Отримана схадзка Одбору за информованє

Одбор

Одбор за информованє Националного совиту (НС) Руснацох штварток, 6. октобра, отримал свою другу порядну схадзку, а найвецей бешедоване о потримовки медийним проєктом и стану у локалних медийох.
На схадзки у Заводзе за културу войводянских Руснацох присуствовали шицки члени Одбору, предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач, секретар НС Руснацох  Таня Арва Планчак, як и новинарка Александра Живкович, котра спред Новинарскей асоцияциї Руснацох (НАР) презентовала проєкти того здруженя.
Одбор за информованє финансийно потрима два проєкти НАР-у, а ище єден уж положени до финансийного плану за 2017. рок. НАР у тим року планує реализовац проєкт мониторинґу програми по руски на локалних електронских медийох, як и порушац формованє Реґионалней мрежи медийох у державох реґиону хтори маю програму по руски/русински.
На схадзки заключене и же шлїдуюцого року Одбор часц средствох опредзелї за обявйованє моноґрафиї з нагоди 65-рочнїци Рускей програми на Радио Новим Садзе.
Одбор за информованє, прейґ НС Руснацох и у сотруднїцтве з ресорним одбором НС Мадярох, од локалней самоуправи у Општини Вербас планує достац приступ медийней архиви хтора остала за тераз загашеним локалним медийом, понеже оценєте же то вредни скарб рускей заєднїци.
Одбор тиж предлужел з праксу технїчней потримовки руским медийом, насампредз за купованє потребней опреми, а розпатрани и дзепоєдни актуални питаня, кед слово о информованю и медийох по руски.
Започало ше и з пририхтованьом Финансийного плану Одбору за информованє НС за идуци рок, а обчекує ше же буджет того ресорного цела будзе исти як и того року.