Отримани семинар за наших хореоґрафох и танєчнїкох

Учашнїки на семинаре з Миклом Мовнаром и Серґейом Тамашом

На основи Спорозуменя о медзиреґионалним сотруднїцтве медзи АП Войводину и Закарпатску обласцу України (хторе и на инициятиву Националного совиту Руснацох  подписане у октобре 2013. року), од 9. по 12. юний у просторийох Дому култури Руски Керестур отримана штиродньова фахово-едукативна роботня - семинар за наших хореоґрафох и танєчнїкох.
Семинар орґанизовал Завод за културу войводянских Руснацох, тримал го хореоґраф Закарпатского народного хору з Ужгороду, з України,  Микола Мовнар, а у роботи mu помагали професийна танєчнїца у Закарпатским хору Аня Кохан и корепетитор з керестурского Дому култури Юлиян Рамач Чамо.
Завод за културу ВР на семинар поволал по єдного хореоґрафа и по єдну танєчну пару з КУД „Жатва” з Коцура, КПД „Карпати” з Вербасу, Руского културного центру Нови Сад, КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова, КПД „Дюра Киш” зоз Шиду, КПД „Иван Котляревски” з Бикичу и керестурского Дому култури,а участвовали 12 танєчнїки и хореоґрафе з наших КУД - штверо з Дюрдьова, та по двойо з Вербасу, Коцура, Шиду и Керестура. Попри ученя крочайох и часцох танцох зоз шицких реґионох Закарпатскей обласци, Микола Моивнар з учашнїками поставел и танєц „Тропотянка”.
Учашнїки роботню оценєли як барз удатну и хасновиту, так же здобуте знанє пренєшу до тенєчних секцийох у своїх КУД, а штварток, 11. юния, Мовнар и Коханова нащивели и КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове, дзе присуствовали на пробох членох пририхтуюцей и виводзацкей фолклорней ґрупи, та и їх упознали з русинскима закарпатскима танцами.
Завод за културу ВР семинар орґанизовал у сотруднїцтве з Националним совитом Руснацох, Школу „Петро Кузмяк”, у чиїм интернату учашнїки були змесцени, як и з парохийним Каритасом, дзе им було орґанизоване костиранє.
Концом того, лєбо початком идуцого рока, Завод за културу ВР орґанизує ище єдну подобну роботню за танєчнїкох и хореоґрафох, на хторей буду преподавац фаховци з Пряшова, зоз Словацкей, а на основи Спорозуменя о медзиреґионалним сотруднїцтве медзи АП Войводину и Пряшовским самоуправним крайом у Словацкей.