Почали пририхтованя за тогорочну Лєтню школу за наших школярох

Лєтня школа

У просторийох Националного совиту (НС) Руснацох у Руским Керестуре 29. марца отримана перша схадзка о орґанизованю Лєтнєй школи за школярох котри маю порядну наставу на руским язику, лєбо ходза на виборну наставу руского язика, а хтора, як и влонї, будзе отримана у Словацкей, у Попрадзе, тераз од 18. по 24. юлий. На инициятиву Одбору за образованє НС одлучене же би на Лєтнєй школи викладал прешлорочни тим преподавательох, як и же би спомнути тим на час почал пририхтованя и обдумованє програми за тогорочну Школу.
Прейґ Одбору за образованє, НС и того року обезпечел средства за Лєтну школу, а прейґ Заводу за културу Войводянских Руснацох ше конкуровало до ресорного покраїнского секретарияту за дополнююци средства, гварел предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач.
Як поведзене на схадзки, преподавателє ше у обдумованю програми Лєтнєй школи буду намагац облапиц цо вецей обласци, як цо то: руски язик, история, виронаука, ґеоґрафия, музичне, розвага и спорт, же би дзецом час на Лєтнєй школи бул цо квалитетнєйше и рижнороднєйше виполнєти.
Велька предносц у орґанизованю тогорочней Школи же преподавателє уж бул у Попрадзе и познати им условия и можлївосци того простору.