Прилапени остатнї звити и плани актуалного зволаня НС Руснацох

НОВИ САД – Схадзка Националного совиту рускей националней меншини, 13. по шоре, отримана стреду, 21. марца, у просторийох Завода за културу войводянских Руснацох.

 

У Суботици преславене Националне швето Руснацох у Сербиї

19. януара, у Городскей хижи у Суботици, отримана Централна шветочносц з нагоди Националного швета Руснацох у Сербиї.

Отримана дванаста схадзка Националного совиту Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На своєй порядней 12. схадзки, отриманей вчера вечар у Руским Керестуре, Национални совит (НС) Руснацох, медзи иншим, принєсол Одлуку о снованю рускей Фондациї „Рутенорум”, як и Одлуку о предкладаню кандидатки, Анамариї Ранкович, за директора Заводу за културу войводянских (ЗКВ) Руснацох.

Вигласани кандидати за Управни одбор Заводу, за предсидателя предложени Миломир Шайтош

РУСКИ КЕРЕСТУР – Национални совит (НС) Руснацох на вчерайшей схадзки у Руским Керестуре з тайним гласаньом вигласал 12 кандидатох за членох нового Управного одбору (УО) Заводу за културу войводянских Руснацох (ЗКВР), спомедзи котрих соснователь Заводу, Покраїнска влада, пошвидко менує дзевец членох УО Заводу.

Меновани УО „Руского слова”, Славко Орос за директора Театру

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчерайша схадзка Националного совиту (НС) Руснацох, хтора отримана у Руским Керестуре у Замку у присустве 17 з 19 членох Совиту, була пошвецена кадровим питаньом, та попри гласаня за кандидатох Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох, гласане и о других управних орґанох у установох хторим НС снователь.

Прилапени звити и плани роботи НС и установох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На своєй порядней схадзки, Национални совит (НС) Руснацох вчера, 7. марца, прилапел звити о роботи и финансийним дїлованю Совиту и його целох у прешлим року, тиж и плани о роботи у 207. року, як и звити о роботи з финасийним дїлованьом, та плани роботи за тот рок установох хторим є снователь лєбо соснователь.

Акцийна ґрупа за обласц образованя, розришени Управни одбор Заводу за културу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Бешедуюци о плану роботи за тот рок, Национални совит (НС) Руснацох вчера, 7. марца, на своей схадзки у Руским Керестуре заключел же би Одбор за образованє НС основал Акцийну роботну ґрупу за премосцованє препреченьох за приход школярох зоз Закарпатскей обласци України на школованє до Ґимназиї „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре.

Заєднїцка схадзка Одбору за културу НС и Управного одбору ЗКВР

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 18. фебруара, у Руским Керестуре отримана заєднїцка схадзка Одбора за културу Националного совиту (НС) Руснацох и Управного одбору (УО) Заводу за културу войводянских Руснацох (ЗКВР), на хторей бешедоване о финансованю и фаховей помоци нашим КУД, фестивалом и манифестацийом, а почала и розправа о новим концепту означованя Националного швета Руснацох у Сербиї.

Схадзка Роботного цела за младеж

НОВИ САД – Вчера, 17. фебруара, у просторийох Руского културного центру у Новим Садзе, под предшедованьом його предсидателя Сашу Сабадоша, отримана седма порядна схадзка Роботного цела за младеж Националного совиту (НС) Руснацох.

Отримана дзешата Централна преслава Националого швета Руснацох у Сербиї

Всоботу, 14. януара вечар отримана Шветочна академия на Централней шветочносци з нагоди Националного швета Руснацох у Сербиї, хторей того року домашнї бул Бикич Дол.

 

Означованя националного швета у подручних канцеларийох

Спрам послатих информацийох до канцелариї Националного совиту (НС) Руснацох у Руским Керестуре, 17. януар – националне швето Руснацох у Сербиї у подручних канцеларийох НС, односно у наших местох, будзе означене од нєшка, та по вовторок.
Националне швето Руснацох у Вербаше будзе означене нєшка, 13. януара на 19 г., а у Коцуре на пондзелок, 16. януара, на 18 годзин.

Отримана схадзка Роботного цела за младеж НС

Млади

Пияток, 9. децембра, у Руским доме у Шидзе отримана шеста порядна схадзка Роботного цела за младеж Националного совиту (НС) рускей националней меншини, на хторей прилапени План роботи Роботного цела за 2017.

Координация будзе провадзиц запровадзованє Акцийного плану за национални меншини

Координация

На схадзки Координациї националних совитох (НС) националних меншинох у Сербиї, хтора 30. новембра отримана у Ковачици под предшедованьом предшедуюцого Координациї др Сулеймана Уґлянина, предсидателя НС Бошнякох, присуствовали представителє штернац з двацец єдного НС-у, а спред НС Руснацох на схадзки присуствовала секретар Совиту Таня Арва Планчак.

Pages