Конкурс за додзельованє наградох у форми стипендийох у школским 2016/2017. року

На основу Правилнїка о додзельованю стимулацийох и наградох у форми стипендийох число 226-20/15 од 12.09.2015. року и Одлуки о финансийним плану Националного совиту число 40-02-31-01/16 од 05.08.2016. року
 
 
НАЦИОНАЛНИ СОВИТ РУСКЕЙ НАЦИОНАЛНЕЙ МЕНШИНИ
 
розписує
 
 
К О Н К У Р С
 
за додзельованє наградох у форми стипендийох у школским 2016/2017. року
 
 
Национални совит додзелює вкупно до 5 награди у форми стипендиї за найлєпши успих студентом 3. и 4. року Оддзелєня за русинистику Филозофского факултету у Новим Садзе.
 
Право на конкурованє маю студенти хтори виполнюю шлїдуюци условия:
·        же су державянє Републики Сербиї
·        же су младши од 27 роки
·        же им просек оценох найменєй 8.50
 
Потребна документация:
·        молба за доставанє награди/стипендиї
·        уверенє о уписаним трецим або штвартим року факултету
·        уверенє о положених испитох у предходних рокох зоз просеком оценох
·        копия документу хтори потвердзує державянство (уверенє о державянству, вивод з матичней кнїжки родзених, копия пасошу...)
·        фотокопиї наградох зоз змаганьох и конкурсох
 
Конкурс отворени од 21. октобра по 04. новембер 2016. року.
Зоз молбу приложиц потребну документацию, контакт адресу и число телефона.
Нєблагочасово прияви ше нє буду розпатрац.
Прияви зоз комплетну документацию посилац на адресу:
 
            Национални совит рускей националней меншини
            Фрушкогорска 64
            25233 Руски Керестур
            Тел. 025/705-222; 705-333