Активносци Роботного цела за младеж

Млади

Млади представителє Националного совиту (НС) Руснацох, односно його Роботного цела за младеж, 10. фебруара школяром руских оддзелєньох Ґимназиї „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре представели роботу НС-у и функционованє його одборох, пододборох и роботних целох, з акцентом на Роботне цело за младеж.
НС Руснацох школяром представели члени його Роботного цела за младеж Иван Канюх и Яким Винаї, та Марина Гайдук, представителька младих у Одборе за образованє НС. Шицки тройо поволали штредньошколцох же би иницировали нови змисти за младих и уключели ше до активносцох младих Руснацох.
Канюх бешедовал о поняцу националних меншинох, о историї Руснацох и значносци здружованя Руснацох пре витворйованє правох и потребох националней заєднїци. Гайдукова подробнєйше потолковала структуру НС-у, його функционованє и инґеренциї, потолковала як ше мож уписац до окремного виберацкого списку, а Яким Винаї конкретно представел роботу Роботного цела за младеж.
Представянє НС-у младим єден зоз задаткох и активносцох хтори себе Роботне цело зарисовало на початку мандату пре звекшанє числа уписаних младих до окремного виберацкого списку и подзвигованє свидомосци младих о националней припадносци. Таки представяня дотераз отримани у Новим Садзе и Вуковаре.

Два днї познєйше, 12. фебруара, у Дюрдьове отримана штварта порядна схадзка Роботного цела за младеж Националного совиту (НС) Руснацох на хторей, медзи иншим, утвердзени критериюми за софинансованє проєктох младих по наших местох за конкурс Роботного цела.
Члени Роботного цела єдногласно одлучели же нашу шпивачку и авторку, новинарку Саню Полдруги предложа за доставанє награди „Искри култури” Заводу за културу Войводини за сучасну творчосц младих авторох до 35 роки.
На схадзки у Дюрдьове, на хторей присуствовали члени Роботного цела з Руского Керестура, Нового Саду, Вербасу, Шиду, Дюрдьова и Зомбора, та предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач и секретар НС Таня Арва Планчак, єдногласно прилапени и Звит о роботи и финансийни звит Роботного цела за младеж за 2015. рок.