Отримана Лєтня школа руского язика

Лєтня школола-Словацка

У орґанизациї Националного совиту Руснацох и його Одбору за образованє, тогорочна Лєтня школа руского язика отримана од 20. по 26. юлий у Попрадзе, у Словацкей Републики.
На Лєтнєй школи участвовали 30 школяре - з Руского Керестура, Коцура, Дюрдьова, Нового Орахова, Бачкей Тополї, Вербасу, Нового Саду, Футоґу, Ветернику, Сримскей Каменїци, Суботици, Шиду и Бикич Долу. Викладателє були Сенка Бенчик, Каролина Папуґа, о. Владимир Еделински Миколка, Иван Канюх, Весна Раґаї-Цап и Сашо Палєнкаш, котри тримали преподаваня з предметох як то одредзене на схадзки Одбору за образованє, а то руски язик, виронаука, история, биолоґия, музика и розвага.
Пребуванє школярох було змистово обдумане, з цалодньовима активносцами, од преподаваньох по упознаванє з околїском.
Преподаваня и роботнї з руского язика обдумали Сенка Бенчик и Каролина Папуґа. На тих годзинох и роботньох акцент бул на значносци и предносцох хаснованя руского язика, до чого ше школяре могли прешвечиц хаснуюци го у пракси, у месце отримованя Лєтнєй школи, понеже з домашнїма бешедовали на нашим, руским язику.
Годзини виронауки тримал о. Владимир Еделински Миколка, котри на адекватни способ школяром бешедовал о нашей церкви и вири.
О историї нашей заєднїци и наших предкох викладал Иван Канюх, котри прейґ мапох и самих преподаваньох школяром приблїжел спознанє о походзеню Руснацох.
Музични точки успишно обдумал и финализовал Сашо Палєнкаш. На годзинох музичного школяре научели шпивац шпиванку „Млади людзе”, а тиж виробели и импровизовани инструменти, котри дзечнє похасновали.
Годзини биолоґиї Весна Раґаї-Цап тримала у природи, под час екскурзийох по тамтейших горох и околїску.
У тим звиту треба наглашиц же шицки преподаваня отримани на руским язику и же ше у його хаснованю активно помагало школяром котри слабше розумя и бешедую руски язик.
Лєтня школа закончена з вечаршу програму, дзе школяре презентовали тото цо учели цали тидзень. Виложени були три панои, заєднїцки одшпивали шпиванку „Млади людзе”, а школяре котри мали найпопораєнши и найушоренши хижи, наградзени. Тиж так, на памятку за участвованє на Лєтнєй школи, кажди школяр од НС на дарунок достал кнїжку, а кнїжки им уручел предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач. На самим концу закончуюцей програми Школи Сашо Палєнкаш отримал кратши концерт, на хторим шпивал шпиванки на руским язику.
Понеже на Лєтнєй школи участвовали заслужни школяре, шицки активносци отримани у роботней и позитивней атмосфери, a шицки школяре на концу гварели же су барз задовольни зоз змистами Школи и пребуваньом у Словацкей.
Як найважнєйши резултат тогорочней Лєтней школи то же ше школяре прешвечели же руски язик мож хасновац и звонка нашей держави.

Зоз школярами у Попрадзе були и предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач, членїца НС и директорка керестурскей Школи „Петро Кузмяк” Хелана Пашо Павлович, та директор Заводу за културу войводянских Руснацох Серґей Тамаш, понеже то була нагода и за утвердзованє дзепоєдних дальших конкретних крочайох на витворйованю Спорозуменя о медзиреґионалним сотруднїцтве медзи АП Войводину и Пряшовским самоуправним крайом.
За орґанизованє Лєтнєй школи руского язика Одбору за образованє у тим року були опредзелєни 270 000 динари, а понеже Школа була у Словацкей, то вимагало и одредзени дополнююци средства. О путованю, осиґураню учашнїкох и костираню остарал ше Национални совит, а змесценє и пребуванє у интернату у Попрадзе було безплатне, на трошок домашнєй школи, односно интернату у Попрадзе. 

Преподавателє и орґанизатор