Означованя националного швета у подручних канцеларийох

Спрам послатих информацийох до канцелариї Националного совиту (НС) Руснацох у Руским Керестуре, 17. януар – националне швето Руснацох у Сербиї у подручних канцеларийох НС, односно у наших местох, будзе означене од нєшка, та по вовторок.
Националне швето Руснацох у Вербаше будзе означене нєшка, 13. януара на 19 г., а у Коцуре на пондзелок, 16. януара, на 18 годзин.
У векшини местох Националне швето Руснацох у Сербиї будзе означене праве на сам дзень швета, на вовторок, 17. януара – на 12 г. у Дюрдьове и Кули, на 14 г. у Руским Керестуре, на 15 г. у Ґосподїнцох, на 18 г. у Новим Орахове, Суботици и Шидзе, а на 19 годзин у Новим Садзе.