Отримана схадзка Одбору за културу

Одбор за културу

Одбор за културу Националного совиту (НС) Руснацох стреду, 18. новембра, у Новим Садзе отримал першу порядну схадзку, на хторей принєшени одлуки з намиру же би ше потримало руску културу на локалним уровню, прилапени Календар репрезентативних манифестацийох Руснацох у 2016. року и предложени кандидати до управних и надпатраюцих одборох установох дзе НС Руснацох соснователь, лєбо снователь – до Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР) и РНТ „Петро Ризнич Дядя”.
На зашеданю найчисленшого фахового одбору НС, отриманим у шедзиску Заводу за културу ВР участвовали 12, у другей часци схадзки 13 з 14 членох того цела, водзела го предсидателька Одбору Ґабриєла Саянкович а присуствовали и предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач и секретар НС Руснацох Таня Арва Планчак.
Одбор за културу прилапел предкладанє же би Завод за културу ВР за членох КУД по наших местох идуцого року орґанизовал вецеймешачну роботню „Виглєдованє и ученє музично фолклорних традицийох”, прейґ хторей би КУД доставали фахову помоц и потримовку у обласцох хтори им найпотребнєйши, а резултат би бул представени на наших културних манифестацийох. Пре подзвигованє квалитету роботи на терену, Одбор формовал и Комисию за фестивали, чийо члени буду меновани на шлїдуюцей схадзки Одбору.
Прилапени и Календар репрезентативних манифестацийох Руснацох за 2016. рок, подобни як и тогорочни, а на орґанизаторох апеловане най благочасово утвердза датуми отримованя и приявя их Одбору, односно служби НС, же би ше манифестациї нє отримовало источашнє.
Одбор формовал и Роботну ґрупу у хторей Сашо Сабадош (архивистични материяли), Любица Отич (рухоми културни  добра), Йоаким Стрибер и Миряна Дєкич (нєрухоми културни добра), хтора пририхта предкладанє лїстини подручних, покраїнских и городских обєктох, архивох и музейох дзе єст експонати, документи и збирки о Руснацох, а хтори НС Руснацох ма право преглашиц за институциї од окремного значеня.  Як приоритет би мало буц преглашенє цивилних и церковних матрикулох за културни добра од значеня за Руснацох, гварел на схадзки Сашо Сабадош. Одбор за културу препоручи НС-у же би прилапел финансийну вимогу Апостолского еґзархату за грекокатолїкох у Сербиї, у виносу 150 000 динари, хтори наменєни за обявйованє Святого писма Старого завиту по руски. Оценєте же преклад, хтори роби проф. Др Янко Рамач, ма капиталне значенє за руску заєднїцу. 
 

З тайним гласаньом вибрани кандидати за управни одбори Заводу и РНТ
Одбор за културу Националного совиту (НС) Руснацох стреду, 18. новембра, з тайним гласаньом вибрал кандидатох до управних и надпатраюцих одборох (УО, НО) установох хторим НС Руснацох соснователь и снователь - Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР) и РНТ „Петро Ризнич Дядя”, котри буду предложени за вибор, односно менованє на схадзки НС-у.
Попри лїстини хтору на схадзки Одбору предложела його предсидателька Ґабриєла Саянкович, кандидатох о котрих ше гласало предложели и дзепоєдни члени НС и нашо КУД.
До УО Заводу, хтори ма 9 членох, Одбор НС-у предклада за 30 одсто вецей кандидатох, односно 12, а после опредзельованя на НС-у, УО Заводу менує  Покраїнска влада.
Спомедзи 15 кандидованих, Одбор за културу вигласал шлїдуюцих кандидатох: Любица Отич (12 гласи), Сашо Сабадош (12), Йоаким Стрибер (11), Иван Канюх (11), Микола Шанта (11), Ваня Дула (11), Лидия Пашо (10), Анамария Регак (9), Деян Бобаль (9), Владимир Варґа (8), Ана Папуґа Маркович (8) и Мирослав Пап (8 гласи). Були предложени и Мирослав Кевежди (4 гласи), Олена Папуґа (1) и Миломир Шайтош (без гласох).
До Надпатраюцого одбору Заводу за културу ВР предложени Иван Гарди, Татяна Чулум (Симунович) и Владимир Тимко.
До УО РНТ „Петро Ризнич Дядя”, хтори ма 9 членох (дзе єдно место, по функциї,  директор Дому култури Руски Керестур), були предложени 12 кандидати, а Одбор за културу НС-у предклада шлїдуюцих осем, вибраних з тайним гласаньом: Михайла Зазуляка (12 гласи), Янка Лендєра (11), Ирину Гарди Ковачевич (10), Славка Ороса (10), Таниту Ходак (10), Йоакима Чапка (9), Таню Арва Планчак (8) и Сашу Емедия (6 гласи).
До УО РНТ „Петро Ризнич Дядя” були предложени и Владимир Балащак (4 гласи), Звонимир Павлович (4), Наташа Макаї Мудрох (3) и Борис Фейди (3).
До Надпатраюцого одбору РНТ „Петро Ризнич Дядя” предложени Ґабриєла Саянкович, Весна Еделински и Мария Майхер