Уручени контракти о финансованю националних совитох

НОВИ САД – Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович и подпредсидатель Покраїнскей влади и покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини- национални заєднїци Михаль Нїлаш вчера у Покраїнскей влади представительом националних совитох (НС) уручели контракти о додзельованю средствох за финансованє їх порядней роботи и за розвойну дїялносц.

Нащива Подручней канцелариї у Дюрдьове

Дюрдьов

У рамикох порядних нащивох подручним канцеларийом Националного совиту (НС) Руснацох по наших местох, предсидатель Вивершного одбору (ВО) НС Желько Ковач и секретар Совиту Таня Арва Планчак пияток, 14. октобра нащивели Подручну канцеларию (ПК) и КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове.

Приєм при предсидательови Одбору за образованє Народней скупштини

Odbor

Представительох Координациї Националних совитох (НС-ох) националних меншинох 11.

Отримана схадзка Одбору за информованє

Одбор

Одбор за информованє Националного совиту (НС) Руснацох штварток, 6. октобра, отримал свою другу порядну схадзку, а найвецей бешедоване о потримовки медийним проєктом и стану у локалних медийох.

Означованє 200-рочнїци народзеня Петра Кузмяка

Петро Кузмяк

З нагоди 200-рочнїци народзеня Петра Кузмяка, 1. октобра того року будзе отримани Округли стол з тему „200 роки од народзеня Петра Кузмяка” (на 10 годзин), а домашня му будзе Основна и штредня школа з домом школярох з Руского Керестура, хтора и ноши мено свойого першого школованого учителя - утвердзене пондзелок, 12. септембра на схадзки Роботней ґрупи за орґанизованє тей подїї.

Кадрово пременки у Заводзе за културу ВР и РНТ

НС

Понеже директора Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР) мр Серґея Тамаша Покраїнска влада 20.

Лєтня школа руского язика други раз у Попрадзе, у Словацкей

Попрад

Од 18. по 24. юлий у Попрадзе, у Словацкей, отримана Лєтня школя руского язика Одбору за образованє Националного совиту Руснацох.

Почало адаптованє Дому Руснацох у Коцуре

Коцур

У Коцуре 20. юлия почали роботи на адаптованю просторийох у хторих будзе шедзиско Подручней канцелариї Националного совиту (НС) Руснацох у тим месце. До адаптованя буду уложени 6 000 еври, а плановане же роботи буду закончени на єшень.

Прилапени звити о роботи орґанох Националного совиту, значни одлуки о маєтку Совиту

НС

На порядней, осмей схадзки Националного совиту (НС) Руснацох у тим зволаню, хтора всоботу, 14. мая отримана у Руским Керестуре, прилапени Финансийни звит, закончуюци рахунок и звит ревизиї о дїлованю НС за 2015. рок, Звит о роботи Совиту, хтори поднєсол його предсидатель Славко Рац, звити о роботи Вивершного одбору и фахових одборох НС, як и Звит о роботи секретара НС Руснацох за прешли рок.

Национални совит придал комби-превозку Руснацом у шидскей општини

Шид

По осмей схадзки Националного совиту (НС) Руснацох, представителє Совиту восботу, 14. мая, Руснацом у шидскей општини придали на хаснованє комби-превозку „фолксваґен” з осем шедзисками (плус место за вожача), хтора будзе хаснована за рижни транспортни потреби у обласци култури, просвити, та и духовного живота Руснацох у Шидзе, Бикичу, Бачинцох и Беркасове.

У Коцуре будзе руске оддзелєнє першей класи и Дом Руснацох

Коцур

У порядней нащиви подручним канцеларийох (ПК) Националного совиту (НС) Руснацох по наших местох, представителє НС штварток, 13. мая, нащивели Подручну канцеларию НС у Коцуре.

Дружтво Руснацох достало просториї, потребна пенєжна помоц за їх оправянє

Суботица

Дружтво Руснацох у Суботици од Городу Суботица достало други просториї на хаснованє, у улїци Милоша Обилича ч. 6 и стреду, 11. мая, у нїх отримана и схадзка Управного одбору Дружтва.

Семинар ОЕБС-у о образованю националних заєднїцох

Ечка

Мисия ОЕБС-у у Сербиї, вєдно з Министерством просвити, науки и технолоґийного розвою, Заводом за вреднованє квалитету образованя и воспитаня, Заводом за унапредзенє образованя и воспитаня и Тимом за социялне уключованє и зменшанє худобства од 25. по 27. април у Ечки  орґанизовала  семинар о образованю припаднїкох националних заєднїцох у Сербиї.

Округли стол о Националней стратеґиї Руснацох

Округли стол

У Заводзе за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе 26. априла, отримани Округли стол  з тему „Национална стратеґия и єй имплементация”. Сход  иницировала Роботна ґрупа при Роботним целу за науку Националного совиту (НС) Руснацох, а на Округлим столє викладали академик Юлиян Тамаш, др Яков Кишюгас и заменїца Покраїнского омбудсмана Ева Вукашинович.

Нащива Општини Бачка Тополя

Тополйа

Предсидатель Вивершного одбору Националного совиту (НС) Руснацох Желько Ковач и координаторка Подручней канцелариї (ПК) НС у Новим Орахове Татяна Дудаш 19. априла нащивели Општину Бачка Тополя, дзе з предсидательом Општини Ґабром Кишлиндером бешедовали о актуалних проблемох у информованю по руски у тей општини, як и о финансованю ораховскей ПК НС.

Pages