Подзелєни пенєж за 11 проєкти младих

РУСКИ КЕРЕСТУР – Роботне цело за младеж Националного совиту рускей националней меншини на своєй 10. порядней схадзки вчера вечар розпатрело проєкти хтори сцигли на Конкурс за младих у рускей заєднїци и додзелєло средства за софинансованє 11 од 12 проєктох кельо сцигли на Конкурс.

 

Координация усоглашела становиска о Нарису закона

БЕОҐРАД – Штварток, 10. мая, у Беоґрадзе отримана Схадзка Координациї националних совитох националних меншинох на котрей присуствовали секретар Националного совиту Руснацох (НСР) Таня Арва Планчак и предсидатель Вивершного одбору НСР Желько Ковач.

 

Розподзелєни средства за фестивали

НОВИ САД – Пияток, 27. априла, у Заводзе за културу войводянских Руснацох отримана схадзка Одбору за културу Националного совиту Руснацох, а главна точка на дньовим шоре була приношенє одлуки о розподзельованю средствох по Конкурсу за орґанизованє манифестацийох у обласци защити нєматериялного културного нашлїдства и уметнїцкей творчосци Руснацох у 2018. року

 

Орґанизованє настави же би наставнїком було доступне прейґ сайту

БЕОҐРАД – Штварток, 19. априла, у Палати Сербия отримана схадзка Комисиї за образованє националних совитох националних меншинох.

 

Випитац як ше розподзелюю средства наменєни локалним медийом

НОВИ САД – Пияток, 20. априла, у Заводзе за културу войводянских Руснацох отримана схадзка Одбору за информованє Националного совиту Руснацох, котру водзела предсидателька того цела Єлена Перкович.

 

Приоритет за средства од Министерства ма Мемориял

НОВИ САД – Стреду, 18. априла, на схадзки Вивершного одбору Националного совиту Руснацох (НСР), котра була отримана у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох, формоване предкладанє препоручених проєктох и дате думанє о кадрових ришеньох за установи котри повязани зоз руску националну заєднїцу.

 

У Вербаше отримана схадзка Роботного цела за младеж

ВЕРБАС – У просторийох КПД „Карпати” у Вербаше вчера отримана схадзка Роботного цела за младеж Националного совиту Руснацох, на хторей як найзначнєйша точка розпатране и прилапене розписованє Конкурсу за витворйованє проєктох за младих у рускей заєднїци.

 

З Конкурсом потримовка манифестацийом

РУСКИ КЕРЕСТУР − Вчера у Руским Керестуре отримана схадзка Одбору за културу Националного совиту Руснацох (НСР) на котрей ше присутни седем з тринац членох, медзи иншим, догварели о способе на котри розподзеля средства у 2018. року.

 

Прилапени остатнї звити и плани актуалного зволаня НС Руснацох

НОВИ САД – Схадзка Националного совиту рускей националней меншини, 13. по шоре, отримана стреду, 21. марца, у просторийох Завода за културу войводянских Руснацох.

 

У Суботици преславене Националне швето Руснацох у Сербиї

19. януара, у Городскей хижи у Суботици, отримана Централна шветочносц з нагоди Националного швета Руснацох у Сербиї.

Отримана дванаста схадзка Националного совиту Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На своєй порядней 12. схадзки, отриманей вчера вечар у Руским Керестуре, Национални совит (НС) Руснацох, медзи иншим, принєсол Одлуку о снованю рускей Фондациї „Рутенорум”, як и Одлуку о предкладаню кандидатки, Анамариї Ранкович, за директора Заводу за културу войводянских (ЗКВ) Руснацох.

Вигласани кандидати за Управни одбор Заводу, за предсидателя предложени Миломир Шайтош

РУСКИ КЕРЕСТУР – Национални совит (НС) Руснацох на вчерайшей схадзки у Руским Керестуре з тайним гласаньом вигласал 12 кандидатох за членох нового Управного одбору (УО) Заводу за културу войводянских Руснацох (ЗКВР), спомедзи котрих соснователь Заводу, Покраїнска влада, пошвидко менує дзевец членох УО Заводу.

Меновани УО „Руского слова”, Славко Орос за директора Театру

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчерайша схадзка Националного совиту (НС) Руснацох, хтора отримана у Руским Керестуре у Замку у присустве 17 з 19 членох Совиту, була пошвецена кадровим питаньом, та попри гласаня за кандидатох Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох, гласане и о других управних орґанох у установох хторим НС снователь.

Прилапени звити и плани роботи НС и установох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На своєй порядней схадзки, Национални совит (НС) Руснацох вчера, 7. марца, прилапел звити о роботи и финансийним дїлованю Совиту и його целох у прешлим року, тиж и плани о роботи у 207. року, як и звити о роботи з финасийним дїлованьом, та плани роботи за тот рок установох хторим є снователь лєбо соснователь.

Pages