Предложени мотивацийни мири за уписованє дзецох до руского оддзелєня ОШ у Коцуре

Зоз схадзки Подручней канцелариї НС у Коцуре

У Коцуре, у просторийох Каритасу, вовторок, 9. юния отримана схадзка Подрученей канцелариї Националного совиту (НС) Руснацох о образованю, односно о спатраню причинох вше меншого уписованя школярох до руских оддзелєньох у коцурскей Школи, а предложени и дзепоєдни конкретни мири за пробованє ришованя того значного проблему за руску заєднїцу. 
Попри членох Подручней канцелариї и єй предсидателя Миколу Ґубаша, та иницияторох схадзки - подпредсидателя НС Миколу Шанти и членїци Одбору за образованє НС Весни Раґаї Цап, на схадзки присуствовали и предсидатель Националного совиту Руснацох Славко Рац, предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач, предсидателька Одбору за образованє НС Мелания Римар, члени Одбору за образованє Совиту Серафина Яґлица и Славко Сабо, предсидатель Дружтва за руски язик, литературу и културу др Юлиян Рамач, як и вельке число просвитних роботнїкох.
Присутни просвитни роботнїки на схадзки наглашели же нє тельо проблем нови школски 2015/16. рок, понеже до руского оддзелєня уписани дзешецеро школяре, алє наступни, за хтори у пририхтуюцим оддзелєню єст лєм тройо предшколци. Прето родичох треба мотивовац од скорей, а дзепоєдини думаня же проблем настава у цалодньовим пребуваню у дзецинскей заградки, дзе дзеци нє маю воспитачку котра з нїма будзе бешедовац по руски.
Як мотивацийни мири за уписованє дзецох до руского оддзелєня, Подручна канцелария НС у Коцуре, вєдно з Националним совитом, у шлїдуюцим школским року планує обезпечиц пенєжну стимулацию за першокласнїкох по 5 000 динари мешачно, як и за дзеци у пририхтуюцим предшколским оддзелєню - по 3000 динари мешачно. Тиж будзе обезпечена помоц и у набавяню учебнїкох.
Предложене и же би ше мацером дзецох, котрим найвекши проблем же нє знаю бешедовац по руски, обезпечело дополнююцу помоц у роботи з їх дзецми прейґ анґажованя учительки, котра даскельо днї у тижню будзе робиц з дзецми звонка настави, дзе и мацери годни научиц по руски.

Як винєшене на схадзки, плановане и орґанизованє єднодньових екскурзийох за дзеци по штварту класу ОШ до наших институцийох и установох, односно вецейдньово екскурзиї за школярох седмей и осмей класи до старого краю.
Предсидатель Националного совиту Руснацох Славко Рац на схадзки у Коцуре гварел же то єден барз вельки проблем, хтори уж кулминовал у Дюрдьове, а помали обнїма и Коцур.
- Хиба у тим же Руснаци, на даяки способ, постали анационални и нє похопюю же кед ше завре руске оддзелєнє и у Коцуре, як то случай у Дюрдьове, вец себе наисце запечацуєме будучносц - гварел предсидатель НС.
Винаходзенє ришеньох того проблему будзе предлужене, так же пошвидко Подручна канцелария НС орґанизує схадзку з родичами дзецох - будуцих школярох руских оддзелєньох ОШ у Коцуре.