Активносци Одбору за образованє у тим року

Образованє

Одбор за образованє Националного совиту (НС) Руснацох и у тим року орґанизує вецей подняца, як цо то акредитовани Семинар за просвитних роботнїкох, Стретнуце предшколских дзецох, приход школярох з наших местох на Драмски мемориял до Руского Керестура, та Лєтню школу за руских школярох - утвердзене на другей порядней схадзки Одбору, хтора 27. фебруара отримана у Руским Керестуре.
На схадзки, хтору водзела предсидателька Одбору Мелания Римар, було бешеди и о руским оддзелєню першей класи у Коцуре и о активносцох хтори ше пребера же би ше воно вшелїяк оформело у идуцим школским року, за цо єст реални вигляди.
За акредитовани Семинар за просвитних роботнїкох потримане предкладанє членох з Дюрдьова же би єдна з темох була и „Толкованє архаичних словох у дїлох руских писательох”, а конєчни вибор тогорочного семинару будзе после консултацийох представительох Одбору з Одсеком за русинистику и Педаґоґийним заводом Войводини.
Одбор за образованє, односно Национални совит и того року потрима Стретнуце предшколских дзецох, хторе будзе у Коцуре, а на схадзки потримани и инициятиви хтори Совит уж пребера за отверанє цалодньового пребуваня на руским язику у коцурскей дзецинскей заградки. Одбор (по други раз) будзе финансовац и приход школярох з наших местох (дзе настава по руски порядна, лєбо виборна) до Руского Керестура на дзецински представи на Драмским мемориялє Петра Ризнича Дядї, понеже ше то указало як барз хасновите.
Одбор потримал же би ше тогорочну Лєтню школу за руских школярох по други раз отримала у Попрадзе, у Словацкей, тераз од 18. по 24. юлий. Предложене же би на Лєтнєй школи участвовали 30 школяре з наших местох, котрим будзе преподавац иста екипа наставнїкох и аниматорох як влонї.
На молбу Дружтва за руски язик, литературу и културу же би ше потримало виучованє руского язика за дзеци предшколского возросту у Новим Садзе, Одбор принципиєлно прилапел финансовац шейсц учебнїки, як и драгово трошки виховательки з Футоґу до Нового Саду, котра тоту роботу роби волонтерски.

На схадзки присуствовали и предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач и директорка керестурскей Школи „Петро Кузмяк” Хелена Пашо Павлович, котри Одбор поинформовали о дзепоєдних активносцох медзи двома схадзками, а хтори ше одноша на образованє.