Заказана шеста схадзка Националного совиту

НС

У Руским Керестуре на соботу, 5. децембра, будзе отримана шеста порядна схадзка Националного совиту (НС) Руснацох у тим зволаню. Схадзка будзе на 10 г. у просторийох Дому култури.
На шестей схадзки НС перше констатує мандат свойому новому членови - Борисови Фейдийови, студентови з Коцура, з лїстини „Млади за будучносц”, понеже дотерашнї член з тей лїстини Микола Медєши дал задзекованє на членство у Совиту.
На дньовим шоре прилапйованє Плану роботи и Финансийного плану НС за 2016. рок, як и даванє думаня о вименки Финансийного плану Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР) за тот рок, та думаня о Програми роботи и Финансийним планє Заводу за наступни рок. Тиж так, точки дньового шору и даванє согласносци на План роботи и Финансийни план НВУ „Руске слово” за 2016. рок, як и приношенє Одлуки о вименки Одлуки о снованю НВУ „Руске слово”. 
Як соснователь и снователь, НС на соботу перше розриши, а потим и менує нових членох до Управного (УО) и Надпатраюцого одбору (НО) Заводу за културу ВР, як и до УО и НО Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя”, а на основи думаня Одбору за културу НС. На истей схадзки би мал буц меновани и член до УО НВУ „Руске слово” з представительох занятих.
На дньовим шоре и починанє явней розправи о додзельованю припознаньох визначним Руснацом за їх доприношенє рускому народу, починанє поступку за доставанє радио-фреквенцийох за информованє по руски на локланим уровню, та потвердзованє вецей одлукох принєшених на ВО НС.
Дньови шор:
1. Констатованє мандату членови Националного совиту
2.  Прилапйованє Плану роботи Националного совиту Руснацох за 2016. рок
3. Прилапйованє Финансийного плану Националного совиту Руснацох за 2016. рок
4. Даванє думаня о вименки Финансийного плану Заводу за културу войводянских Руснацох за 2015. рок
5. Даванє думаня о Програми роботи Заводу за културу войводянских Руснацох у 2016. року
6. Даванє думаня о Финансийним плану Заводу за културу войводянских Руснацох за 2016. рок
7. Даванє предкладаня за розришенє и менованє членох Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох
8. Даванє предкладаня за розришенє и менованє членох Надпатраюцого одбору Заводу за културу войводянских Руснацох
9. Приношенє одлуки о розришеню и менованю членох Управного одбору Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя”
10. Приношенє одлуки о розришеню и менованю членох Надпатраюцого одбору Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя”
11. Даванє согласносци на План роботи НВУ „Руске слово” у 2016. року
12. Даванє согласносци на Финансийни план НВУ „Руске слово” за 2016. рок
13. Приношенє Одлуки о вименки Одлуки о снованю Новинско-видавательней установи „Руске слово”
14. Приношенє одлуки о менованю члена Управного одбору Новинско-видавательней установи „Руске слово” - представнїка занятих
15. Розпочинанє Явней розправи о додзельованю припознаньох визначним Руснацом за їх доприношенє рускому народу
16. Потвердзованє Одлуки ВО о даваню предкладаня за розподзельованє средствох хтори ше додзелюю прейґ явного конкурсу Городу Нового Саду.
17. Потвердзованє Одлуки ВО о даваню думаня о кандидатови за директора Основней школи „18. октобер” у Новим Орахове
18. Потвердзованє Одлуки ВО о даваню думаня о предлогох ришеньох о даваню назвох улїцом на териториї городу Нового Саду.
19. Приношенє одлуки о розпочинаню поступку за доставанє радио-фреквенциї

20.Рижне

Национални совит Руснацох
Славко Рац, предсидатель, в.р.