Роботне цело за младеж розподзелєло средства по конкурсу

Зоз схадзки Роботного цела за младеж НС у Вербаше

На своєй другей порядней схадзки, хтора пияток, 12. юния отримана у просторийох КПД „Карпати” у Вербаше, Роботне цело за младеж Националного совиту (НС) Руснацох розподзелєло средства за проєкти по конкурсу Роботного цела.
Роботне цело розподзелєло средства за 15 зоз 16 проєктох, кельо сцигли на конкурс, понеже єден понукнути проєкт будзе прешлїдзени Одбору за образованє НС. За проєкти за младих у наших местох подношительом проєкттох розподзелєни вєдно 230 000 динари.
Резултати конкурсу, односно розподзельованя средствох буду обявени на сайту Националного совиту, а шицки подношителє приявох о одлуки Роботного цела буду поинформовани и по интернет-адресох з хторих посилали документацию.
Члени Роботного цела за младеж НС принєсли и Одлуку о финансованю одходу ґрупи младих Руснацох на Швето култури Русинох-Українцох Словацкей у Свиднїку, дзе 19. юния пойду 6 особи - тройо члени Роботного цела и тройо студенти Одсеку за русинистику. Одлучене же за тоту активносц буду видвоєни 40 000 динари.
На схадзки винєшена и инициятива Националного совиту же би ше основало одредзену роботну ґрупу у хторей буду члени Одбору за службене хаснованє язика и писма и з Роботного цела за младеж НС, а хтора будзе задлужена за спатранє и порушованє  активносцох на обезпечованю предкладательох за руски язик у локалних самоуправох.