Пририхтованє Округлого столу о Националней стратеґиї Руснацох и Поглявю 23

Стратеґия

Роботне цело за науку Националного совиту (НС) Руснацох почало пририхтованє за отримованє Округлого столу о Националней стратеґиї Руснацох у Сербиї по 2020. рок. У тим напряме, 17. марца у Заводзе за културу войводянских Руснацох отримана схадзка Роботней ґрупи (основаней при Роботним целу за науку) за пририхтованє Округлого столу о Стратеґиї Руснацох по 2020. рок и Поглавю 23 у прегваркох Сербиї о приключованю ґу Европскей униї.
Заключене же би за спомнути округли стол предсидателє одборох НС за културу и образованє, Роботного цела за науку, як и представитель Покраїнского омбудсмана, пририхтали уводни викладаня за розправу. З резултатами и заключенями з розправи будзе дополнєна Националней стратеґиї Руснацох, як и з практичнима предкладанями за єй применьованє. Тиж будзе формуловане и становиско НС Руснацох о Поглавю 23.
Як плановане, Округли стол о Националней стратеґиї Руснацох по 2020. рок и Поглавю 23 би мал буц отримани у другей половки априла.