Финансийни план зменшани за прейґ 890 тисячи

НС

Финансийни план Националного совиту (НС) Руснацох за 2016. рок зменшани за вєдно 891 282 динари, одлучене на схадзки Совиту зволаней по наглим поступку, хтора 26. фебруара отримана у Новим Садзе, у просторийох Руского културного центру. Место першобутного буджету планованого на 13 милиони 143 131, финансийни план НС за 2016. рок тераз виноши 12 милиони 251 849 динари.
До ребалансу финансийного плану пришло пре зменшанє прилїву од финансиєрох Совиту - за 111 089 динари менєй од Републики, та тота дотация тераз планована на 9 милиони 228 042 дин. и за 804 000 дин. менєй од Покраїни, та плановани средства з того уровню виноша 2 милиони 400 000 динари. Медзитим, на схадзки надпомнуте же точни винос средствох з Покраїни будзе познати шлїдуюцого тижня. По ребалансу, пренєшени средства з прешлого року звекшани за 23 807, та су тераз 623 807 дин.
Пре зменшанє прилїву за тераз ше одустало од планованого купованя службеного комбия, за цо були наменєни 482 200 динари (як и ище прейґ 200 000 за лизинґ и осиґуранє), а шицки 10 подручни канцелариї НС место по 110 000, у тим року достаню по 100 000 динари.
За по 20 000 дин. дотация будзе зменшана и тром здруженьом гражданох, та Руска матка, Дружтво за руски язик, литературу и културу и Союз Руснацох Українцох достаню по 30 000 динари. Дотерашня дотация Пакту Рутенорум тераз преруцена Роботному целу за младеж, так же у тим року достанє за 30 000 вецей - 380 000 динари, з тим же Роботне цело одредзи хтори младежски орґанизациї достаню средства и за порядну дїлносц.
У материялних трошкох, за символи Совиту тераз опредзелєни 60 000 (цо зменшанє за 20 000), а одустава ше и од учасци у финансованю роботи Координациї НС-ох, за цо були плановани 36 000 динари.
На другим боку, пенєж опредзелєни за роботу фахових одборох, односно по обласцох, з ребалансом нє зменшани так же, як було и першобутно плановане, за активносци у образованю у тим року опредзелєни милион 880 000 динари, у култури милион 850 000, у обласци информованя 400 000, за активносци у обласци  науки 250 000, за Спортски бависка „Яша Баков” 200 000 дин., та по 65 000 дин. за активносци у обласци службеного хаснованя язика и писма, Пододбору за демоґрафию и Пододбору за управу и предписаня. Остали и плановани средства за купованє старей рускей хижи у Руским Керестуре, а НС, як снователь, роботу РНТ „Петро Ризнич Дядя” и того року допоможе зоз 300 000 динари.
На схадзки присуствовали 17 з 19 членох Совиту, вименки Финансийного плану прилапени єдногласно, а єдногласно дата и согласносц на вименки Статуту НВУ „Руске слово”, по хторей тераз директора Установи вибера и розришує єй управни одбор, а нє Национални совит, як було дотераз.