Отримана Електронска схадзка НС

Отримана Електронска схадзка НС

Национални совит (НС) Руснацох 9. и 10. юлия (до 12 годзин) того року отримал Електронску схадзку, на хторей предложел кандидата до Управного одбору (УО) Дому култури Руски Керестур, дал думанє о штирох кандидатох за членох УО Дому култури Руски Керестур спред локалней самоуправи (Скупштини општини Кула), а предложел и кандидата за члена Надпатраюцого одбору Дому култури Руски Керестур.
Тиж так, на Електронскей схадзки НС Руснацох предложел и трох кандидатох за членох Школского одбору Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре. (Мена предложених кандидатох за спомнути цела мож видзиц у часци веб-сайту НС - („Схадзки”, „Одлуки и заключеня”).
Одлуки о членох, односно о даваню думаню за членох спомнутих орґанох дати у складзе зоз законскима предписанями, хтори ше одноша на компетенциї националних совитох националних меншинох.