая, Руснацом у шидскей општини придали на хаснованє комби-превозку „фолксваґен” з осем шедзисками (плус место за вожача), хтора будзе хаснована за рижни транспортни потреби у обласци култури, просвити, та и духовного живота Руснацох у Шидзе, Бикичу, Бачинцох и Беркасове.

Pages